[Płyta główna/Desktop] Jak przywrócić ustawienia oprogramowania BIOS?

Adnotacja: Jeśli ustawienia oprogramowania BIOS odbiegają od normy, bądź podkręcanie parametrów i inne czynniki powodują, że system nie uruchamia się normalnie, możesz skorzystać z poniższych metod, aby zresetować oprogramowania BIOS.

 

Przejedź na oficjalną witrynę ASUS, aby sprawdzić model płyty głównej i potwierdzić położenie pinu CLRTC.

Najpierw pobierz z Centrum Pobierania ASUS instrukcję dla modelu płyty głównej.

Wprowadź model -> kliknij Manual & Document (instrukcje i dokumenty)

(Przykład: model ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))

Adnotacja: Instrukcję można pobrać: Wyszukaj CLR

 

1. Wykorzystaj płytę główną, aby usunąć ustawienia oprogramowania BIOS; w zależności od płyty głównej możesz skorzystać z następujących metod:

a. Na płycie głównej znajdują się dwa piny CLRTC. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilania. Na około 5–10 sekund zmostkuj oba piny metalowym przedmiotem, na przykład śrubokrętem. Przy ponownym podłączeniu zasilania i uruchomieniu systemu wciśnij i przytrzymaj klawisz Delete lub F2, aby przejść do oprogramowania BIOS celem jego zresetowania.

(Przykład: ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))

 

 

 

b. Na płycie głównej znajduje się przycisk CLR_CMOS. Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest wyłączone, a przewód zasilający odłączony. Przy ponownym podłączeniu zasilania i uruchomieniu systemu wciśnij i przytrzymaj klawisz Delete lub F2, aby przejść do oprogramowania BIOS celem jego zresetowania.

(Przykład: MAXIMUS VII RANGER)
Adnotacja: Instrukcję można pobrać: Wyszukaj CLR

 

c. Do modułu I/O płyty głównej przytwierdzony jest przycisk CLR_CMOS. Naciśnij ten przycisk podczas wyłączania systemu i odłącz przewód zasilający. Przy ponownym podłączeniu zasilania i uruchomieniu systemu wciśnij i przytrzymaj klawisz Delete lub F2, aby przejść do oprogramowania BIOS celem jego zresetowania.

(Przykład: ROG MAXIMUS XIII EXTREME)

 

2. Uruchom ponownie, naciśnij klawisz DEL na klawiaturze, przejdź do oprogramowania BIOS i naciśnij F5. Po wyświetleniu opcji Load Optimized Defaults (załaduj zoptymalizowane ustawienia domyślne), wybierz OK, a parametry oprogramowania BIOS zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

(Przykład: model ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI), załadowanie zoptymalizowanych ustawień domyślnych)

 

Adnotacja: Metoda wykorzystująca dwa piny CLRTC lub przycisk CLR_CMOS może nie zadziałać. Możesz spróbować wyjąć baterię płyty głównej. Po usunięciu zawartości CMOS umieść ponownie baterię, przejdź do oprogramowania BIOS i naciśnij F5. Po wyświetleniu opcji Load Optimized Defaults (załaduj zoptymalizowane ustawienia domyślne), wybierz OK, aby wywołać odpowiedź oprogramowania BIOS. To wartość domyślna.

 

Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym Centrum Serwisowym ASUS.