[Notebook] Jak przywrócić ustawienia BIOS?

Przed przywróceniem ustawień BIOS należy najpierw pozwolić komputerowi przejść do konfiguracji BIOS; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS. Po uzyskaniu dostępu do konfiguracji BIOS wyświetlone mogą być dwa typy ekranu BIOS: tryb UEFI i tryb Legacy; zapoznaj się z poniższymi krokami.

Uwaga: Jeśli chcesz wyczyścić hasło systemu BIOS (hasło zabezpieczające), kliknij tutaj.

 

Przywrócenie ustawień BIOS w trybie BIOS – UEFI. W trybie UEFI można wybrać element za pomocą klawiszy strzałek i Enter na klawiaturze, touchpada lub myszy.

※ Adnotacja: Jeśli ekran programu narzędziowego BIOS, zapoznaj się z tematem Przywrócenie ustawień BIOS w trybie BIOS – Legacy.

  1. Naciśnij klawisz funkcyjny [F9] lub użyj kursora, aby kliknąć [Default] (domyślne), wyświetlone na ekranie .
  2. Potwierdź, czy załadować ustawienia domyślne zoptymalizowane dla BIOS — wybierz Ok i naciśnij [Enter], lub użyj kursora, aby kliknąć [Ok] wyświetlone na ekranie .
  3. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] lub użyj kursora, aby kliknąć [Save & Exit] (zapisz i opuść), wyświetlone na ekranie .
  4. Potwierdź, czy zapisać i opuścić konfigurację BIOS — wybierz Ok i naciśnij [Enter] lub użyj kursora, aby kliknąć [Ok] wyświetlone na ekranie .
  5. Po zakończeniu przywracania ustawień BIOS komputer uruchomi się ponownie i uruchomi system Windows.

 

Przywrócenie ustawień BIOS w trybie BIOS – Legacy. W trybie Legacy można wybierać elementy tylko za pomocą klawiszy strzałek oraz klawisza Enter.

  1. Naciśnij klawisz funkcyjny [F9].
  2. Potwierdź, czy załadować ustawienia domyślne zoptymalizowane dla BIOS — wybierz Yes (tak) i naciśnij [Enter] .
  3. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] .
  4. Potwierdź, czy zapisać i wyjść z konfiguracji BIOS — wybierz Yes (tak) i naciśnij [Enter] .
  5. Po zakończeniu resetowania ustawień BIOS komputer uruchomi się ponownie i uruchomi system Windows.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Jeśli mój komputer ma hasło systemu BIOS (hasło zabezpieczające), jak mogę je usunąć?

Odpowiedź 1: Jeśli chcesz zalogować się bez hasła, kliknij pozycję [Zmiana hasła] i pozostaw puste pola Utwórz nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. Wybierz Ok, a następnie hasło zostanie usunięte.