[Telefon] Jak włączyć lub wyłączyć funkcję powiadomień dla aplikacji?

1. Przejdź do Ustawień > Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia aplikacji.

2. Stuknij aplikację.

3. Włącz lub wyłącz powiadomienia aplikacji.