[Telefon] Problem z wyszukiwaniem urządzeń Bluetooth

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:


1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na obu urządzeniach.

2. Wyłącz Bluetooth i połącz się ponownie.

  • Włącz Bluetooth w ustawieniach, wyszukaj urządzenie Bluetooth.
  • Dotknij urządzenia, aby go sparować; niektóre urządzenia mogą wymagać hasła do parowania.