[Telefon] Ekran nie obraca się automatycznie

W przypadku wystąpienia problemu z brakiem automatycznego obracania ekranu, wykonaj poniższe kroki:

 

1. Pulpit nie obsługuje funkcji automatycznego obracania ekranu (tylko telefon).
2. Włącz funkcję automatycznego obracania: przejdź do Settings (ustawienia) > Display (wyświetlacz) > Enable Auto-rotate screen (włącz automatyczne obracanie ekranu), obróć telefon przy otwartym ekranie Settings (ustawienia), aby potwierdzić prawidłowe działanie.
3. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji: przejdź do Settings (ustawienia) > System > System Update (aktualizacja systemu) > Check update (sprawdź aktualizację). 
4. Przejdź do trybu awaryjnego (naciśnij i przez dłuższą chwilę przytrzymaj przycisk zasilania > naciśnij i przez dłuższą chwilę przytrzymaj przycisk Power off (wyłącz zasilanie) > OK). Jeśli urządzenie działa prawidłowo, problem mógł być spowodowany przez zewnętrzną aplikację. Zalecamy ponownie uruchomić urządzenie i sprawdzić ponownie.
5. Wykonaj kopię zapasową i przywróć dane do domyślnych ustawień fabrycznych. (Uwaga: wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie wszystkich danych osobistych i ustawień w telefonie i przywrócenie ich do wartości początkowych).