[Windows 11/10] Jak utworzyć i użyć obraz systemu Windows do przywrócenia komputera?

Jeżeli na komputerze wystąpił problem krytyczny (np. nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows), można uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE), a następnie odzyskać system Windows z obrazu systemu. W momencie tworzenia obraz systemu zawiera dane odzwierciedlające bieżący stan system Windows, ustawienia systemowe, programy i pliki osobiste. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, musisz w pierwszej kolejności przygotować pusty napęd flash USB (co najmniej 2 GB) celem utworzenia urządzenia rozruchowego, które może uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows oraz drugi dysk lokalny, aby zapisać obraz systemu (jeśli komputer ma co najmniej dwa dyski lokalne). Zalecamy również okresowe tworzenie nowego obrazu systemu Windows, ponieważ system Windows będzie regularnie aktualizowany i poprawiany pod kątem bezpieczeństwa i wydajności.

Adnotacja: Jeżeli komputer posiada tylko jeden dysk lokalny, należy przygotować zewnętrzny dysk twardy USB do zapisania obrazu systemu Windows (należy upewnić się, że ilość wolnego miejsca na zewnętrznym dysku twardym jest większa niż ilość wolnego miejsca na bieżącym dysku systemowym). Jeżeli nie masz pewności, ile dysków znajduje się w komputerze, zapoznaj się z treścią tematu Dodatek: Ile dysków jest na moim komputerze?.

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

 

Utwórz pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows

Utwórz pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows, używając do tego celu wbudowanej w system Windows funkcji „Utwórz dysk odzyskiwania”.

 1. Wpisz i wyszukaj [Recovery drive] (utwórz dysk odzyskiwania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Jeśli pojawił się komunikat User Account Control (kontrola konta użytkownika), wybierz [Yes] (tak) .
 3. Nie zaznaczaj pola wyboru [Back up system files to the recovery drive] (utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: W poniższych krokach kopia zapasowa systemu zostanie utworzona za pomocą obrazu systemu (wraz z programami i plikami osobistymi), więc nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej systemu na dysku odzyskiwania w tym kroku (kopia zapasowa systemu nie będzie zawierać programów i plików osobistych).
 4. Podłącz do komputera pamięć flash USB, z którego chcesz utworzyć urządzenie rozruchowe, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.
  Adnotacja: Wszystkie pliki na dysku flash USB zostaną usunięte podczas procesu, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową plików, jeżeli są one zapisane na dysku.
 5. W obszarze Available drive(s) (dostępne napędy) potwierdź i wybierz pamięć flash USB, której chcesz użyć , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Jeśli użyjesz zewnętrznego dysku twardego USB do zapisania obrazu systemu, możesz podłączyć ten sam dysk do utworzenia urządzenia rozruchowego, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows (system Windows automatycznie utworzy nową partycję na zewnętrznym dysku twardym USB).
 6. Wybierz [Create] (utwórz) , a system rozpocznie tworzenie dysku odzyskiwania. Zajmie to trochę czasu, a jego ilość zależy to od specyfikacji komputera i wielkości narzędzi naprawczych.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim błędom.
 7. Zostanie utworzony dysk odzyskiwania (urządzenie startowe); kliknij [Finish] (zakończ) .
 8. Jeśli tworzysz urządzenie rozruchowe za pomocą zewnętrznego dysku twardego USB i używać tego samego dysku do zapisania obrazu systemu, kontynuuj poniższy krok.
  Pozostałe miejsce to nieprzydzielony status na zewnętrznym dysku twardym USB z powodu tworzenia dysku odzyskiwania.

  Przed utworzeniem obrazu systemu należy ręcznie utworzyć nową partycję i ustawić format na typ NTFS. Więcej informacji na temat tworzenia nowej partycji jest zamieszczonych w temacie [Windows 11 / 10] Partycja, zmniejszanie i rozszerzanie dysku twardego.

Powrót do spisu treści

 

 

Utwórz obraz systemu

Ponieważ system Windows będzie regularnie aktualizowany i poprawiany pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, zalecamy okresowe powtarzanie poniższych czynności w celu utworzenia nowego obrazu systemu oraz kopii zapasowej programów i plików osobistych.

 1. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu System and Security (system i zabezpieczenia) wybierz [Backup and Restore (Windows 7)] (kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7)) .
 3. Wybierz [Create a system image] (utwórz obraz systemu) .
 4. W polu On a hard disk (na dysku twardym) wybierz napęd, na którym ma zostać zapisany obraz systemu , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 5. System wyświetla listę dysków, których kopie zapasowe będą tworzone oraz wymaganą ilość miejsca na dysku. Wybierz [Start backup] (rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie obrazu systemu . Zajmie to trochę czasu, a jego ilość zależy to od specyfikacji komputera i wielkości obrazu systemu. W tym przykładzie utworzenie kopii zapasowej obrazu systemu o pojemności 63 GB może zająć 1 godzinę.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim błędom.
 6. W trakcie procesu tworzenia możesz otrzymać następujące powiadomienie — wybierz [No] (nie) .
  Ten krok obejmuje tworzenie systemu naprawy CD/DVD, który może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Jednak w poprzednim kroku został już utworzony naprawczy napęd flash USB systemu, dlatego nie ma potrzeby tworzyć naprawczego dysku CD/DVD systemu.
 7. Tworzenie obrazu systemu zostało zakończone; wybierz [Close] (zamknij) .
 8. Na dysku, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa, zostanie utworzony folder WindowsImageBackup, w którym znajduje się obraz systemu.
  Jeśli chcesz zachować stary obraz systemu, możesz skopiować cały folder WindowsImageBackup do nowej lokalizacji, a następnie utworzyć nowy obraz systemu.

Powrót do spisu treści

 

 

Użyj obrazu systemu, aby odzyskać komputer

Jeśli komputer nie może się uruchomić, można użyć dysku odzyskiwania do uruchomienia środowiska odzyskiwania (WinRE), a następnie przywrócić komputer za pomocą obrazu systemu.

 1. Podłącz utworzony dysk odzyskiwania (pamięć flash USB) do komputera. Więcej informacji w temacie Jak utworzyć pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows?.
 2. Włącz komputer i wybierz opcję rozruchu z napędu flash USB; więcej informacji w temacie Jak uruchomić system z napędu USB / CD-ROM?.
 3. Kiedy komputer przejdzie do środowiska odzyskiwania systemu Windows, wybierz język.
 4. Wybierz układ klawiatury.
 5. Wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy) .
 6. Wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane) .
 7. Wybierz [System Image Recovery] (odzyskiwanie obrazu systemu) .
 8. Wybierz [Windows 11] .
 9. System automatycznie wyszuka najnowszy dostępny obraz systemu.

  Obraz systemu można również wybrać ręcznie. Wybierz [Select a system image] (wybierz obraz systemu) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 10. Wybierz lokalizację obrazu systemu, którego chcesz użyć , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
  Jeśli obraz systemu jest zapisany na zewnętrznym dysku twardym, należy podłączyć go do komputera, a następnie kliknąć Refresh (odśwież).
 11. System wyświetli listę wszystkich dostępnych obrazów systemu na tym dysku; wybierz obraz systemu, który chcesz odzyskać , a następnie kliknij przycisk [Next] (dalej) .
 12. Możesz sformatować i podzielić istniejące dyski na partycje zgodnie z własnymi preferencjami , a następnie kliknąć [Next] (dalej) .
 13. Upewnij się, że przywrócony obraz systemu zawiera niezbędne informacje , a następnie wybierz [Finish] (zakończ) .
 14. System przypomni, że wszystkie dane na przywracanych dyskach zostaną zastąpione danymi z obrazu systemu; wybierz [Yes] (tak), aby rozpocząć proces przywracania .
 15. Komputer został pomyślnie przywrócony i zostanie automatycznie uruchomiony ponownie za 60 sekund. Możesz również wybrać [Restart now] (uruchom ponownie teraz) , a komputer przejdzie do systemu operacyjnego Windows po ponownym uruchomieniu.

Powrót do spisu treści

 

 

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści:

 

Utwórz pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows

Utwórz pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows, używając do tego celu wbudowanej w system Windows funkcji „Utwórz dysk odzyskiwania”.

 1. Wpisz i wyszukaj [Create a recovery drive] (utwórz dysk odzyskiwania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Jeśli pojawił się komunikat User Account Control (kontrola konta użytkownika), wybierz [Yes] (tak) .
 3. Nie zaznaczaj pola wyboru [Back up system files to the recovery drive] (utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: W poniższych krokach kopia zapasowa systemu zostanie utworzona za pomocą obrazu systemu (wraz z programami i plikami osobistymi), więc nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowej systemu na dysku odzyskiwania w tym kroku (kopia zapasowa systemu nie będzie zawierać programów i plików osobistych).
 4. Podłącz do komputera pamięć flash USB, z którego chcesz utworzyć urządzenie rozruchowe, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows.
  Adnotacja: Wszystkie pliki na dysku flash USB zostaną usunięte podczas procesu, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową plików, jeżeli są one zapisane na dysku.
 5. W obszarze Available drive(s) (dostępne napędy) potwierdź i wybierz pamięć flash USB, której chcesz użyć , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Jeśli użyjesz zewnętrznego dysku twardego USB do zapisania obrazu systemu, możesz podłączyć ten sam dysk do utworzenia urządzenia rozruchowego, aby uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows (system Windows automatycznie utworzy nową partycję na zewnętrznym dysku twardym USB).
 6. Wybierz [Create] (utwórz) , a system rozpocznie tworzenie dysku odzyskiwania. Zajmie to trochę czasu, a jego ilość zależy to od specyfikacji komputera i wielkości narzędzi naprawczych.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim błędom.
 7. Zostanie utworzony dysk odzyskiwania (urządzenie startowe); kliknij [Finish] (zakończ) .
 8. Jeśli tworzysz urządzenie rozruchowe za pomocą zewnętrznego dysku twardego USB i używać tego samego dysku do zapisania obrazu systemu, kontynuuj poniższy krok.
  Pozostałe miejsce to nieprzydzielony status na zewnętrznym dysku twardym USB z powodu tworzenia dysku odzyskiwania.

  Przed utworzeniem obrazu systemu należy ręcznie utworzyć nową partycję i ustawić format na typ NTFS. Więcej informacji na temat tworzenia nowej partycji jest zamieszczonych w temacie [Windows 11 / 10] Partycja, zmniejszanie i rozszerzanie dysku twardego.

 

Powrót do spisu treści

 

Utwórz obraz systemu

Ponieważ system Windows będzie regularnie aktualizowany i poprawiany pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, zalecamy okresowe powtarzanie poniższych czynności w celu utworzenia nowego obrazu systemu oraz kopii zapasowej programów i plików osobistych.

 1. Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. W polu System and Security (system i zabezpieczenia) wybierz [Backup and Restore (Windows 7)] (kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7)) .
 3. Wybierz [Create a system image] (utwórz obraz systemu) .
 4. W polu On a hard disk (na dysku twardym) wybierz napęd, na którym ma zostać zapisany obraz systemu , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 5. System wyświetla listę dysków, których kopie zapasowe będą tworzone oraz wymaganą ilość miejsca na dysku. Wybierz [Start backup] (rozpocznij tworzenie kopii zapasowej), aby rozpocząć tworzenie obrazu systemu . Zajmie to trochę czasu, a jego ilość zależy to od specyfikacji komputera i wielkości obrazu systemu. W tym przykładzie utworzenie kopii zapasowej obrazu systemu o pojemności 44 GB może zająć 1 godzinę.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim błędom.
 6. W trakcie procesu tworzenia możesz otrzymać następujące powiadomienie — wybierz [No] (nie) .
  Ten krok obejmuje tworzenie systemu naprawy CD/DVD, który może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Jednak w poprzednim kroku został już utworzony naprawczy napęd flash USB systemu, dlatego nie ma potrzeby tworzyć naprawczego dysku CD/DVD systemu.
 7. Tworzenie obrazu systemu zostało zakończone; wybierz [Close] (zamknij) .
 8. Na dysku, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa, zostanie utworzony folder WindowsImageBackup, w którym znajduje się obraz systemu.
  Jeśli chcesz zachować stary obraz systemu, możesz skopiować cały folder WindowsImageBackup do nowej lokalizacji, a następnie utworzyć nowy obraz systemu.

 

Powrót do spisu treści

 

Użyj obrazu systemu, aby odzyskać komputer

Jeśli komputer nie może się uruchomić, można użyć dysku odzyskiwania do uruchomienia środowiska odzyskiwania (WinRE), a następnie przywrócić komputer za pomocą obrazu systemu.

 1. Podłącz utworzony dysk odzyskiwania (pamięć flash USB) do komputera. Więcej informacji w temacie Jak utworzyć pamięć flash USB służącą do naprawy systemu, która może uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows?.
 2. Włącz komputer i wybierz opcję rozruchu z napędu flash USB; więcej informacji w temacie Jak uruchomić system z napędu USB / CD-ROM?.
 3. Kiedy komputer przejdzie do środowiska odzyskiwania systemu Windows, wybierz język.
 4. Wybierz układ klawiatury.
 5. Wybierz [Troubleshoot] (rozwiąż problemy) .
 6. Wybierz [Advanced options] (opcje zaawansowane) .
 7. Wybierz [System Image Recovery] (odzyskiwanie obrazu systemu) .
 8. Wybierz [Windows 10].
 9. System automatycznie wyszuka najnowszy dostępny obraz systemu.

  Obraz systemu można również wybrać ręcznie. Wybierz [Select a system image] (wybierz obraz systemu) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
 10. Wybierz lokalizację obrazu systemu, którego chcesz użyć , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
  Jeśli obraz systemu jest zapisany na zewnętrznym dysku twardym, należy podłączyć go do komputera, a następnie kliknąć Refresh (odśwież).
 11. System wyświetli listę wszystkich dostępnych obrazów systemu na tym dysku; wybierz obraz systemu, który chcesz odzyskać , a następnie kliknij przycisk [Next] (dalej) .
 12. Możesz sformatować i podzielić istniejące dyski na partycje zgodnie z własnymi preferencjami , a następnie kliknąć [Next] (dalej) .
 13. Upewnij się, że przywrócony obraz systemu zawiera niezbędne informacje , a następnie wybierz [Finish] (zakończ) .
 14. System przypomni, że wszystkie dane na przywracanych dyskach zostaną zastąpione danymi z obrazu systemu; wybierz [Yes] (tak), aby rozpocząć proces przywracania .
 15. Komputer został pomyślnie przywrócony i zostanie automatycznie uruchomiony ponownie za 60 sekund. Możesz również wybrać [Restart now] (uruchom ponownie teraz) , a komputer przejdzie do systemu operacyjnego Windows po ponownym uruchomieniu.

 

Powrót do spisu treści

 

Dodatek: Ile dysków jest na moim komputerze?

Niektóre komputery mogą posiadać tylko jeden dysk twardy, ale domyślnie został on podzielony na dwie partycje (np. na tym samym dysku znajduje się dysk C i dysk D). Możesz skorzystać z poniższej metody, aby sprawdzić, ile dysków znajduje się w komputerze.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [Start] w skrajnie lewej części paska zadań, a następnie wybierz [Disk Management] (zarządzanie dyskami) . (Poniższa ilustracja przedstawia po lewej stronie system Windows 11, a po prawej system Windows 10).
   
 2. Jeżeli napęd C i napęd D znajdują się na różnych dyskach, oznacza to, że w komputerze są dwa fizyczne dyski twarde / SSD. (W poniższym przykładzie, dysk C znajduje się na dysku 1, a dysk D na dysku 0).

  Jeśli dysk C i dysk D znajdują się na tym samym dysku, oznacza to, że w komputerze jest tylko jeden fizyczny dysk twardy / SSD. (Tak jak w poniższym przykładzie, dysk C i dysk D znajdują się na dysku 1).