[Telefon] Jak zmienić język w systemie Android?

1. Przejdź do Settings (ustawienia) > System > Language & input (język i wprowadzanie) > Language (język).
2. Kliknij przycisk 'Add a language' (Dodaj język), a następnie wybierz język, który chcesz dodać, i region, jeśli to konieczne.
 

3. Po dodaniu wybranego języka w „Language preference” (Preferencje językowe), możesz zmienić język, przytrzymując ikonę języka i przeciągając ją na górę listy.