[Notebook/komputer gamingowy] Wprowadzenie do AURA Creator

 

Spis treści

Wprowadzenie do AURA Creator

Obsługiwane modele

Instalacja i deinstalacja aplikacji

Uruchamianie AURA Creator

Główne cechy

Pytania i odpowiedzi

 

1. Wprowadzenie do AURA Creator

AURA Creator to zaawansowana aplikacja do edycji efektów podświetlenia, która umożliwia użytkownikom komponowanie własnych efektów/wzorów oświetlenia w urządzeniach ROG.  W tym temacie przedstawiono skrócone wprowadzenie na temat tego, jak każdy element aplikacji może być wykorzystywany.

*Treść tego tematu ma zastosowanie dla wersji AURA Creator V2.0.3 i późniejszych.

 

2. Obsługiwane modele

Narzędzie AURA Creator zostało zintegrowane z aplikacją Armoury Crate. Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienia za pomocą aplikacji Armoury Crate. 

Upewnij się, że wersja Armoury Crate to V3.0.4 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat obsługiwanych modeli dostępnych jest pod tym odnośnikiem. *Lista urządzeń jest aktualizowana od czasu do czasu.

 

 

 

3. Instalacja i deinstalacja aplikacji 

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać i zainstalować aplikację — patrz tutaj.

Aby dowiedzieć się, jak odinstalować aplikację — patrz tutaj.

 

 

4. Uruchamianie AURA Creator

 Istnieją dwa sposoby uruchamiania oprogramowania AURA Creator,

※W aplikacji Armoury Crate  wybierz w menu głównym "System" (system) i "Device" (urządzenie) , a następnie kliknij kartę "Lighting" (oświetlenie) . Następnie kliknij ikonę "Aura Creator" , aby uruchomić Aura Creator.

 

※W aplikacji Armoury Crate w menu głównym wybierz "AURA Sync" i przejdź do karty "AURA Effects" (efekty AURA) , a następnie kliknij "Aura Creator" , aby uruchomić narzędzie.

Powrót do spisu treści

 

 

5. Główne cechy

※Strona główna AURA Creator: (A) System/Device Arrangement (aranżacja systemu/urządzenia), (B) Layer Arrangement and Timeline Editing (aranżacja warstw i edycja osi czasu), (C) Lighting Effects (efekty oświetleniowe) oraz (D) Lighting Effect Properties (właściwości efektów oświetleniowych)

 

(A) System/Device Arrangement (aranżacja systemu/urządzenia)

Narzędzie automatycznie wykrywa podłączone urządzenia kompatybilne i pozwala na rozmieszczenie urządzeń zgodnie z bieżącą aranżacją.

Available devices (dostępne urządzenia) : Wybierz i synchronizuj urządzenia przeznaczone do edycji efektów oświetlenia AURA.

Set as layer (ustaw jako warstwę) : Kliknij i przeciągnij wybrane strefy oświetlenia na wyświetlaczu urządzenia i ustaw jako warstwę.

Arrange devices (aranżuj urządzenia) : Kliknij i zmień aranżację układu dostępnych urządzeń.

Save & apply (zapisz i zastosuj) :  Zapisz i zastosuj bieżąco edytowane efekty oświetlenia dla urządzenia.

Settings (ustawienia) : Zweryfikuj bieżącą wersję ARUA Creator, przejdź do samouczka, skrótów i sprawdź dostępne aktualizacje.

Lighting profile (profil oświetlenia) : Gracze mogą zmieniać nazwy, usuwać, tworzyć nowe oraz importować i eksportować profile.

Reset layout/Fill editing area (resetuj układ/wypełnij obszar edycji) : Dostosuj współczynnik układu oraz resetuj lub wypełnij obszar edycji.

 

(B) Layer Arrangement and Timeline Editing (aranżacja warstw i edycja osi czasu)

Layer arrangement (aranżacja układu) : Gracze mogą edytować efekty oświetlenia warstw, zmieniać nazwy warstw oraz wyświetlać podgląd efektów oświetlenia.

Timeline editing (edycja osi czasu) : Gracze mogą przeciągać elementy składowe efektów oświetlenia w obrębie osi czasu oraz dostosowywać czas rozpoczęcia i czas trwania efektów oświetlenia.

 

(C) Lighting Effects (efekty oświetleniowe)

Lighting effects (efekty oświetlenia) : Korzystaj z różnorodnych efektów oświetlenia. Gracze mogą po prostu wybrać i przeciągną elementy efektów oświetlenia w obrębie osi czasu.

Sync with (synchronizuj z) : Synchronizuj efekty oświetlenia z wybranym źródłem.

 

(D) Lighting Effect Properties (właściwości efektów oświetleniowych)

Dostępne są różnorodne ustawienia właściwości efektów oświetlenia. Dla każdego elementu efektów oświetlenia można niezależnie dostosować kolor, jasność, szybkość i kąt.

Powrót do spisu treści

 

 

6. Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Czy AURA Creator jest kompatybilny z modelami notebooków gamingowych TUF?

Odp. 1: Nie. Aura Creator nie obsługuje modeli notebooków gamingowych TUF.

Lista najnowszych obsługiwanych modeli dostępna jest na witrynie internetowej AURA Creator.

 

Pyt. 2: Jak wyświetlić podgląd edytowanego efektu oświetlenia AURA?

Odp. 2: Kliknij "Save & apply" (zapisz i zastosuj) , aby zapisać i zastosować zmodyfikowany efekt oświetlenia. Następnie kliknij "Play" (odtwarzaj) , aby wyświetlić podgląd efektu oświetlenia.

 

 

Pyt. 3: Jak wybrać efekt oświetlenia?

Odp. 3: Zastosuj efekty po prostu wybierając i przeciągając je w obrębie osi czasu.

 

Pyt. 4: Jak dostosować czas rozpoczęcia i czas trwania efektu oświetlenia?

Odp. 4: Zapoznaj się z zamieszczoną poniżej metodą dostosowania efektu oświetlenia.

 

 

Pyt. 5: Czym jest efekt muzyczny i efekt koloru adaptacyjnego in opcji "Synchronizuj z"?

Odp. 5: Music Effect (efekt muzyczny): Konwertuj strumieniowanie mediów na żywo na dynamiczny efekt oświetlenia.

 

Adaptive Color Effect (efekt koloru adaptacyjnego): Przechwyć najpowszechniejszy lub uśredniony kolor w obszarze wykrywania na bieżącym ekranie i jednocześnie wyświetlaj status rozgrywki na urządzeniach.

 

Powrót do spisu treści