[Notebook] Diagnostyka systemu w MyASUS w WinRE - Wprowadzenie

MyASUS in WinRE to przystępne narzędzie diagnostyczne, które działa w ramach środowiska odzyskiwania Windows (WinRE), a zostało stworzone celem udzielenia użytkownikom wsparcia. Składa się na nie pełny zestaw testów diagnostycznych, które pozwalają identyfikować i rozwiązywać problemy ze sprzętem. Wszystkie te łatwe w użyciu narzędzia są domyślnie instalowane na komputerach lub laptopach ASUS, a dostęp do nich można uzyskać w każdej chwili, nawet jeżeli system operacyjny nie działa lub nie można go załadować. Prosty interfejs oprogramowania jest intuicyjny oraz łatwy w użyciu i umożliwia dostęp do natychmiastowego wsparcia.

Jeśli wynik diagnozy wykaże, że komponent jest nieprawidłowy, MyASUS in WinRE dostarczy kod QR, raport z testu i kod diagnozy.  Możesz zeskanować kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub innych urządzeń

 • MyASUS WinRE jest dostępne na komputerach ASUS z systemem operacyjnym Microsoft; urządzenia muszą pracować z (co najmniej) procesorami Intel 10. generacji i AMD Ryzen serii 4000.
 • Usługi mogą się różnić w zależności od kraju. Sprawdź informacje o usługach na stronie wsparcia ASUS.
 • Musisz wyrazić zgodę na postanowienia polityki prywatności MyASUS in WinRE, aby przesyłać wyniki testów do systemu zgłaszania zapotrzebowania na wsparcie.

Jeśli nie możesz korzystać z MyASUS w WinRE, możesz skorzystać z funkcji diagnostyki systemu w MyASUS wśrodowisku UEFI. Kliknij: [Notebook] Diagnostyka systemu w MyASUS w środowisku UEFI - Wprowadzenie

Jeśli twój model [FX506LH, FA706IH, FA706IHR] nie włącza bezpośrednio Diagnostyki systemu w MyASUS w funkcji WinRE, wypróbuj narzędzie [MyASUS w WinRE dla USB], aby przeprowadzić funkcję diagnostyki systemu. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcji Cloud Recovery w MyASUS w WinRE, kliknij: [Notebook]Wprowadzenie do odzyskiwania danych w chmurze w środowisku WinRE za pomocą MyASUS

 

 

 

Spis treści

 1. Jak otworzyć [MyASUS w WinRE]
 2. Ustawienia MyASUS w WinRE
 3. Testowanie Komponentów 
  3.1 Prosty test - SSD test 
  3.2 Bardziej złożony test - Wi-Fi test 
  3.3 Bardziej złożony test - Test wyswietlacza  
  3.4 Bardziej złożony test - Test Touchpada
 4. Co zrobić jesli pojawił się "Bład" w raporcie testu?
 5. HistoriaTestów
 6. Znaczenie rezultatów trzech testów

 

1. Jak otworzyć [MyASUS w WinRE]

1.1 Po wciśnięcia przycisku zasilania twojego komputera, szybko wciśnij kilkukrotnie F12 aby wejść do interfejsu [Wybierz opcję]. Kliknij [Rozwiązywanie problemów], a następnie kliknij [MyASUS w WinRE] (jeśli MyASUS w WinRE nie jest widoczny w momencie otworzenia intefejsu, oznacza to że komputera nie wspiera tej funkcji)

(W menu Start systemu Windows kliknij Zasilanie, a następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie klikając opcję Uruchom ponownie). Komputer wyłączy się i uruchomi ponownie w środowisku WinRE. W środowisku WinRE wybierz MyASUS in WinRE).

(Jeśli opcja MyASUS in WinRE nie zostanie znaleziona podczas otwierania tego interfejsu, komputer nie obsługuje tej funkcji).

Powrót do spisu treści 

 2. Ustawienia MyASUS w WinRE

  2.1 Jeśli po raz pierwszy wejdziesz do MyASUS w WinRE, może pojawić się wyskakujące okienko z Informacjami o prywatności, kliknij [ Zgadzam się ].

2.2 Język

(1) Kliknij [Język]①, aby wybrać język.

2.3 Zaktualizuj MyASUS w WinRE

Kliknij [Aktualizuj]②, kliknij [OK]③, aby zaktualizować MyASUS w WinRE.

2.4 Polityka prywatności

(1) Kliknij [Polityka prywatności]④, zobaczysz stronę z informacjami o ochronie prywatności, kliknij [Wyświetl prywatność]⑤.

(2) Możesz wybrać [Zgadzam się]⑥ lub [Odrzuć]⑦.

(3) Różnica między statusem „Zgadzam się” a statusem „Odmowa” w Informacji o ochronie prywatności:

Status Zgoda: przy stanie zgoda, kod urządzenia i kod diagnostyczny komputera będą zapisane w kodzie QR. Skanowanie kodu QR przy użyciu smartfona otworzy stronę naprawy ASUS. Ponieważ udzielono zgody dla Postanowień prywatności, formularz naprawy zawiera już kod urządzenia i kod diagnostyczny komputera. Teraz tzreba już tylko wypełnić informacje osobiste, status komputera oraz informacje na temat odbioru, a ASUS zorganizuje odbiór paczki oraz naprawę.

Status Odrzucony: przy stanie braku zgody na postanowienia polityki prywatności, kod QR nie zapisze kodu urządzenia oraz kodu diagnostycznego komputera. W porównaniu do kodu "Zgody", status "Odrzucony" wymaga samodzielnego podania kodu urządzenia oraz kodu diagnostycznego komputera, co zwiększa trudność wykonania wniosku o napawę. Rekomendujemy wyrażenie zgody na Postanowienia prywatności.

(Poniższe dwa obrazy to zrzuty ekranowe zrobione dla "Zgody" i "Odrzucenia" Postanowienia prywatności.Można zaobserwowac, że w sytuacji wyrażenia zgody, kod QR zawiera więcej informacji, więc ilość informacji które trzeba samodzielnie podać będzie mniejsza).

2.4 Ustawienia zakończone, kliknij [Diagnoza systemu]⑧, aby wejść do MyASUS w interfejsie WinRE.

Powrót do spisu treści 

3. Testowanie komponentów na przykładzie dysku SSD. 

3.1 Weźmy prosty test komponentów, HDD, jako przykład, aby wprowadzić proces testowy. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją obsługi (proces testowania dysku twardego, zasilania, wentylatora i innych komponentów jest podobny do procesu testowania dysku twardego. Zapoznaj się z procesem testowania dysku twardego w celu przetestowania).

W punktach 3.2, 3.3 i 3.4 tego artykułu przedstawimy bardziej złożone elementy testowe: Wi-Fi, wyświetlacz, touchpad.

(1) Kliknij [Checkup]①, aby rozpocząć test.

(2) Kliknij [Quick Test]②.

(3) Kliknij [SSD]③.

(4) Test zaliczony i kliknij [OK]④.

Powrót do spisu treści 

3.2 Bardziej złożony test - test Wi-Fi.  

(1) Kliknij [Sprawdź]① w głównym interfejsie.

(2) Pojawi się okno z prośbą o połączenie się z siecią bezprzewodową. Znajdź swoją [Sieć bezprzewodowa]② i kliknij [OK]③.

(3) Wpisz swoje Wi-Fi [hasło]④ i kliknij [Połącz]⑤.

 

(4) Test zakończył się pomyślnie, kliknij [OK]⑥, aby wyjść.

(5) Jeżeli test TRx nie powiódł się, mogą występować problemy z podłączoną siecią bezprzewodową. Upewnij się, że sieć bezprzewodowa jest odblokowana, a następnie przetestuj ponownie. Jeśli masz połączenie z normalną siecią bezprzewodową, ale wynik testu nadal kończy się niepowodzeniem, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji 4 tego artykułu.

Powrót do spisu treści 

 

3.3 Bardziej złożony test - test wyświetlacza. 

(1) Kliknij [Sprawdź]① w głównym interfejsie.

(2) Pojawi się następujący ekran i kliknij [OK]②. Użytkownik musi sam ocenić, czy obraz na ekranie jest normalny. Jeśli obraz jest normalny, kliknij [Pass]③, aby przejść do następnego testu. Jeśli jest jakiś problem z wyświetlaniem, kliknij [Fail]④.

 

Powrót do spisu treści 

3.4 Touchpad

(1) Kliknij [Sprawdź]① w głównym interfejsie.

(2) Kliknij [OK]②.

(3) Dotknij palcem [Obszar]③, które są: kliknięcie, kliknięcie lewym przyciskiem, kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

(4) Przesuń palcem kursor nad [Niebieski suwak]④, a następnie przeciągnij niebieski suwak do skrajnego prawego końca.

(5) Przesuń palcem kursor nad [Niebieski suwak]⑤, a następnie przeciągnij niebieski suwak do samego dołu.

(6) Wybierz opcję [15 sekund lub 1 minuta]⑥, aby rozpocząć test dotyku "ducha". Nie dotykaj touchpada podczas testowania dotykowego.

(7) Test dotyku "ducha" jest w toku. Proszę nie dotykać [Touchpad]⑦.

(8) Test touchpada zakończył się pomyślnie, kliknij [OK]⑧, aby wyjść.

Powrót do spisu treści 

4. Co zrobić jeśli pojawi się "Błąd" w raporcie testu

Po pierwsze prosimy zgodzić się na "Postanowienia prywatności" opisane w sekcji 2.4 tego artykułu, a następnie zeskanuj swoim smartfonem kod QR (kod QR zawiera kod urządzenia oraz kod diagnostyczny). Następnie system automatycznie wygeneruje raport naprawy dla ciebie. Musisz jedynie podać dane osobowe, stan komputera oraz informacje o odbiorze, a ASUS odbierze paczkę i zajmie się naprawą (Uwaga: uzależnione jest to od polityki serwisowej w danym regionie).

Powrót do spisu treści 

5. Historia Testów

(1) Kliknij [Test History]① i kliknij [jeden z zapisów]②.

(2) Nowe wyskakujące okno wyświetla określone [informacje o teście]③.

Powrót do spisu treści 

6. Informacja - Znaczenie trzech wyników testówHistoria testów:

 • Zaliczone: Nie znaleziono problemów. Oznacza to że test zakończył się a rezultat spełnia wymogi. Można korzystać z urządzenia bez problemów.
 • Niezaliczone: Wykryto problem. Oznacza to że test został wykonany i wykryto problem. Prosimy zeskanować kod QR swoim smartfonem i wyślij urządzenie do naprawy jak zostało to opisane w sekcji 5 tego artykułu.
 • Ostrzeżenie: Jeżeli komponent nie może być wykryty lub test został przedwcześnie zakończony przez użytkownika w czasie procesu wykrywania, komunikat z ostrzeżeniem zostanie wyświetlony. prosimy wykonać ponowny test lub wysłać urządzenie do naprawy.

Powrót do spisu treści