[Płyta główna] Rozwiązywanie problemów - Jak rozwiązać problem z łącznością Wi-Fi na płycie głównej

Więcej informacji możesz uzyskać również oglądając film w serwisie YouTube: Jak rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową w płytach głównych ASUS?

 

Konieczne jest potwierdzenie, czy problemem jest kontroler sieci bezprzewodowej, sprzęt sieciowy (przełącznik / router itp.) czy problem leży po stronie dostawcy usług internetowych

To rozwiązywanie problemów dotyczy nieprawidłowego działania sieci bezprzewodowej płyty głównej (na przykład ikona Wi-Fi znika, nie można połączyć się z siecią Wi-Fi, brak sygnału Wi-Fi i inne typowe objawy)

Załóżmy, że masz w domu płytę główną z kartą sieci Wi-Fi i smartfon; oba urządzenia łączą się z siecią Wi-Fi

Jeśli zarówno płyta główna, jak i smartfon nie mogą połączyć się z Internetem: Zwykle jest to spowodowane przez urządzenia sieciowe lub dostawcę usług internetowych. Zaleca się próbę ponownego uruchomienia urządzeń sieciowych lub skontaktowanie się z usługodawcą internetowym w celu uzyskania pomocy

Płyta główna nie może połączyć się z Internetem, ale jest to możliwe na smartfonie → Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów

 

Spis treści:
A: Sprawdź, czy płyta główna obsługuje funkcję sieci bezprzewodowej
B: Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o aktualny system operacyjny Windows zainstalowany na twoim komputerze:
 Windows 11 
 Windows 10 
C: Pytania i odpowiedzi
 

A: Sprawdź, czy płyta główna obsługuje funkcję sieci bezprzewodowej
Przejdź na oficjalną stronę internetową ASUS, aby sprawdzić, czy twoja płyta główna obsługuje funkcję sieci bezprzewodowej.
1)Kliknij ikonę, wprowadź nazwę modelu płyty głównej
(Na przykład: TUF GAMING B550-PLUS WI-FI)

2). Kliknij [Tech Specs] (specyfikacje), sprawdź, czy opcja [Wireless Data Network] (Bezprzewodowa sieć danych) jest obsługiwana, jak pokazano poniżej:

 
 

B: Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o aktualny system operacyjny Windows zainstalowany na twoim komputerze:

 

Windows 11
Spis treści:
1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej jest włączona
2. Potwierdź i połącz się z siecią bezprzewodową
3. Uruchom narzędzie systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią
4. Przywróć ustawienia BIOS
5. Zaktualizuj sterownik sieci bezprzewodowej
6. Przywróć ustawienia sieciowe do wartości domyślnych
7. Karta sieci bezprzewodowej jest wyświetlana z żółtym wykrzyknikiem w Menedżerze urządzeń
8. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS

 

1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej jest włączona
Jeśli klikniesz ikonę połączenia sieciowego, ikony Wi-Fi i punktu dostępowego nie zostaną wyświetlone, 
potwierdź, czy opcja Wi-Fi w Menedżerze urządzeń lub w BIOS-ie jest wyłączona, patrz Pyt. 2 i Odp. 2. 

Powrót do spisu treści

 

2. Potwierdź i połącz się z siecią Wi-Fi
a. Kliknij ikonę [Network and Internet] (Sieć i Internet) na pasku zadań 1 i sprawdź, czy ustawienie sieci WLAN to [On] (włączona) 2, wybierz nazwę sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć 3 
Na przykład wybierz nazwę sieci bezprzewodowej w następujący sposób: ASUS
Uwaga: Ikona Wi-Fi jest wyświetlana na niebiesko, wskazując, że sieć jest włączona. 

b. Kliknij, aby się połączyć, jak pokazano na rysunku 4 poniżej

c. Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych, jak pokazano na rysunku 5 poniżej. Po zakończeniu wprowadzania danych kliknij przycisk Next (Dalej), jak pokazano na rysunku 6 poniżej:

d. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat „Connected, safe” (Połączono, zabezpieczona), jak pokazano na rysunku 7 poniżej:

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści
 

3. Uruchom narzędzie systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią
W menu [Start] kliknij [Settings] (Ustawienia).

Kliknij [System]-[Troubleshooting] (Rozwiązywanie problemów)-[Other Troubleshooters] (Inne narzędzia do rozwiązywania problemów).

Znajdź [Network and Internet] (Sieć i Internet), a następnie kliknij [Run] (Uruchom).

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści
 

4. Przywróć ustawienia BIOS
Spróbuj zresetować BIOS do ustawień domyślnych – zapoznaj się z artykułem Jak przywrócić ustawienia BIOS?, aby dowiedzieć się więcej.
Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

5. Zaktualizuj sterownik sieci bezprzewodowej
Zaktualizuj sterowniki sieci bezprzewodowej i Bluetooth za pomocą Menedżera urządzeń: 
Jeśli wersje sterowników bezprzewodowych i zbytnio się różnią, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji.
 

a. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] 1 i kliknij [Menedżer urządzeń] 2. 

b. Kliknij strzałkę 3 obok typu urządzenia [Network adapters] (Karty sieciowe). Kliknij prawym przyciskiem myszy [MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card]4 i kliknij [Uninstall Device] (Odinstaluj urządzenie)5.

Uwaga: Nazwa urządzenia sieci bezprzewodowej może różnić się w zależności od modelu płyty głównej.

 

c. Zaznacz opcję [Attempt to remove the driver for this device] (Spróbuj usunąć sterownik dla tego urządzenia)6 i kliknij przycisk [Uninstall] (Odinstaluj)7.

d. Kliknij strzałkę 8 obok typu urządzenia [Bluetooth]. Kliknij prawym przyciskiem myszy [MediaTek Bluetooth Adapter] 9 i kliknij [Uninstall Device] (Odinstaluj urządzenie)10. 
Uwaga: Nazwa urządzenia Bluetooth może różnić się na płytach głównych z różnymi modelami.

e. Zaznacz opcję [Attempt to remove the driver for this device] (Spróbuj usunąć sterownik dla tego urządzenia)11 i kliknij przycisk [Uninstall] (Odinstaluj)12.

 

f. Po odinstalowaniu kart sieciowych i urządzeń Bluetooth w Menedżerze urządzeń kliknij przycisk [Action] (akcja)13, a następnie wybierz opcję [Scan for hardware changes] (Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu) 14. 
Komputer ponownie zainstaluje sterowniki sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia pojawią się ponownie w kategoriach Karty sieciowe i Urządzenie Bluetooth. 

g. Jeśli sterownik sieci bezprzewodowej i sterownik Bluetooth nie mogą zostać automatycznie zaktualizowany za pomocą Menedżera urządzeń, przejdź na oficjalną stronę internetową ASUS, aby pobrać sterownik i zainstalować go. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyta główna] Jak zainstalować sterowniki i narzędzia do płyty głównej?, aby dowiedzieć się więcej. 
Uwaga: Znajdź sterownik producenta odpowiadający karcie sieci bezprzewodowej i urządzeniu Bluetooth płyty głównej. Producent w przykładzie jest firma [Intel].

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści
 

6. Przywróć ustawienia sieciowe do wartości domyślnych 
a. Kliknij przycisk [Start]1, a następnie kliknij przycisk [Settings] (Ustawienia)2 

b. Kliknij [Network and Internet] (Sieć i Internet) 3, [Advanced Network Settings] (Zaawansowane ustawienia sieciowe) 4 i kliknij [Network Reset] (Resetowanie sieci) 5

c. Kliknij przycisk [Reset Now] (Resetuj teraz)6 i wybierz opcję [Yes] (tak)7. Po zakończeniu resetowania sieci komputer uruchomi się ponownie.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści

 

7. Żółty wykrzyknik przy karcie sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń
Jeśli przy karcie sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń pojawi się żółty wykrzyknik, jak pokazano na poniższym rysunku:

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem:
a. Wyłącz zasilanie komputera, odłącz przewód zasilający i wykonaj czynności resetowania pamięci CMOS. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyty główne] W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?.
b. Po ponownym podłączeniu zasilania i włączeniu komputera sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń jest wyświetlana prawidłowo.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści
 

8. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS 
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z siecią bezprzewodową, zaktualizuj oprogramowanie BIOS płyty głównej do najnowszej wersji. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyta główna] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS płyty głównej? (Uwzględnij procesory różnych generacji).


Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

 

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie został rozwiązany, przyczyna może leżeć po stronie dostawcy usług sieciowych lub sprzętu sieciowego (w tym modemu, sieciowego i bezprzewodowego urządzenia udostępniającego). Zalecamy skontaktowanie się z operatorem sieci lub rozwiązanie problemów ze sprzętem sieciowym. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z routerami ASUS:
[Rozwiązywanie problemów] Brak dostępu do Internetu za pośrednictwem routera.
[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

 

Windows 10 
Spis treści: 
1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej jest włączona 
2. Potwierdź i połącz się z siecią bezprzewodową 
3. Uruchom narzędzie systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią 
4. Przywróć ustawienia BIOS 
5. Zaktualizuj sterownik sieci bezprzewodowej 
6. Przywróć ustawienia sieciowe do wartości domyślnych 
7. Karta sieci bezprzewodowej jest wyświetlana z żółtym wykrzyknikiem w Menedżerze urządzeń 
8. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS 
 

 

1. Upewnij się, że funkcja sieci bezprzewodowej jest włączona

Jeśli klikniesz ikonę połączenia sieciowego, ikony Wi-Fi i punktu dostępowego nie zostaną wyświetlone,

potwierdź, czy opcja Wi-Fi w Menedżerze urządzeń lub w BIOS-ie jest wyłączona, patrz Pyt. 2 i Odp. 2.

Powrót do spisu treści

 

2. Potwierdź i połącz się z siecią Wi-Fi

(na przykład: TUF GAMING B550-PLUS WI-FI)

a. Kliknij ikonę sieci i wybierz katalog główny, na przykład ASUS_Router

b. Kliknij pozycję [Connect] (Połącz)

c. Wprowadź klucz zabezpieczeń sieciowych i kliknij przycisk [Next] (Dalej)

d. Pokazuje jak poniżej [Connected, secured] (Połączono, zabezpieczona]

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

3. Uruchom narzędzie systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią
Kliknij [Start]-[Settings] (Ustawienia), a następnie kliknij [Update & Security] (Aktualizacja i zabezpieczenia)

 
 

Kliknij [Troubleshoot] (Rozwiązywanie problemów)-[Additional troubleshooters] (Dodatkowe narzędzia do rozwiązywania problemów).

Znajdź [Network Adapter] (Karta sieciowa) i kliknij [Run the troubleshooter] (Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów). 

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

4. Przywróć ustawienia BIOS
Spróbuj zresetować BIOS do ustawień domyślnych – zapoznaj się z artykułem Jak przywrócić ustawienia BIOS?


Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści
 

5. Zaktualizuj sterownik sieci bezprzewodowej 
Zaktualizuj sterowniki sieci bezprzewodowej i Bluetooth za pomocą Menedżera urządzeń: 
Jeśli wersje sterowników bezprzewodowych i zbytnio się różnią, może to spowodować problem ze zgodnością oprogramowania. Dlatego zalecamy aktualizację obu sterowników do najnowszej wersji. 
a. Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start] 1 i kliknij [Menedżer urządzeń] 2.

 

b. Kliknij strzałkę 3 obok typu urządzenia [Network adapters] (Karty sieciowe). Kliknij prawym przyciskiem myszy [MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card]4 i kliknij [Uninstall Device] (Odinstaluj urządzenie)5.
Uwaga: Nazwa urządzenia sieci bezprzewodowej może różnić się w zależności od modelu płyty głównej. 

 

c. Zaznacz opcję [Attempt to remove the driver for this device] (Spróbuj usunąć sterownik dla tego urządzenia)6 i kliknij przycisk [Uninstall] (Odinstaluj)7.

d. Kliknij strzałkę 8 obok typu urządzenia [Bluetooth]. Kliknij prawym przyciskiem myszy [MediaTek Bluetooth Adapter] 9 i kliknij [Uninstall Device] (Odinstaluj urządzenie)10. 
Uwaga: Nazwa urządzenia Bluetooth może różnić się na płytach głównych z różnymi modelami.

e. Zaznacz opcję [Attempt to remove the driver for this device] (Spróbuj usunąć sterownik dla tego urządzenia)11 i kliknij przycisk [Uninstall] (Odinstaluj)12.

 

f. Po odinstalowaniu kart sieciowych i urządzeń Bluetooth w Menedżerze urządzeń kliknij przycisk [Action] (akcja)13, a następnie wybierz opcję [Scan for hardware changes] (Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu) 14. 
Komputer ponownie zainstaluje sterowniki sieci bezprzewodowej i Bluetooth, a urządzenia pojawią się ponownie w kategoriach Karty sieciowe i Urządzenie Bluetooth.

 

g. Jeśli sterownik sieci bezprzewodowej i sterownik Bluetooth nie mogą zostać automatycznie zaktualizowany za pomocą Menedżera urządzeń, przejdź na oficjalną stronę internetową ASUS, aby pobrać sterownik i zainstalować go. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyta główna] Jak zainstalować sterowniki i narzędzia do płyty głównej?, aby dowiedzieć się więcej. 
Uwaga: Znajdź sterownik producenta odpowiadający karcie sieci bezprzewodowej i urządzeniu Bluetooth płyty głównej. Producent w przykładzie jest firma [Intel].

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

6. Wczytaj domyślne ustawienie sieciowe

a. Kliknij ikonę Start w systemie Windows, a następnie kliknij przycisk [Settings] (Ustawienia)

b. Kliknij przycisk [Network & Internet] (Sieć i Internet), a następnie kliknij przycisk [Network reset] (Resetowanie sieci)

c. Kliknij [Reset Now] (Resetuj teraz) i potwierdź [Tak] (Yes)

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści
 

7. Żółty wykrzyknik przy karcie sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń 
Jeśli przy karcie sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń pojawi się żółty wykrzyknik, jak pokazano na poniższym rysunku:

Spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem:
a. Wyłącz zasilanie komputera, odłącz przewód zasilający i wykonaj czynności resetowania pamięci CMOS. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyty główne] W jaki sposób wyczyścić zawartość CMOS?
b. Po ponownym podłączeniu zasilania i włączeniu komputera sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej w Menedżerze urządzeń jest wyświetlana prawidłowo.

Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów. 
Powrót do spisu treści
 

8. Zaktualizuj oprogramowanie BIOS 
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal masz problemy z połączeniem z siecią bezprzewodową, zaktualizuj oprogramowanie BIOS płyty głównej do najnowszej wersji. Zapoznaj się z tematem pomocy: [Płyta główna] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS płyty głównej? (Uwzględnij procesory różnych generacji).


Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów.
Powrót do spisu treści

 

 

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal nie został rozwiązany, przyczyna może leżeć po stronie dostawcy usług sieciowych lub sprzętu sieciowego (w tym modemu, sieciowego i bezprzewodowego urządzenia udostępniającego). Zalecamy skontaktowanie się z operatorem sieci lub rozwiązanie problemów ze sprzętem sieciowym. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z routerami ASUS:
[Rozwiązywanie problemów] Brak dostępu do Internetu za pośrednictwem routera.
[Rozwiązywanie problemów] Sygnał Wi-Fi jest często rozłączany

 

 

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Jak poprawić słaby sygnał sieci Wi-Fi?

Odp. 1:
a. Potwierdź, czy antena Wi-Fi została podłączona, jak na poniższym rysunku

b. Jeśli sygnał jest nadal słaby, sprawdź sygnał głównej sieci Wi-Fi. Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak poprawić odbiór sygnałów bezprzewodowych (Wi-Fi) (zmniejszyć zakłócenia sieci bezprzewodowej)?

 

Pyt. 2: Jak w Menedżerze urządzeń sprawdzić, czy karta sieciowa Wi-Fi jest wyłączona?

Odp. 2:

 

Kliknij ikonę Start w systemie Windows 10 i wybierz [Device Manager] (Menedżer urządzeń)

b. Upewnij się, że karta sieciowa Wi-Fi jest wyłączona. Na poniższym rysunku jest wyłączona.

c. Wybierz opcję [Enable device] (Włącz urządzenie), jak na poniższym obrazku

Jak w oprogramowaniu BIOS sprawdzić, czy karta sieciowa Wi-Fi jest wyłączona?

(np. TUF GAMING B550-PLUS WI-FI)

a. naciśnij <DEL>, aby przejść do systemu BIOS [tryb EZ] 

b. naciśnij <F7>, aby przejść do oprogramowania BIOS [Tryb zaawansowany]

c. wybierz pozycję [Advanced] (zaawansowany) i [Onboard Devices Configuration] (konfiguracja urządzeń na płycie)

d. kontroler [Wi-Fi] jest [Wyłączony], jak na poniższym rysunku

e. ustaw [Controller Wi-Fi] na [Enabled] (włączony)

f. Naciśnij klawisz <F10>, a następnie kliknij przycisk <OK>