Jak sprawdzić i zaktualizować wersję MyASUS i interfejsu sterowania systemem ASUS?

Dotyczy produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One, konsola do gier

 

Sprawdź i zaktualizuj wersję MyASUS oraz wersję interfejsu sterowania systemem ASUS

  1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (otwórz). (Na rysunku po lewej przedstawiono system Windows 11, a po prawej Windows 10). 
  2. W MyASUS kliknij [Settings] (ustawienia) w menu po lewej stronie, a następnie wybierz [About] (o programie) w górnej części. Znajdziesz tam bieżącą wersję MyASUS oraz interfejsu sterowania systemem ASUS System Control Interface.
  3. Możesz zaktualizować MyASUS za pośrednictwem Microsoft Store; więcej informacji jest zamieszczonych tutaj: Jak zaktualizować MyASUS?.
    Możesz zaktualizować sterownik interfejsu sterowania systemem ASUS poprzez usługę Windows Update; więcej informacji jest zamieszczonych tutaj: Jak uruchomić usługę Windows Update?. Lub zaktualizuj go ręcznie; dowiedz się więcej: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki?.

 

Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. KLIKNIJ TUTAJ!