[Gaming NB] Keystone Wprowadzenie

Spis treści

Keystone Wprowadzenie

Obsługiwane modele

Wymagania wstępne systemu

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Ustawienia Keystone

Shadow Drive

Pytania i odpowiedzi

 

1. Keystone Wprowadzenie

Keystone, fizyczny klucz, pozwalający graczom na dodatkową personalizację urządzenia. Wtykany keystone przyciąga ekskluzywne gniazdo po prawej stronie klawiatury dzięki sile magnetycznej. Po zadokowaniu trapezu można zastosować efekty świetlne, dźwiękowe oraz aktywować dysk Shadow Drive.

 

2. Obsługiwane modele

Obecne modele wyposażone w Keystone:

Seria G531/G731 (ROG Strix SCAR III& ROG Strix Hero III)、G35DX (ROG Strix GA35) laptopy do gier i komputery stacjonarne

Oraz seria G532/G732 (ROG Strix SCAR 15/17)、G35CZ (ROG Strix GT35) laptopy do gier i komputery stacjonarne

* Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych modeli znajdują się na oficjalnej stronie ASUS

* Ze względu na to, że każdy model może obsługiwać różne funkcje, więcej informacji można znaleźć w danej tabeli.

 

 

3. Wymagania wstępne systemu

Narzędzie Keystone zostało zintegrowane z aplikacją Armory Crate. Użytkownicy muszą skonfigurować ustawienia Keystone za pośrednictwem aplikacji Armoury Crate. Obsługuje system operacyjny Windows 10, a wersja aplikacji Armory Crate musi być wyższa niż V2.6.4.0.

*W celu uzyskania więcej innformacji, zapoznaj się z: Armoury Crate - Wprowadzenie.

 

4. Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Aby zainstalować aplikację, zapoznaj się z: Poradnik instalacji - Armoury Crate.

Aby odinstalować aplikację, zapoznaj się z: Jak odinstalować program w systemie Windows 10.

 

5. Ustawienia Keystone

5-1 Jak uruchomić Keystone

Wpisz i wyszukaj [Armoury Crate] w polu wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Otwórz].

 

W Armory Crate kliknij [Urządzenia] i wybierz [Keystone]na stronie ustawień.

 

5-2 Ustawienia Keystone

*Status Keystone

Ukazuje bieżący status Keystone, na przykład Zadokowany/Nie wykryto lub Powiąż/Brak powiązanego konta.

 

Powiąż konto: Najpierw zadokuj Keystone i kliknij [Powiąż konto](a), po czym pojawi się okno logowania.

* Uwaga: Ta funkcja nie obsługuje serii G531 i G731 (SCAR III i Hero III), G35DX (ROG Strix GA35)

 

Kliknij [Przejdź do logowania](b) pojawi się okno logowania Armoury Crate.

*Jeśli już wcześniej zalogowałeś się w Armoury Crate, kliknij [Okay](c), a następnie pojawi się komunikat powiązania twojego konta.

 

W oknie logowania wprowadź hasło do swojego konta(d),po czym kliknij [Zaloguj](e) następnie pojawi się komunikat powiązania konta.

*Aby dowiedzieć się, jak zarejestrować konto, zapoznaj się z danym linkiem.

 

W oknie Powiąż konto możesz potwierdzić identyfikator konta i Keystone SN(f), a następnie kliknąć [Powiąż konto](g), i gotowe.

*Jeśli trzeba zmienić identyfikator konta, kliknij [Przełącz użytkownika](h), a będziesz mógł zmienić indyfikator, aby się zalogować.

WAŻNE: Laptop musi mieć połączenie z siecią, a Keystone musi być zadokowany.

 

*Efekty podczas dokowania Keystone

Zastosuj niestandardowe efekty świetlne: Podczas dokowania Keystone systemowy efekt świetlny zostanie włączony.

Dźwięk wyzwalania: Podczas dokowania Keystone efekt dźwiękowy zostanie włączony.

 

*Szybki dostęp

Instalowanie Keystone

Przełącznik trybu HyperFan: Dotyczy niestandardowego ustawienia wydajności laptopa, przy włożonym Keystone, na przykład Silent/Performance/Turbo/Windows®.

Szybkie uruchamianie: Konfiguracja służy do szybkiego uruchamiania aplikacji przy włożonym Keystone.

Zapamiętaj moje konto i przywróć konfiguracje systemu*1

*1 Uwaga: Funkcję można włączyć dopiero po powiązaniu konta z Keystone

 

Usuwanie Keystone

Ukryty (Ukrywa wszystkie okna i wycisza dźwięk): Wszystkie okna zostaną zminimalizowane a dźwięki wyciszone, kiedy Keystone zostanie wyjęty.

Wyloguj z konta Windows: Automatycznie wyloguje się z systemu Windows, kiedy Keystone zostanie wyjęty.

* Uwaga: Ta funkcja nie obsługuje serii G531 i G731 (SCAR III i Hero III), G35DX (ROG Strix GA35)

 

 

6. Shadow Drive

Shadow Drive zapewnia ukrytą partycję do przechowywania danych. Gdy keystone jest zadokowany w gnieździe, ukryta partycja pamięci ujawnia się, a dane w pamięci stają się dostępne.

 

6-1 Aktywuj Shadow Drive

Kliknij [Aktywuj Shadow Drive], następnie pojawi się okno aktywacji Shadow Drive.

 

W oknie Aktywuj Shadow Drive wprowadź swoje konto ASUS i hasło, a następnie kliknij [Aktywuj].

*Aby dowiedzieć się, jak zarejestrować konto, zapoznaj się z tym linkiem.

Ważne: Aby włączyć tę funkcję, komputer wymaga dostępu do sieci.

 

Po danych czynnościach pamięć Shadow Drive [Shadow Drive(Z:)]zostanie aktywowana.

 

6-2 Status Shadow Drive

Wyświetla bieżący stan pamięci Shadow Drive, na przykład Zablokowany lub Odblokowany.

 

Zablokuj Shadow Drive

Kliknij [Zablokuj], aby zablokować i ukryć pojemność pamięci Shadow Drive.

 

Odblokuj Shadow Drive

Kliknij [Odblokuj Shadow Drive], pojawi się komunikat o odblokowaniu dysku Shadow Drive.

 

W oknie odblokuj dysk Shadow Drive, wprowadź hasło do konta, a następnie kliknij [OK], aby odblokować pojemność dysku Shadow Drive.

Ważne: Aby włączyć tę funkcję, komputer wymaga dostępu do sieci.

 

6-3 Konfiguracja szyfrowania Shadow Drive

Umożliwia ustawienie hasła szyfrowania Shadow Drive w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.

 

Konfiguracja szyfrowania włączona

Gdy Konfiguracja szyfrowania jest wyłączona, pojawi się okno Ustawień szyfrowania dysku Shadow Drive, kliknij je, aby włączyć.

 

W oknie ustawienia szyfrowania dysku Shadow Drive skonfiguruj własne hasło(Wymagane więcej niż 8 znaków), a następnie kliknij [Ok].

*Pamiętaj, aby zapamiętać swoje hasło - danych nie można odzyskać, jeśli hasło zostanie utracone.

 

Konfiguracja szyfrowania wyłączona

Kliknięcie włączonej konfiguracji szyfrowania spowoduje wyłączenie danej funkcji.

 

6-4 Autoryzuj klucz odblokowujący - Autoryzacja

Autoryzacja sparowanego Keystone ma na celu odblokowanie dysku Shadow Drive na tym komputerze.

 

Kliknij [Autoryzuj], następnie pojawi się okno logowania.

 

W oknie logowania wprowadź hasło do konta ASUS, następnie kliknij [OK], aby autoryzować okno odblokowania klucza.

WAŻNE: Aby włączyć tę funkcję, komputer wymaga dostępu do sieci.

 

W oknie Autoryzuj klucz odblokowujący możesz wybrać dowolny sparowany keystone, aby zapewnić autoryzację, która może odblokować dysk Shadow Drive [Okay].

 

6-5 Autoryzuj klucz odblokowujący - Zresetuj Shadow Drive

Aby zresetować keystone autoryzuj konfigurację i zamknij Shadow Drive.

WAŻNE: Zresetowanie Shadow Drive może usunąć wszystkie dokumenty i pliki

 

Kliknij [Resetuj Shadow Drive], ukaże się okno potwierdzające.

 

W oknie Resetuj dysk Shadow Drive wprowadź hasło do konta ASUS, a następnie kliknij [Resetuj].

WAŻNE: Aby włączyć tę funkcję, komputer wymaga dostępu do sieci.

 

7. Pytania i odpowiedzi

P1: Jak odblokować Shadow Drive z konfiguracją szyfrowania?

O1: Jeśli dysk Shadow Drive posiada skonfigurowane szyfrowanie, dysk lokalny (Z:) zostanie zablokowany, zgodnie z obrazem poniżej. Kliknij Dysk lokalny (Z:) ikona, następnie pojawi się okno odblokowania funkcji BitLocker(Z:).

 

Wprowadź hasło, które jest ustawione w konfiguracji szyfrowania, następnie kliknij [Odblokuj].

 

Jeśli zapomnisz hasła, wybierz [Więcej opcji], i kliknij [Wprowadź klucz odzyskiwania].

 

 

Wprowadź 48-cyfrowy klucz odzyskiwania i kliknij [Odblokuj], aby odblokować dysk.

 

P2: Jak zdobyć klucz odzyskiwania?

O2: W konfiguracji Shadow Drivestrona pobierania② klucza odzyskiwania pojawi się, gdy włączona jest konfiguracja szyfrowania. Kliknij witrynę pobierania w celu zapisania pliku tekstowego klucza odzyskiwania (wstępnie ustawiona nazwa pliku to "ShadowDrivePasswordBackup.TXT").

* Uwaga: Ta funkcja nie obsługuje serii G531 i G731 (SCAR III i Hero III), G35DX (ROG Strix GA35)

 

P3: Dlaczego dysk (C:) nie odzyskuje miejsca po usunięciu plików z dysku Shadow?

O3: Ponieważ Shadow Drive korzysta z systemu Dynamicznego Dysku Windows, jest to normalne zjawisko przy projektowaniu. Użytkownik może użyć Resetuj Shadow Drive, aby odzyskać miejsce na dysku, ale wszystkie dokumenty w Shadow Drive zostaną usunięte, po zresetowaniu Shadow Drive.

 

P4: Tabela wsparcia funkcji keystone

O4:

 

G531/G731& G35DX

G532/G732& G35CZ

Powiązanie konta Keystone

 

V

Efekty podczas dokowania Keystone

V

V

Szybki dostęp

 

V

Shadow Drive

V

V

Klucz odzyskiwania

 

V