[Windows 11/10] Punkt przywracania systemu

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, przenośna konsola do gier, MiniPC

 

Punkt przywracania przywraca urządzenie do wcześniejszego punktu w czasie. Punkty przywracania są generowane automatycznie podczas instalowania nowej aplikacji lub sterownika, a także można je utworzyć ręcznie. Przywracanie nie wpłynie na pliki osobiste, ale usunie aplikacje, sterowniki i aktualizacje zainstalowane po utworzeniu punktu przywracania.

Uwaga: Przywrócenie systemu z punktu przywracania zajmuje trochę czasu, więc upewnij się, że podczas procesu przywracania podłączony jest zasilacz sieciowy. Nie wymuszaj również zamykania, aby zapobiec wystąpieniu problemów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz kliknąć odnośnik do wideo ASUS w serwisie YouTube i dowiedzieć się więcej na temat punktów przywracania systemu:

https://www.youtube.com/watch?v=pPMosd3oFmM

 

 

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Aktywuj punkt przywracania systemu

Z zasady funkcja przywracania systemu jest aktywowana domyślnie. Możesz sprawdzić, czy funkcja przywracania systemu jest aktywna, wykonując poniższe działania.

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Jeżeli dla opcji Protection (zabezpieczenie) napędu systemu wprowadzone jest ustawienie On (wł.) , oznacza to że funkcja punktu przywracania systemu jest aktywna
 3. Jeżeli dla opcji Protection (zabezpieczenie) napędu systemu wprowadzone jest ustawienie Off (wył.), wybierz [System drive] (napęd systemowy) i kliknij [Configure] (konfiguruj)
 4. Wybierz [Turn on system protection] (włącz zabezpieczenie systemu) i ustaw Max Usage of disk space (maksymalne wykorzystanie miejsca na dysku) — zalecamy ustawienie ilości wykorzystanego miejsca na dysku na 5–10% — a następnie wybierz [OK]⑧. Funkcja punktu przywracania systemu zostanie aktywowana. 
  Ilość maksymalnie wykorzystanego miejsca na dysku będzie odpowiadała wprowadzonemu ustawieniu i będzie wykorzystywana na potrzeby punktów przywracania systemu. Wraz z wykorzystywaniem wolnej przestrzeni, starsze punkty przywracania zostaną usunięte, aby zwolnić miejsce dla nowych. 

Powrót do spisu treści

 

Ręcznie utwórz punkt przywracania systemu

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Wybierz dysk z aktywowanym zabezpieczeniem systemu , a następnie kliknij [Create] (utwórz)
 3. Wpisz opis, który pomoże Ci zidentyfikować punkt przywracania , a następnie kliknij [Create] (utwórz)
 4. Wyświetlenie poniższego komunikatu będzie potwierdzeniem pomyślnego utworzenia punktu przywracania; kliknij [Close] (zamknij)

Powrót do spisu treści

 

Przywróć komputer z punktu przywracania

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Wybierz [System Restore] (przywracanie systemu)
 3. Wybierz [Next] (dalej)
 4. Punkt przywracania, którego chcesz użyć, wybierz z listy wyników , a następnie wybierz [Scan for affected programs] (skanuj w poszukiwaniu zależnych programów)
  Jeżeli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole wyboru Show more restore points (pokaż więcej punktów przywracania), aby wyświetlić większą liczbę punktów przywracania. 
 5. Wyświetlona zostanie lista elementów, które zostaną usunięte, jeżeli przywrócisz dany punkt przywracania. Jeżeli wyrażasz zgodę na te usunięcia, wybierz [Close] (zamknij) , aby przejść do następnego kroku. 
  Jeżeli dany punkt przywracania nie spełnia Twoich wymogów, przejdź do poprzedniego kroku i wybierz inny punkt przywracania. 
 6. Wybierz [Next] (dalej)
 7. Potwierdź poprawność informacji o danym punkcie przywracania, a następnie wybierz [Finish] (zakończ)
 8. Wybierz [Yes] (tak) , aby rozpocząć przywracanie z punktu przywracania — komputer uruchomi się ponownie. 
  Adnotacja: Przywrócenie systemu operacyjnego Windows z punktu przywracania zajmie trochę czasu, dlatego należy upewnić się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu aktualizacji. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów. 
 9. Po ponownym uruchomieniu systemu proces przywracania systemu będzie zakończony. Kliknij [Close] (zamknij)

Powrót do spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Aktywuj punkt przywracania systemu

Z zasady funkcja przywracania systemu jest aktywowana domyślnie. Możesz sprawdzić, czy funkcja przywracania systemu jest aktywna, wykonując poniższe działania.

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Jeżeli dla opcji Protection (zabezpieczenie) napędu systemu wprowadzone jest ustawienie On (wł.) , oznacza to że funkcja punktu przywracania systemu jest aktywna
 3. Jeżeli dla opcji Protection (zabezpieczenie) napędu systemu wprowadzone jest ustawienie Off (wył.), wybierz [System drive] (napęd systemowy) i kliknij [Configure] (konfiguruj)
 4. Wybierz [Turn on system protection] (włącz zabezpieczenie systemu) i ustaw Max Usage of disk space (maksymalne wykorzystanie miejsca na dysku) — zalecamy ustawienie ilości wykorzystanego miejsca na dysku na 5–10% — a następnie wybierz [OK]⑧. Funkcja punktu przywracania systemu zostanie aktywowana. 
  Ilość maksymalnie wykorzystanego miejsca na dysku będzie odpowiadała wprowadzonemu ustawieniu i będzie wykorzystywana na potrzeby punktów przywracania systemu. Wraz z wykorzystywaniem wolnej przestrzeni, starsze punkty przywracania zostaną usunięte, aby zwolnić miejsce dla nowych. 

Powrót do spisu treści

 

Ręcznie utwórz punkt przywracania systemu

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Wybierz [Create] (utwórz)
 3. Wpisz opis, który pomoże Ci zidentyfikować punkt przywracania , a następnie kliknij [Create] (utwórz)
 4. Wyświetlenie poniższego komunikatu będzie potwierdzeniem pomyślnego utworzenia punktu przywracania; kliknij [Close] (zamknij)

Powrót do spisu treści

 

Przywróć komputer z punktu przywracania

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a restore point] (utwórz punkt przywracania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz)
 2. Wybierz [System Restore] (przywracanie systemu)
 3. Wybierz [Next] (dalej)
 4. Punkt przywracania, którego chcesz użyć, wybierz z listy wyników , a następnie wybierz [Scan for affected programs] (skanuj w poszukiwaniu zależnych programów)
  Jeżeli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole wyboru Show more restore points (pokaż więcej punktów przywracania), aby wyświetlić większą liczbę punktów przywracania. 
 5. Wyświetlona zostanie lista elementów, które zostaną usunięte, jeżeli przywrócisz dany punkt przywracania. Jeżeli wyrażasz zgodę na te usunięcia, wybierz [Close] (zamknij) , aby przejść do następnego kroku. 
  Jeżeli dany punkt przywracania nie spełnia Twoich wymogów, przejdź do poprzedniego kroku i wybierz inny punkt przywracania. 
 6. Wybierz [Next] (dalej)
 7. Potwierdź poprawność informacji o danym punkcie przywracania, a następnie wybierz [Finish] (zakończ)
 8. Wybierz [Yes] (tak) , aby rozpocząć przywracanie z punktu przywracania — komputer uruchomi się ponownie. 
  Adnotacja: Przywrócenie systemu operacyjnego Windows z punktu przywracania zajmie trochę czasu, dlatego należy upewnić się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu aktualizacji. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów. 
 9. Po ponownym uruchomieniu systemu proces przywracania systemu będzie zakończony. Kliknij [Close] (zamknij)

Powrót do spisu treści