[AiMesh] Czym jest tryb Ethernet Backhaul / priorytet połączenia w systemie AiMesh i jak skonfigurować w różnych scenariuszach?

[Uwaga] Funkcje wymienione w tym FAQ będą obsługiwane w wersji oprogramowania Beta późniejszej niż 386.xxxx.

           Wspierane modele: ZenWiFi AX(RT-AX95Q), GT-AC5300, GT-AX11000, GT-AC2900, RT-AC88U, RT-AC68U, RT-AC86U, RT-AC3100, RT-AC5300

Jeśli wolisz korzystać z połączenia przewodowego dla systemu AiMesh, możesz włączyć „Ethernet Backhaul Mode” w ASUSWRT, aby połączyć główny router i węzły. W trybie Ethernet Backhaul możesz zwolnić większą przepustowość sieci bezprzewodowej dla urządzeń końcowych.

  • Gdzie znaleźć tę funkcję?

ASUS WRT GUI (Strona WWW z Graficznym Interfejsem Użytkownika) -> AiMesh -> System Settings(Ustawienia systemowe) -> Ethernet Backhaul Mode

Aby być bardziej elastycznym, oferujemy inną opcję połączenia typu backhaul AiMesh, ustawiając „Priorytet połączenia” dla każdego węzła w oparciu o rzeczywiste warunki. W systemie można jednocześnie dynamicznie wykorzystywać zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe połączenie typu backhaul. Możesz wybrać preferowane połączenie na podstawie zamiennika. Sprawdź więcej szczegółów poniżej.

  • Gdzie znaleźć tę funkcję?

ASUSWRT GUI (Strona WWW z Graficznym Interfejsem Użytkownika) -> AiMesh -> System Settings(Ustawienia systemowe) -> Wybierz AiMesh RE -> Management - Connection Priority (Zarządzanie - priorytet połączenia)

 

Konfiguracja podstawowa: ogólna konfiguracja sieci Ethernet typu backhaul, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami:

https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1035140/

 

Ustawienia zaawansowane

Przypadek 1: Chcę używać wszystkich połączeń przewodowych w moim systemie AiMesh

W takim przypadku, jeśli Twoje środowisko jest odpowiednie dla wszystkich połączeń przewodowych, możesz włączyć tryb Ethernet Backhaul, aby zwolnić większą przepustowość sieci bezprzewodowej dla klientów.

UWAGA: Przed włączeniem trybu Ethernet Backhaul upewnij się, że użyłeś kabla Ethernet do podłączenia węzła (ów) do routera lub innego węzła w celu utworzenia przewodowego połączenia typu backhaul.

Proszę wykonaj poniższe kroki:

      1. Idź do Web GUI (Strona WWW z Graficznym Interfejsem Użytkownika)-> AiMesh -> System Settings(Ustawienia systemowe)

      2. Włącz tryb Ethernet Backhaul

Aby zapewnić dobre połączenie dla systemu AiMesh, upewnij się, że wszystkie węzły są połączone z punktem dostępu uplink kablem (kablami) Ethernet. W przeciwnym razie węzły mogą utracić połączenie.

      3.Przejdź do strony „Sieć bezprzewodowa”, aby w razie potrzeby zmienić ustawienia sieci Wi-Fi.

Uwaga: Jeśli główny router AiMesh jest modelem trójpasmowym, zobaczysz, że pasmo 5G-2, które było domyślnie dedykowanym połączeniem typu backhaul, zostało otwarte dla urządzeń końcowych.

  • [Smart Connect Enabled](Włączono Smart Connect)

  • [Smart Connect disabled] (Wyłączono Smart Connect)

 

Przypadek 2: W moim systemie AiMesh wolę używać zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych połączeń typu backhaul

W takim przypadku możesz skonfigurować preferowane połączenie typu backhaul dla każdego węzła. W przypadku węzłów z połączeniem Ethernet można wybrać „Najpierw Ethernet” jako priorytet połączenia. W przypadku tych węzłów z połączeniem bezprzewodowym nadal możesz wybrać opcję „Najpierw Ethernet”, na wypadek gdybyś chciał używać obydwu dynamicznie. Po podłączeniu przewodowym priorytet będzie miał sieć Ethernet typu backhaul.

 

Konfigurując priorytet połączenia dla każdego węzła, wykonaj poniższe czynności:

      1. Przejdź do strony AiMesh i wybierz węzeł, który chcesz skonfigurować

      2. Przejdź na stronę"Management"(Zarządzanie”) i zmień Priorytet połączenia z "Auto" na "Ethernet First" (Najpierw Ethernet​).

System określi priorytet połączenia Ethernet, jeśli kabel Ethernet jest podłączony. Jeśli jednak korzystasz z bezprzewodowego połączenia typu backhaul, automatycznie dostosujemy połączenie bezprzewodowe.

W przypadku tych węzłów korzystających z bezprzewodowego połączenia typu backhaul można wykonać poprzednie kroki, aby najpierw wybrać Ethernet jako priorytet połączenia. Jeśli system wykryje podłączoną sieć WAN, najpierw użyje połączenia Ethernet.