[Notebook/Komputer stacjonarny/AIO] Rozwiązywanie problemów — Nie można włączyć notebooka i po uruchomieniu wyświetlany jest czarny ekran

 

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat problemów z włączaniem i wyświetlanym czarnym ekranem: https://www.youtube.com/watch?v=yGqkih36iqA

 

Jeśli twój komputer napotka na problemy z uruchamianiem lub wyświetla czarny ekran po uruchomieniu, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami w zależności od sytuacji: 

 • Scenariusz 1: Przed wystąpieniem problemu, jeśli odłączałeś interfejs baterii, wymieniałeś pamięć lub przeprowadzałeś reset wbudowanego kontrolera (reset/twardy reset wbudowanego kontrolera), kliknij tutaj, aby uzyskać rozwiązanie.
 • Scenariusz 2: Przed wystąpieniem problemu, jeśli aktualizowałeś oprogramowanie BIOS i wystąpił błąd aktualizacji BIOS-u (na przykład wymuszone wyłączenie) skutkujące brakiem możliwości uzyskania dostępu do systemu operacyjnego Windows w trakcie rozruchu, kliknij tutaj, aby uzyskać rozwiązanie.
 • Jeśli nie natrafiłeś na powyższe scenariusze, kliknij tutaj, aby zapoznać się z innymi powszechnie stosowanymi metodami rozwiązywania problemów z nieudanym uruchamianiem.

 

Scenariusz 1: Nieudane uruchomienie z powodu uczenia pamięci

Poniższe kroki rozwiązywania problemów mają zastosowanie tylko, gdy twój komputer nie wyświetla niczego po rozruchu, ale dioda zasilania świeci się. Jeżeli wykonałeś którykolwiek z poniższych kroków przed wystąpieniem problemu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Jeżeli przeprowadziłeś dowolną z trzech powyższych czynności, twój komputer będzie musiał przejść pełne uczenie pamięci w trakcie kolejnego rozruchu. 
W trakcie procesu uczenia pamięci twój komputer nie będzie nic wyświetlał na ekranie, a czas trwania uczenia wynosi około 1 do 3 minut w zależności od rozmiaru pamięci twojego komputera. 
W tym czasie upewnij się, że twój komputer jest podłączony do źródła zasilania i nie wymuszaj jego wyłączenia, umożliwiając ukończenie uczenia pamięci i odczekaj na pojawienie się czegoś na ekranie.

 

Jeśli odczekałeś ponad 3 minuty, ale nadal nic nie pojawiło się na ekranie, kliknij tu, aby uzyskać dostęp do częstych metod rozwiązywania problemów z nieudanym rozruchem.

 

 

Scenariusz 2: Nieudany rozruch ze względu na nieprawidłową aktualizację oprogramowania BIOS

Jeśli natrafisz na sytuację, gdy komputer nie jest stanie przejść do systemu operacyjnego Windows po rozruchu ze względu na nieudaną aktualizację oprogramowania BIOS (na przykład w wyniku wymuszonego ponownego uruchomienia), zapoznaj się z poniższymi trzema ekranami rozruchowymi, aby kontynuować proces aktualizacji oprogramowania BIOS. Po zakończeniu aktualizacji BIOS-u będziesz w stanie bez problemu przejść do systemu operacyjnego Windows.

Uwaga: W trakcie procesu aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że komputer jest podłączony do źródła zasilania i unikaj wymuszonego wyłączania go, aby zapobiec wystąpieniu nieprawidłowego działania.

 

Ekran 1: Jeżeli natrafisz na poniższy ekran, wskazuje on niepowodzenie aktualizacji BIOS-u. Odczekaj 60 sekund lub kliknij 'Yes' (tak) na ekranie, aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania BIOS.. (Upewnij się, że twój komputer jest podłączony do źródła zasilania)

 

Ekran 2: Jeśli natrafisz na poniższy ekran, wskazuje on nieudaną aktualizację BIOS-u. Wykonaj poniższe czynności, aby ukończyć proces aktualizacji BIOS-u. 

 1. Użyj innego komputera, aby odwiedzić oficjalną stronę internetową ASUS i pobierz odpowiedni plik BIOS-u dla twojego modelu komputera. Po pobraniu umieść plik BIOS w katalogu głównym pamięci masowej USB sformatowanej jako FAT32. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32 i zapisz pobrany plik BIOS na dysk USB.  
  Uwaga: Jeśli twój komputer wyświetla zalecaną wersję BIOS-u, pobierz tę wersję. Jeśli nie, pobierz najnowszą dostępną wersję BIOS-u. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tematem: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?.
 2. Wyłącz komputer wyświetlający powyższy ekran. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 15 sekund, dopóki nie zgaśnie dioda zasilania.
 3. Włóż dysk USB zawierający plik BIOS-u do komputera i upewnij się, że podłączony jest kabel zasilający.
 4. Włącz komputer, a system automatycznie ukończy proces aktualizacji BIOS-u. 
  Uwaga: Jeśli komputer bezpośrednio przejdzie na ekran EZ Flash po ponownym uruchomieniu, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash? (w przypadku komputerów stacjonarnych, zapoznaj się z tematem:[Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – wprowadzenie.

 

Ekran 3: Jeżeli natrafisz na czarny ekran po rozruchu (dioda zasilania świeci się, ale nie jest wyświetlany żaden tekst) z powodu nieudanej aktualizacji oprogramowania BIOS, spróbuj wyczyścić zawartość CMOS, aby rozwiązać problem:

Notebook/komputer typu All-In-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC)
Komputer stacjonarny: W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?.

 

 

Inne powszechnie stosowane sposoby rozwiązywania problemów z nieudanym rozruchem

W przypadku nieudanego uruchomienia komputera (komputer nie włącza się), możesz napotkać poniższe sytuacje: 

 • Po naciśnięciu przycisku zasilania nic się nie wyświetla, a dioda zasilania jest wyłączona. → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 1.
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania nic się nie wyświetla, ale dioda zasilania jest włączona. → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 2.
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania wyświetlany jest biały tekst na czarnym tle. → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 3.
 • Po naciśnięciu przycisku zasilania komputer wyświetla ekran uruchamiania, ale brak jest obrazu po przejściu systemu do pulpitu: → Zapoznaj się z Rozwiązaniem nr 4.

 

Kluczowym czynnikiem dla określenia problemów z uruchomieniem jest dioda zasilania (w poniższym przykładzie opisano komputer typu notebook). 

Uwaga: Zachowanie diody zasilania w może się różnić w różnych modelach komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z instrukcją obsługi dla swojego modelu komputera. Zapoznaj się z następującym artykułem, aby dowiedzieć się Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?.

 

Rozwiązanie nr 1 (Dioda zasilania jest wyłączona)

Wyłączona dioda zasilania oznacza brak dostarczanego zasilania przez zasilacz lub uszkodzenie głównych komponentów, które nie działają poprawnie, co prowadzi do nieudanego rozruchu.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Sprawdź, czy przewód zasilający, zasilacz, listwa zasilająca i gniazdo sieciowe podłączone do komputera są bezpiecznie i prawidłowo wpięte. Jeżeli stosowany jest listwa zasilająca, upewnij się, że jej przełącznik jest ustawiony w położenie otwarte.

 1. Upewnij się, że używasz zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego zgodne ze specyfikacją i konfiguracją producenta.
 2. Sprawdź, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest luźna lub wymień przewód przedłużający lub zamień gniazdo, aby rozwiązać problem. Zapoznaj się z rysunkiem A (koniec przewodu zasilającego), rysunkiem B (koniec do gniazda) i rysunkiem C (koniec do komputera). 
  Uwaga: W różnych modelach komputera styl zasilacza sieciowego może się różnić. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
 3. Sprawdź, czy kabel zasilacza nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wymień zasilacz w autoryzowanym centrum serwisowym.
 4. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. 
  Uwaga: Równocześnie odłącz wszystkie zewnętrzne monitory. W przypadku komputera stacjonarnego podłącz zewnętrzny monitor, aby sprawdzić, czy komputer może prawidłowo uruchomić się i wyświetlać informacje na ekranie.
 5. Czy przed wystąpieniem problemu instalowałeś dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci? Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 6. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC). Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami, aby lepiej zrozumieć jak wyczyścić zawartość CMOS:  
  Notebook/komputer typu All-In-One: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC)
  Komputer stacjonarny: W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?
  Uwaga: W przypadku modeli notebooka TP420IA i UX425IA nie odłączaj zasilacza (czyszczenie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeżeli nie masz pewności co do modelu swojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?.
 7. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić.

 

Rozwiązanie nr 2 (Dioda zasilania jest włączona):

Włączona dioda zasilania oznacza, że zasilanie jest doprowadzane do płyty głównej. Jednak możliwe jest, że niektóre urządzenia powodują brak możliwości uruchomienia komputera. Wykonaj odpowiednią metodę rozwiązywania problemów w zależności od typu komputera, z którego korzystasz::

 

Notebook lub komputer typu All-In-One

 1. Jeśli masz zewnętrzny monitor, spróbuj podłączyć do niego komputer i naciśnij skrót klawiszowy logo Windows + P, aby przełączyć tryb wyświetlania, upewniając się, że zewnętrzny monitor prawidłowo wyświetla zawartość. Jeżeli nie masz zewnętrznego monitora lub jeżeli na zewnętrznym monitorze również nic nie jest wyświetlane, przejdź do kolejnego kroku. 
  Jeśli wyświetlacz monitora zewnętrznego działa normalnie, pobierz i zainstaluj sterowniki karty graficznej poprzez witrynę obsługi klienta ASUS. Zapoznaj się z tematem Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.  
  Uwaga: Jeżeli twój komputer jest wyposażony w dwie karty graficzne (zintegrowaną i dedykowaną grafikę, np. Intel i NVIDIA) i można je przeglądać w menedżerze urządzeń. Pamiętaj o ich zaktualizowaniu do najnowszej wersji poprzez witrynę obsługi klienta ASUS. 
 2. Spróbuj użyć następującego skrótu klawiszowego: klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B. Ten skrót resetuje ustawienia wyświetlacza i czasem rozwiązuje problemy z wyświetlaniem.
 3. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. 
  Uwaga: Równocześnie odłącz wszystkie zewnętrzne monitory.
 4. Czy przed wystąpieniem problemu instalowałeś dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci? Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 5. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC). Zapoznaj się z odpowiednimi artykułami, aby lepiej zrozumieć jak wyczyścić zawartość CMOS: Jak przeprowadzić reset/twardy reset wbudowanego kontrolera (EC).  
  Uwaga: W przypadku modeli notebooka TP420IA i UX425IA nie odłączaj zasilacza (czyszczenie CMOS należy wykonać przy podłączonym zasilaczu). Jeżeli nie masz pewności co do modelu swojego komputera, zapoznaj się z tym artykułem: Jak sprawdzić nazwę modelu i wersji oprogramowania BIOS?.
 6. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić.

 

Jeśli spróbowałeś wykonać poprzednie rozwiązania i nadal nie rozwiązuje to problemu z rozruchem, spróbuj użyć trybu odzyskiwania BIOS, aby zaktualizować oprogramowanie BIOS w twoim komputerze. Szczegółowe kroki opisano poniżej:

Uwaga: Do pobrania pliku oprogramowania BIOS potrzebny będzie drugi komputer, a do zapisania pamięć flash USB (formatem plików pamięci flash USB musi być FAT32). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32?.

 1. Przejdź do witryny wsparcia ASUS, aby pobrać plik oprogramowania BIOS odpowiadający twojemu modelowi komputera. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki, programy narzędziowe, oprogramowanie BIOS i instrukcje obsługi?. (Jako przykład poniżej podano model B9450FA).  
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik oprogramowania BIOSi wybierz opcję [Extract All] (wyodrębij wszystko)
 3. Kliknij [Extract] (wyodrębnij)
 4. Po wyodrębnieniu zmień rozszerzenie pliku na ".bin". Kliknij prawym przyciskiem myszy wyodrębniony plik, wybierz [Rename] (zmień nazwę) i zmień rozszerzenie za nazwą modelu na ".bin". (Na przykład: B9450FAAS.305 → B9450FA.bin)  
   
 5. Po zmianie nazwy podłącz pamięć flash USB do komputera i kliknij prawym przyciskiem myszy plik "bin", wybierz [Send to] (wyślij do)i wybierz pamięć flash USB. Plik oprogramowania BIOS zostanie skopiowany do katalogu głównego pamięci flash USB.  
  Uwaga: Formatem plików pamięci flash USB musi być FAT32. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: Jak skonwertować dysk USB na format plików FAT32?
 6. Podłącz pamięć flash USB do komputera, na który występuje problem i uruchom komputer, a następnie włącz komputer i naciśnij kombinację klawiszy (Ctrl + R). Jeżeli uda się pomyślnie przejść do trybu odzyskiwania oprogramowania BIOS, komputer uruchomi się ponownie, przechodząc na ekran EZ Flash. 
 7. Po przejściu na ekran EZ Flash wybierz plik ".bin" z pamięci flash USB.  
 8. Kliknij [Yes] (tak), aby uruchomić aktualizację oprogramowania BIOS.  
  Uwaga: Podczas aktualizacji oprogramowania BIOS upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 20% oraz że zasilacz sieciowy jest podłączony i nie wymuszaj wyłączenia, aby uniknąć wystąpienia problemów.  
 9. Po zakończeniu aktualizacji BIOS komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Sprawdź, czy problem został rozwiązny.

 

Komputer stacjonarny

 1. Upewnij się, że kabel sygnałowy i kabel zasilający zewnętrznego wyświetlacza są prawidłowo podłączone. Jeżeli jest to możliwe, spróbuj podłączyć komputer do innego zewnętrznego wyświetlacza, aby określić, czy problem jest związany z samym wyświetlaczem. 
  Komputery stacjonarne korzystają z różnych interfejsów do łączenia ze zintegrowanymi lub dedykowanymi kartami grafiki. Zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia na podstawie obsługiwanej konfiguracji twojego komputera.  
  Uwaga: Obsługa zintegrowanych lub dedykowanych kart grafiki może różnić się w zależności od modelu. 
  Jeśli potwierdziłeś prawidłowe podłączenie wyjścia wyświetlacza lub nie masz innego wyświetlacza zewnętrznego do przeprowadzenia testu, przejdź do kolejnego kroku. 
 2. Spróbuj użyć następującego skrótu klawiszowego: klawisz z logo Windows + Ctrl + Shift + B. Ten skrót resetuje ustawienia wyświetlacza i czasem rozwiązuje problemy z wyświetlaniem.
 3. Usuń wszystkie przenośne urządzenia zewnętrzne, takie jak klawiatury, mysz, zewnętrzne dyski twarde, drukarki karty pamięci, dyski optyczne w napędzie optycznym, a także karty sieciowe i czytniki kart. 
  Uwaga: W przypadku komputera stacjonarnego podłącz tylko jeden zewnętrzny wyświetlacz, aby sprawdzić, czy komputer może prawidłowo uruchomić się i wyświetlać informacje na ekranie.
 4. Sprawdź, czy przed wystąpieniem problemu zainstalowane zostały dodatkowe dyski twarde lub moduły pamięci. Jeżeli tak, odłącz je lub przywróć elementy sprzętowe do domyślnych ustawień fabrycznych.
 5. Odłącz zasilacz, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 40 sekund bez zwalniania go, aby przeprowadzić reset RTC. Zapoznaj się z tym artykułem [Płyty główne] W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?
 6. Ponownie podłącz zasilacz, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy komputer może normalnie się uruchomić. 
   

 

Rozwiązanie nr 3 (Po uruchomieniu wyświetlany jest biały tekst na czarnym tle)

Jeżeli po uruchomieniu komputera zobaczysz biały tekst na czarnym tle, w pierwszej kolejności zapoznaj się ze Scenariuszem 2: Nieudany rozruch ze względu na nieprawidłową aktualizację oprogramowania BIOS, aby sprawdzić, czy przedstawia ekran wyświetlany na twoim komputerze. Jeżeli nie, przejdź do kolejnego kroku.

 • Jeżeli na ekranie wyświetlany jest komunikat "S.M.A.R.T Status Bad" (błędny status S.M.A.R.T.), zapoznaj się z tym artykułem, aby rozwiązać problem: Ostrzeżenie o błędzie S.M.A.R.T. dysku SATA
 • Jeżeli komunikat błędu sugeruje naciśnięcie klawisza F1, aby przejeść do konfiguracji podczas rozruchu, wskazuje to problem z konfiguracją sprzętową wykryty przez oprogramowanie BIOS w trakcie rozruchu. Monit na ekranie wskazuje, które ustawienie sprzętowe jest nieprawidłowe i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby jest skorygować.  
  Dodatkowo spróbuj nacisnąć klawisz F1, aby przejść do ekranu konfiguracji BIOS i przywróć ustawienia BIOS do stanu domyślnego. Zapoznaj się z następującym artykułem, aby dowiedzieć się więcej na temat przywracania ustawień BIOS: Jak przywrócić ustawienia BIOS?. (W przypadku komputerów stacjonarnych zapoznaj się z tematem: [Płyta główna/Pulpit] Jak przywrócić ustawienia oprogramowania BIOS?)  

 

Rozwiązanie nr 4: (komputer wyświetla ekran uruchamiania, ale brak jest obrazu po przejściu systemu do pulpitu)

Jeżeli widzisz ekran powitalny systemu Windows w trakcie rozruchu, ale ekran jest czarny po przejściu do pulpitu, może być to problem spowodowany przez sterownik karty graficznej. Zalecamy przejście do trybu bezpiecznego i zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi uruchamiania trybu bezpiecznego: Jak przejść do trybu awaryjnego, jeżeli komputer nie może uruchomić systemu?.

W trybie bezpiecznym zainstaluj ponownie sterownik karty graficznej. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki.

 

 

Jeżeli wykonanie powyższych kroków nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta ASUS, aby uzyskać pomoc techniczną.