[Windows 11/10] Zmiana języka systemu

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Instalacja pakietu językowego

Podczas instalowania nowego pakietu językowego, aby go pobrać, system Windows musi połączyć się z Internetem. Należy upewnić się, że laptop posiada dostęp do Internetu.

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Ustawienia językowe], a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
 2. W przypadku preferowanych języków kliknij przycisk [Dodaj język].
 3. Z listy wybierz język, który chcesz zainstalować, a następnie wybierz opcję [Dalej]. W dalszej części tekstu dla przykładu przyjęto język chiński (tradycyjny, tajwański).
 4. Można wybrać funkcje językowe, które mają zostać zainstalowane, a następnie wybrać opcję [Zainstaluj]. System Windows rozpocznie pobieranie i instalowanie pakietu językowego oraz powiązanych z nim funkcji. 
 5. Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Ustaw jako mój język wyświetlania systemu Windows, po zakończeniu instalacji pakietu językowego zostanie wyświetlone następujące powiadomienie. Można wybrać opcję [Wyloguj], a komputer wyloguje się, aby zastosować język. Przed wylogowaniem się należy się upewnić, że wszystkie prace zostały zapisane. Jeśli nie zostanie wybrana opcja wylogowania, system Windows zmieni język wyświetlania przy następnym logowaniu.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

 

Zmiana języka wyświetlania

Jeśli pobrano kilka pakietów językowych, można w każdej chwili zmienić język wyświetlania.

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Ustawienia językowe], a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
 2. Wybierz żądany język z menu rozwijanego w obszarze Język wyświetlania systemu Windows.
 3. Po wybraniu języka wyświetlania systemu Windows zostanie wyświetlone następujące powiadomienie. Można wybrać opcję [Wyloguj], a komputer wyloguje się w celu zakończenia zmiany języka systemu. Przed wylogowaniem się należy się upewnić, że wszystkie prace zostały zapisane.
  Jeśli nie zostanie wybrana opcja wylogowania, system Windows zmieni język wyświetlania przy następnym logowaniu.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

 

Odinstalowanie pakietu językowego

Instalacja wielu pakietów językowych wpłynie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym, dlatego można odinstalować pakiety językowe, które nie będą już używane.

 1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Ustawienia językowe], a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
 2. Wybierz ikonę [Więcej] obok języka, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk [Usuń]. Pakiety językowe i wszystkie odpowiadające im języki klawiatury zostaną usunięte.

Powrót do Spisu treści

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Zainstaluj pakiet językowy

W trakcie instalacji pakietu nowego języka system Windows musi połączyć się z Internetem, aby go pobrać. Upewnij się, że laptop jest częścią środowiska sieciowego.

 1. Wpisz i wyszukaj [Language settings] (ustawienia języka) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W części języków preferowanych kliknij [Add a language] (dodaj język) .
 3. Wybierz z listy język do instalacji i wybierz [Next] (dalej) . W tym przypadku jako przykład posłużył język Chiński (Tradycyjny, Tajwan).
 4. Możesz wybrać opcje pakietu języka, które chcesz zainstalować ; następnie wybierz [Install] (instaluj) . System Windows rozpocznie pobieranie i instalację pakietu języka i powiązanych z nim opcji.
 5. Jeżeli w poprzednim kroku wybrana została opcja Set as my Windows display language (ustaw jako mój język wyświetlania Windows), po zakończeniu instalacji pakietu języka wyświetlony zostanie następujący komunikat. Możesz wybrać [Yes, sign out now] (tak, wyloguj się teraz) , a komputer przeprowadzi wylogowanie celem zastosowania zmiany języka. Przed wylogowaniem upewnij się, że cała praca w toku została zapisana.

  Jeżeli wybrana została opcja wylogowania później, system Windows zmieni język wyświetlania po kolejnym zalogowaniu się.

Powrót do spisu treści

 

 

Zmień język wyświetlania

Jeżeli pobranych i zainstalowanych pakietów języków jest kilka, język wyświetlania można zmieniać w dowolnej chwili.

 1. Wpisz i wyszukaj [Language settings] (ustawienia języka) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Z menu rozwijanego w sekcji Windows display language (język wyświetlania systemu Windows) wybierz język.
 3. Możesz wybrać [Yes, sign out now] (tak, wyloguj się teraz) , a komputer przeprowadzi wylogowanie celem zastosowania zmiany języka systemu. Przed wylogowaniem upewnij się, że cała praca w toku została zapisana.

  Jeżeli wybrana opcja wylogowania później, system Windows zmieni język wyświetlania po kolejnym zalogowaniu się.

Powrót do spisu treści

 

 

Odinstaluj pakiet językowy

Instalacja wielu pakietów języków może mieć wpływ na dostępną przestrzeń dyskową, dlatego można odinstalować pakiety języków, które nie będą już używane.

 1. Wpisz i wyszukaj [Language settings] (ustawienia języka) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Wybierz język do usunięcia , a następnie wybierz [Remove] (usuń) . Pakiety języków i powiązane z nimi języki konfiguracji klawiatury zostaną usunięte.

 

Powrót do spisu treści