[Płyta główna] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS płyty głównej?

 

ASUS oferuje trzy sposoby aktualizacji oprogramowania BIOS płyty głównej

● Zaktualizuj BIOS w menu BIOS (EZ Flash) — zob. strona często zadawanych pytań (FAQ): [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – Wprowadzenie

● Zaktualizuj BIOS w systemie Windows (EZ Update) — zob. strona często zadawanych pytań (FAQ): [Płyta główna] Aktualizacja EZ – Wprowadzenie

● Zaktualizuj BIOS, przechodząc do opcji Shutdown (wyłączenie) lub Uninstall CPU (odinstaluj procesor) (USB BIOS FlashBack); ma zastosowanie tylko do niektórych modeli. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja płyta główna obsługuje funkcję USB BIOS FlashBack — zob. strona często zadawanych pytań (FAQ): [Płyta główna] Jak używać USB BIOS FlashBack™?

 

*Adnotacja:

1. Aktualizacja BIOS może wiązać się z ryzykiem nieuruchomienia się komputera. Przed aktualizacją BIOS należy najpierw utworzyć kopię zapasową danych.

2. Starsze modele płyt głównych mogą mieć nieco inny interfejs użytkownika.

3. Na czas procesu aktualizacji podłącz urządzenie do zasilania i pamiętaj, aby nie używać klawiatury, myszy ani nie odłączać urządzenia USB.

4. Jeśli po zapoznaniu się z treścią często zadawanych pytań (FAQ) działanie jest nadal utrudnione lub odbiegające od normy, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu aktualizacji BIOS.

 

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Czy starszą wersję BIOS płyty głównej można przywrócić zamiast nowszej wersji?

Odp. 1: Jest to uzależnione od treści, których aktualizacja BIOS dotyczy, dlatego też nie można kategorycznie potwierdzić, że można przywrócić jakąkolwiek starszą wersję BIOS. Jeśli masz problemy z aktualizacją BIOS, zwróć się do Centrum Serwisowego ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc. Jeśli musisz przywrócić starszą wersję BIOS, możesz nadal używać aplikacji EZ Flash lub EZ Update, aby potwierdzić, czy przywrócenie starszej wersji BIOS jest możliwe.

 

Pyt. 2: Po pomyślnej aktualizacji BIOS i ponownym uruchomieniu ekran jest czarny. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 2: Wyczyść układ CMOS, aby upewnić się, że komputer może się uruchomić — zob. często zadawane pytania (FAQ): Jak wyczyścić układ CMOS? Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z działem wsparcia produktu ASUS.

 

Pyt. 3: Ekran i pasek postępu zatrzymały się podczas aktualizacji BIOS. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 3: Odczekaj 3–5 minut. Jeśli nic się nie zmieni, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu potwierdzenia, czy konieczne jest przesłanie urządzenia do naprawy.

 

Pyt. 4:  Nowo zakupiony procesor nie uruchamia się. Na oficjalnej witrynie internetowej ASUS procesor jest wymieniony na liście procesorów wymagających aktualizacji. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 4: Metoda 1: Jeśli stary procesor, który jest wymieniony na liście pomocy technicznej na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, możesz włączyć, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i użyj nowego procesora.

      Metoda 2: Sprawdź, czy płyta główna obsługuje USB BIOS FlashBack. Jeśli tak, możesz użyć narzędzia USB BIOS FlashBack do aktualizacji BIOS z poziomu opcji statusu Shutdown (wyłączenie).

      Metoda 3: Jeśli nie możesz zaktualizować BIOS z wykorzystaniem żadnego z powyższych rozwiązań, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS, aby uzyskać usługę aktualizacji.

 

Pyt. 5: Jeśli wersja BIOS płyty głównej jest znacznie starsza niż wersja określona na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, czy konieczna jest aktualizacja do każdej wersji po kolei, aż do wersji najnowszej?

Odp. 5: Bez szczególnej przyczyny nie ma potrzeby aktualizowania do każdej wersji, wystarczy aktualizacja do wersji najnowszej.

       *Przed aktualizacją BIOS to najnowszej wersji, dostępna jest specjalna wersja BIOS, która musi zostać zaktualizowana w niektórych modelach.