[Telefon/tablet] Rozwiązywanie problemów - Gdy zainstalowana aplikacja niespodziewanie się wyłącza, przestaje odpowiadać lub nie daje się uruchomić

Dotyczy sytuacji: Aplikacja ponownie uruchamia się, nieoczekiwanie wyłącza się, nie odpowiada lub nie daje się uruchomić.

 

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celach diagnostyki:

1. Zamknij ostatnio używane aplikacje:  Wciśnij przycisk "Recently used apps" (Ostatnio używane aplikacje) w prawym dolnym rogu ekranu -> stuknij w "Shut down all apps" (Zamknij wszystkie aplikacje), aby zatrzymać aplikacje, które pracowały w tle.

2. Uruchom optymalizację systemu: Rozwiń pasek szybkiego dostępu (przesuwając palcem z góry na dół na ekranie głównym) i stuknij w "Boost" (Przyspiesz), aby zwolnić zajmowaną pamięć.

3. Uruchom ponownie urządzenie

4. Wyczyść cache aplikacji: Stuknij Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje), znajdź aplikację, której dane chcesz wyczyścić i stuknij w "clear data" (wyczyść dane) oraz/lub "Clear cache" (opróżnij cache).

5. Zaktualizuj aplikację: W sklepie Play stuknij w ikonę w lewym górnym rogu > "My apps&games" (Moje aplikacje i gry) > Update all (Aktualizuj wszystkie)

 

6. Przejdź do trybu awaryjnego naciskając i długo przytrzymując przycisk zasilania > stuknij i przytrzymaj Power Off (wyłączenie zasilania)> stuknij OK. Jeśli twój telefon działa prawidłowo w trybie awaryjny, błąd mogą powodować aplikacje zewnętrzne. Uruchom ponownie telefon, by sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.

7. Sprawdź aktualizacje oprogramowania układowego: W Settings (Ustawienia) -> System -> " System updates (Aktualizacje systemu) > Tap " Check now (Sprawdź teraz).

8. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację: Stuknij Setting (Ustawienia) > Apps (Aplikacje), znajdź aplikację, którą chcesz odinstalować, potem zainstaluj ją ponownie ze sklepu Google Play.

9. Unikaj używania urządzenia podczas ładowania

10. Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację: Stuknij Settings (ustawienia) > Apps & notification (aplikacje i powiadomienia)>App info (informacje o aplikacji), a następnie ponownie pobierz aplikację ze sklepu Google Play Store.

11. Wykonaj kopię zapasową swoich danych przeprowadź resetowanie telefonu do ustawień fabrycznych.

 

 

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta ASUS, aby uzyskać pomoc.