[Karta graficzna] Kryteria uszkodzeń spowodowanych przez klienta (CID)

Powszechnie określane jako uszkodzenie spowodowane przez klienta (CID — Customer Induced Damage)

Przypadkowe uszkodzenia to wszelkie szkody powstałe w wyniku niezamierzonego działania, które nie są bezpośrednim wynikiem wady produkcyjnej lub awarii i dlatego nie są objęte standardową gwarancją karty graficznej. Takie uszkodzenie jest najczęściej wynikiem upadku lub uderzenia w dowolną część produktu, które może spowodować uszkodzenie urządzenia

Niefunkcjonalne. Tego typu szkody są objęte wyłącznie ofertą usług w zakresie uszkodzeń przypadkowych, która stanowi dodatek do podstawowej gwarancji karty graficznej.

Poniżej wymienione są przykłady uszkodzeń kart graficznych spowodowane przez klienta. Lista ta nie jest wyczerpująca i służy jedynie jako punkt odniesienia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z centrum serwisowym ASUS lub autoryzowanym dostawcą usług serwisowych.

 

 

1.    Ślad płytki PCB zarysowany

2.    Uszkodzona płytka PCB

3.    Płytka PCB spalona

4.    Komponenty spalone

5.    Utlenianie płytki PCB/komponentów

6.    Uszkodzone komponenty

7.    Brakujące komponenty

8.    Nie można zidentyfikować numeru seryjnego.

9.    Uszkodzenia złotych styków

10.       Zmodyfikowane oprogramowanie BIOS

11.       Blok wodny


 

1.      Ślad płytki PCB zarysowany 

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Ślad płytki PCB zarysowany

 

Lekkie zadrapanie na płytce PCB, bez śladów/linii/uszkodzeń miedzianych części/komponentów i bez szkody dla jakiejkolwiek funkcji

Naprawa za opłatą

Opłata nałożona

Opłata nałożona

 

 

1-1 Ślad płytki PCB zarysowany

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Ślad płytki PCB zarysowany

 

Impregnacja wstępna lub warstwa miedzi są odsłonięte.Odrzucono--

 

 

2. Uszkodzona płytka PCB

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Uszkodzona płytka PCB

 

Siła zewnętrzna spowodowała uszkodzenie płytki PCB, takie jak pęknięcie, przecięcie itp.

Odrzucono

-

-

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Uszkodzona płytka PCB

 

Drobiny na płytce PCB spowodowały jej uszkodzenie.

Odrzucono

-

-

 

 

3. Płytka PCB spalona

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Płytka PCB spalona

Płytka PCB została spalona przez użytkownika

Naprawa za opłatą

Opłata

Opłata

 

4. Komponenty spalone

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Komponenty spalone

Komponenty zostały spalone z winy użytkownika

Naprawa za opłatą

Opłata

Opłata

 

 

5. Utlenianie płytki PCB/komponentów

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Utlenianie płytki PCB/komponentów

Utlenianie płytki PCB/komponentów spowodowane czynnikami innymi niż ludzkie

Naprawa

Objęte gwarancją

Opłata

Utlenianie płytki PCB/komponentów

Utlenianie płytki PCB/komponentów spowodowane przez użytkownika

Odrzucono

-

-

 

 

6. Uszkodzone komponenty

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Uszkodzone komponenty

Uszkodzenie radiatora wentylatora na skutek działania siły zewnętrznej

Uszkodzony przewód i uszkodzony uchwyt przewodu

Naprawa za opłatą

Opłata

Opłata

 

 

 

7. Brakujące komponenty

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Brakujące komponenty

Brak jednego lub dwóch komponentów (z wyjątkiem BGA)

Naprawa za opłatą

Opłata

 

Opłata

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Brakujące komponenty

Brak co najmniej trzech komponentów lub brak BGA.

Odrzucono

-

-

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Brakujące komponenty

1. Brak radiatora.

2. Radiator jest uszkodzony

Naprawa za opłatą

Opłata

Opłata

 

 

8. Nie można zidentyfikować numeru seryjnego.

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Numer seryjny

Nie można zidentyfikować numeru seryjnego.

Odrzucono

-

-

Numer seryjny

Nie można zidentyfikować numeru seryjnego.

Zaakceptowane

-

-

 

 

  9. Uszkodzenia złotych styków

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Złote styki

Złote styki są porysowane, spalone itp.

Naprawa za opłatą

Opłata

Opłata

 

 

10.  Zmodyfikowane oprogramowanie BIOS

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Zmodyfikowane oprogramowanie BIOS

Flash oprogramowania BIOS, który nie został wykonany przez ASUS

Odrzucono

-

-

 

 

11.  Blok wodny

Uszkodzenie

Komentarze

Rozwiązanie

Jednostka objęta gwarancją

Jednostka nieobjęta gwarancją

Blok wodny

1. W "bloku wodnym" nie może znajdować się żadna ciecz ani para wodna.

2. Na zewnątrz "bloku wodnego" nie mogą znajdować się żadne ciecze i zabrudzenia.

Odrzucono

-

-


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie płyny, wilgoć i plamy zostały usunięte przed odesłaniem do ASUS w celu sprawdzenia funkcji VGA