[Telefon] Co zrobić, jeśli nie mogę wysyłać/odbierać wiadomości lub jeśli wystąpi błąd numer SMSC (centrum serwisowe krótkich wiadomości tekstowych)?

Ustawienia związane z wiadomościami będą miały bezpośredni wpływ na funkcję wysyłania/odbierania wiadomości SMS. Jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości SMS przez telefon, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

 

Nie dochodzą do mnie wiadomości SMS

1. Przewiń pasek menu w dół od góry ekranu i włącz tryb samolotowy. Następnie wyłącz tryb samolotowy po około 5 sekundach.

2. Sprawdź ikonę siły sygnału na pasku menu, aby upewnić się, że telefon nie ma problemu z połączeniem się z siecią telefoniczną.

3. Uruchom ponownie telefon (wyczyść programy uruchomione w tle).

 

4. Stuknij Messages (Wiadomości) > Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) > Sprawdź zablokowane kontakty, aby upewnić się, że osoba kontaktowa nie jest zablokowana.

 

Nie potrafię wysyłać wiadomości SMS

1. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych, aby uzyskać numer SMSC.

2. Wykonaj poniższe czynności, aby potwierdzić, czy numer SMSC jest poprawny, czy też został zmieniony:

    Przejdź do Settings (Ustawienia) > Network & Internet (Sieć i Internet) > Call (Połączenia) > Advanced (Zaawansowane) > SMSC settings (Ustawienia SMSC). Wybierz kartę SIM używaną do wysyłania wiadomości SMS.