[Notebook] MyASUS — przełączanie i odzyskiwanie

Spis treści

ASUS Switch

Backup & Restore

Recovery

 

ASUS Switch

Wprowadzenie

ASUS Switch zapewnia prosty sposób na przeniesienie danych/aplikacji i ustawień z oryginalnego laptopa do laptopa ASUS.

Możesz łatwo przenieść swoje dane z oryginalnego laptopa do laptopa ASUS.

Adnotacja:

1. Możesz przenieść dane, aplikacje i ustawienia z laptopa ASUS lub laptopa innej marki na inny laptop ASUS.

2. Musisz  zainstalować narzędzie instalacyjne ASUS Switch, jeśli oryginalny laptop jest innej marki.

3. Laptop ASUS , z którego pobierane są dane, musi mieć zainstalowaną aplikację MyASUS w wersji 3.0.26.0 lub wyższej.

 

Zaczynamy

Użyj ASUS Switch do przesyłania plików, aplikacji i powiązanych ustawień systemowych przez tę samą sieć lokalną.

 1. Znajdź [Switch & Recovery] (przełączanie i odzyskiwanie) na witrynie internetowej pomocy technicznej MyASUS . Kliknij przycisk [Start] .
 2. Wybierz [Transfer data from current device] (przenieś dane z tego urządzenia) na oryginalnym laptopie. Zostanie wygenerowany kod połączenia.

  Adnotacja: Możesz pobrać narzędzie instalacyjne ASUS Switch i zainstalować go na oryginalnym laptopie, jeśli używasz laptopa innej marki — w przeciwnym razie nie znajdziesz opcji [Switch & Recovery] (przełączanie i odzyskiwanie) w MyASUS.

   
 3. Wybierz opcję [Użyj tej samej sieci lokalnej] na nowym laptopie. Wprowadź kod parowania podany na oryginalnym laptopie.

  Adnotacja: oba laptopy muszą być podłączone do tej samej sieci lokalnej.

   
 4. Wybierz oryginalne dokumenty i pliki z laptopa , które chcesz przenieść; potwierdź wielkość i czas przesyłania. Kliknij przycisk [Next] (dalej) ② (wybrane pliki zostaną skopiowane do nowego laptopa zgodnie z oryginalną ścieżką).

  Dokumenty i pliki

   
 5. Wybierz aplikacje oryginalnego laptopa oraz ustawienia  , które chcesz przenieść. Potwierdź wielkość i czas przesyłania, a następnie kliknij przycisk [Start Transfer] (rozpocznij przesyłanie)  (obsługiwane aplikacje: Chrome, Firefox, WinRAR, 7zip).

  Przenoszenie danych zostało zakończone, jak pokazano poniżej.

 

Kopia zapasowa i przywracanie

Kopia zapasowa lub przywracanie przy użyciu zewnętrznego dysku twardego

1. Znajdź [Przełączanie i odzyskiwanie] na stronie pomocy technicznej MyASUS-Customer . Kliknij [Start] w obszarze [Backup & Restore].

Adnotacja: Możesz pobrać narzędzie instalacyjne ASUS Switch i zainstalować go na oryginalnym laptopie, jeśli używasz laptopa innej marki — w przeciwnym razie  nie znajdziesz opcji [Switch & Recovery] (przełączanie i odzyskiwanie) w MyASUS.

2. Kliknij przycisk [Backup or Restore with external hard disk] (rozpocznij tworzenie kopii zapasowej/przywracanie).

3. Wybierz opcję [Start backup/restore] (Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej/odtwarzanie).

4. Wybierz opcję [Backup] (Kopia zapasowa).

5. Wybierz docelowy zewnętrzny dysk twardy.

6. Wybierz oryginalne dokumenty i pliki laptopa, które chcesz przenieść. Potwierdź rozmiar i czas transferu, kliknij [Next].

7. Wybierz aplikacje oryginalnego laptopa  oraz ustawienia , które chcesz przenieść. Potwierdź wielkość i czas przesyłania i kliknij przycisk [Start Transfer] (rozpocznij przesyłanie)  ③ (obsługiwane aplikacje: Chrome, Firefox, WinRAR, 7zip).

Transfer danych zakończył się w sposób przedstawiony poniżej, proszę kliknąć [Completed], aby zakończyć proces.

8. Włóż zewnętrzny dysk twardy do nowego laptopa ASUS. Wybierz [Restore] (przywróć).

9. Wybierz zewnętrzny dysk twardy i folder plików . Kliknij przycisk [Restore] (przywróć), aby rozpocząć proces przesyłania.

Transfer danych zakończył się w sposób przedstawiony poniżej, proszę kliknąć [Completed] (zakończono) aby zakończyć proces

 

 

Tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie za pomocą Dropbox

MyASUS oferuje urządzeniu ASUS szybki dostęp do kopii zapasowej i przywracania dzięki przestrzeni Dropbox. Możesz zarejestrować lub zalogować się na swoje konto Dropbox, aby wykonać kopię zapasową swoich plików.

Co więcej, za pośrednictwem tego procesu możesz otrzymać ekskluzywną ofertę Dropbox Plus.

Uwagi: Korzystanie z Dropbox podlega Warunkom korzystania z usługi Dropbox, Polityce prywatności i innym warunkom. Usługa i promocja Dropbox nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie lub Syrii.

1. Znajdź [Przełączanie i odzyskiwanie] na stronie pomocy technicznej MyASUS-Customer . Kliknij [Start] w obszarze [Backup & Restore].

Adnotacja: Możesz pobrać narzędzie instalacyjne ASUS Switch i zainstalować go na oryginalnym laptopie, jeśli używasz laptopa innej marki — w przeciwnym razie  nie znajdziesz opcji [Switch & Recovery] (przełączanie i odzyskiwanie) w MyASUS.

2. Wybierz [Backup lub Restore through Dropbox] (Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie za pośrednictwem Dropbox).

3. Postępuj zgodnie z instrukcją logowania w przeglądarce i zezwalaj na uprawnienia.

4. Wróć do aplikacji MyASUS, możesz wybrać aktualizację miejsca lub pominąć na ten czas.

5. Wybierz opcję [Kopia zapasowa].

6. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć za pośrednictwem Dropbox, i kliknij [Rozpocznij przesyłanie].

7. Transfer danych zakończy się jak poniżej, proszę kliknąć na [Completed] aby zakończyć proces.

8. Wybierz opcję [Przywróć].

9. Możesz zobaczyć pliki, których kopie zapasowe zostały wcześniej utworzone za pośrednictwem Dropbox, wybrać te, które chcesz przywrócić i kliknąć [Przywróć].

10. Transfer danych zakończony jak na rysunku poniżej.

 

Odzyskiwanie

Wprowadzenie

MyASUS udostępnia funkcję tworzenia dysku naprawczego systemu. Jeśli laptop nie może się uruchomić, można użyć dysku naprawczego, aby go zresetować.

Jeśli plik systemowy zostanie zapisany w kopii zapasowej na dysku naprawczym, można go również użyć do ponownej instalacji systemu Windows.

 

Zaczynamy

Znajdź [Switch & Recovery] (przełączanie i odzyskiwanie) na witrynie internetowej pomocy technicznej MyASUS . Kliknij przycisk [Start] .

W odniesieniu do kolejnych kroków, zapoznaj się z tematem tutaj.