[Router bezprzewodowy] Jaka jest różnica między opcją Restore a Initialize??

W najnowszym firmware (FW) routery oferują dwa typy resetu: Restore (przywróć) oraz Initialize (zainicjuj).

Proszę wybrać właściwy w zależności od zaistniałej sytuacji,

 

Procedura

 

Krok 1. Podłącz komputer do routera przewodowo lub za pośrednictwem sieci Wi-Fi i wprowadź adres IP sieci LAN swojego routera lub adres URL routera https://www.asusrouter.com w sieciowym interfejsie graficznym.

       

      Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tematem pomocy Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)?

 

Krok 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do routera, aby się zalogować.

      

   Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych i domyślnej konfiguracji.

             Aby przywrócić router do domyślnego stanu, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnyc

 

Krok 3. Przejdź na kartę [Administration] (zarządzanie) > Restore / Save / Upload Setting (ustawianie przywracania/zapisywania/przesyłania)

       

 

Krok 4. Zresetuj router za pomocą jednej z następujących opcji:

 

Restore (przywróć): Czyści Logi / NVRAM

Initialize (zainicjuj): Czyści  Logi / NVRAM / Database

 

Poniższe opisy tłumaczą, co zawiera każdy z obszarów:

【Log】Dzienniki systemowe /  Lista klientów offline / Dzienniki AiCloud

【NVRAM】Podstawowe Informacje systemowe

【Database】Dzienniki AiProtection Monitor/ Dzienniki analizatora ruchu/ Historia sieci Web

 

Krok 5.  Kliknij OK w celu zresetowania routera.

 

Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy przywracanie z poziomu sieciowego interfejsu graficznego działa tak samo jak naciśnięcie przycisku RESET? 

  • Przywracanie z poziomu sieciowego interfejsu graficznego działa tak samo jak naciśnięcie przycisku RESET. Spowoduje to wyczyszczenie NVRAM i przywrócenie urządzenia do fabrycznych ustawień domyślnych.
  • Inicjalizacja w sieciowym interfejsie graficznym jest tożsama z fabrycznym twardym resetem. Spowoduje wyczyszczenie NVRAM, bazy danych i przywrócenie do fabrycznych ustawień domyślnych.
  • Instrukcje na temat fabrycznego twardego resetu można znaleźć w artykule pomocy: [Router bezprzewodowy] Twardy reset do ustawień fabrycznych w routerach ASUS — lista modeli.

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.