[Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-in-One] Jak uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS?

 

W systemie operacyjnym Windows

Jeżeli na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 11 lub Windows 10, zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby uzyskać dostęp do konfiguracji oprogramowania BIOS.

Adnotacja: Jeżeli komputer nie inicjuje systemu operacyjnego Windows, zapoznaj się z częścią Sytuacja ogólna (przed inicjowaniem), aby przejść do konfiguracji oprogramowania BIOS.

Adnotacja: Jeżeli używasz notebooka Transformer, podłącz notebooka Transformer do stacji dokującej, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 1. Wpisz i wyszukaj [Change advanced startup options] (zmień zaawansowane opcje uruchamiania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu Advanced startup (zaawansowane uruchamianie) kliknij [Restart now] (uruchom ponownie teraz) .
 3. System Windows uruchomi ponownie komputer; pamiętaj, aby zapisać swoją pracę, a następnie wybrać [Restart now] (uruchom ponownie teraz) .
 4. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) .
 5. Wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane) .
 6. Wybierz [UEFI Firmware Settings] (ustawienia oprogramowania układowego UEFI) .
 7. Kliknij [Restart] (uruchom ponownie) ; po ponownym uruchomieniu komputer przejdzie do konfiguracji oprogramowania BIOS.

 

System operacyjny Windows 10

 1. Wpisz i wyszukaj [Change advanced startup options] (zmień zaawansowane opcje uruchamiania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu Advanced startup (zaawansowane uruchamianie) kliknij [Restart now] (uruchom ponownie teraz) . System Windows uruchomi ponownie komputer; jeżeli masz niezapisaną pracę, zapisz ją przed kontynuacją procesu.
 3. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) .
 4. Wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane) .
 5. Wybierz [UEFI Firmware Settings] (ustawienia oprogramowania układowego UEFI) .
 6. Kliknij [Restart] (uruchom ponownie) ; po ponownym uruchomieniu komputer przejdzie do konfiguracji oprogramowania BIOS.

 

 

Sytuacja ogólna (przed inicjowaniem)

Gdy komputer nie jest jeszcze włączony, wciśnij i przytrzymaj klawisz [F2] na klawiaturze, a następnie naciśnij [przycisk zasilania] (nie zwalniaj klawisza F2 do momentu aż wyświetlony zostanie interfejs konfiguracji oprogramowania BIOS).

Uwaga: W przypadku niektórych starszych modeli komputerów stacjonarnych konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [Del] , a następnie naciśnięcie przycisku zasilania, aby uruchomić komputer i przejść do konfiguracji oprogramowania BIOS.