[Router bezprzewodowy] Twardy reset do ustawień fabrycznych w routerach ASUS — Metoda 1

1. Wyłącz router.

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "WPS" i włącz router.

3. Lampka kontrolna zasilania zostanie włączona (trzymaj przycisk "WPS" niezmiennie wciśnięty).

4. Zwolnij przycisk "WPS" gdy lampka kontrolna LED zasilania zacznie migać.

5. Lampka kontrolna zasilania przestanie migać, a router automatycznie uruchomi się ponownie.

Znajdź na routerze przycisk "WPS" — odnieś się do poniższej ilustracji.

Różne modele mogą mieć nieznacznie różniące się nazwy. W razie jakichkolwiek pytań zapoznaj się z instrukcją obsługi.

1. Na poniższych ilustracjach dla przykładu wybrano urządzenie [RT-AX53U].

      

 

2. Na poniższych ilustracjach dla przykładu wybrano urządzenie [RT-AX89X].