[Płyty główne] W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?

1、Wyczyść dane korzystając z pinu CLRTC

CLRTC jest zazwyczaj zlokalizowany w prawej, dolnej części płyty głównej, tak jak zaznaczono w oknie, na poniższym schemacie.

Dla przykładu: Lokalizacja CLRTC w modelu PRIME Z390-A opisana jest jako pozycja 13.

Uwaga: Jest to wyłącznie schemat. Zapoznaj się z instrukcją dla swojej płyty głównej aby ustalić poprawną lokalizację.


Aby wyczyścić RTC RAM :

a. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.

b. Zewrzyj obwód składający się z dwóch pinów za pomocą metalowego przewodnika. Utrzymuj ten stan przez około 5-10 sekund.
c. Podłącz kabel zasilający, a następnie włącz komputer.
d. Przytrzymaj klawisz <Del> podczas procesu uruchamiania, wejdź do ustawień BIOS aby dokonać ponownej jego konfiguracji.
    

* Jeżeli powyższe kroki nie przyniosły rozwiązania, usuń wbudowaną baterię a następnie ponownie zewrzyj piny aby wyczyścić dane CMOS RTC RAM.
Po wyczyszczeniu CMOS, ponownie zainstaluj baterię.
 

2、Metoda usuwania baterii i zwierania obwodu:
 

a. Wyłącz komputer, wyłącz zasilacz lub odłącz kabel zasilający.

b. Otwórz obudowę komputera.

c. Odszukaj baterię znajdującą się na płycie głównej.

d. Usuń wbudowaną baterię z płyty głównej, następnie zwerzyj ze sobą końcówkę dodatnią/ujemną w gnieździe baterii na około 1 minutę. Zamontuj ponownie baterię w płycie.

e. Podłącz ponownie zasilanie i uruchom komputer, wejdź do BIOS, zresetuj datę oraz godzinę, następnie Załaduj ustawienia domyślne, zapisz ustawienia i wyjdź z BIOS.