[Telefon] Jak korzystać z wielozadaniowości na ekranie dzielonym?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat wielozadaniowości na ekranie dzielonym.

https://www.youtube.com/watch?v=mkZg9DtSbwc

 

Możesz podzielić ekran, aby uzyskać możliwości obsługi wielozadaniowości i aby zwiększyć wydajność pracy.  


1. Otwórz ostatnie aplikacje.


2. Stuknij ikonę aplikacji.


3. Stuknij Split top (podziel u góry).


4. Wybierz inną aplikację, którą chcesz obsługiwać w trybie wielozadaniowości.

 


5. Stuknij dymek przełącznika, aby odwrócić kolejność dwóch aplikacji.

 


6. Obróć telefon, aby zmienić tryb na poziomy.


7. Przeciągnij pasek na środku, aby dostosować rozmiar ekranu.

 


8. Przeciągnij pasek do końca w górę lub w dół, aby anulować wielozadaniowość i dzielony ekran.

 

*Treść tej sekcji często zadawanych pytań (FAQ) może nie mieć zastosowania do wszystkich serii telefonów ASUS. Niektóre z ekranów/opcji lub procedur operacyjnych mogą różnić się w zależności od różnych wersji oprogramowania układowego urządzenia.