[Telefon] Automatyczne dostosowywanie jasności ekranu nie działa

Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe kroki:

 

1. Załącz funkcję jasności adaptacyjnej: Przejdź do Settings (ustawienia) > Display (wyświetlacz) > załącz Adaptive brightness (jasność adaptacyjna).

 

2. Sprawdź czujnik światła, wykonując którąś z następujących czynności:
 Włącz ekran telefonu, przenieś telefon z jasnego miejsca w ciemne miejsce, odczekaj około 5 sekund. Jasność ekranu automatycznie zmieni się z jasnej na ciemną.

 Włącz ekran telefonu, zakryj czujnik światła w górnej części telefonu, odczekaj około 5 sekund. Jasność ekranu automatycznie zmieni się z jasnej na ciemną.

 

3. Przejdź do trybu awaryjnego (przez długie naciśnięcie przycisku zasilania > długie naciśnięcie przycisku wyłączania zasilania > OK): Jeśli urządzenie działa prawidłowo, problem mógł być spowodowany zewnętrzną aplikacją. Zaleca się ponownie uruchomić urządzenie i sprawdzić działanie.

 

4. Zaktualizuj oprogramowanie systemowe do najnowszej wersji: Przejdź do Settings (ustawienia) > System > System Update (aktualizacja systemu) > Check update (sprawdź aktualizacje).

 

5. Wykonaj kopię zapasową i przywróć dane do domyślnych ustawień fabrycznych.
Uwaga: Ta czynność spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień osobistych w telefonie i przywrócenie ich do wartości początkowych.