[Notebook/komputer stacjonarny/komputer All-in-One] GlideX — Wprowadzenie

GlideX – to rozwiązanie do współdzielenia ekranu między urządzeniami. Dzięki połączeniom przewodowym lub bezprzewodowym możesz stworzyć większą i lepszą przestrzeń do pracy lub gier. GlideX optymalizuje twoją pracę w mgnieniu oka!

 

※ GlideX obsługuje połączenie z ASUS Control Panel: zapoznaj się z tematem pomocy Wprowadzenie do ASUS Control Panel.
 

Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, zachęcamy do obejrzenia naszego filmu wprowadzającego.

 

 

 

Spis treści

1. Wymagania dla komputerów i urządzeń mobilnych

2. Pierwsze uruchomienie aplikacji GlideX

3. Zarządzanie uprawnieniami
    3.1 Android devices
    3.2 iOS devices

4. Edycja urządzenia

5. Strona główna

6. Operacje między urządzeniami
   6.1 Mirror (odzwierciedlanie)
   6.2 Extend (rozszerzanie)
   6.3 Unify Control

7. Transfer plików i udostępnianie adresów URL

    7.1 Transfer plików między komputerem a urządzeniem mobilnym
    7.2 Transfer plików między urządzeniem mobilnym a komputerem
    7.3 Udostępnianie adresu URL między komputerem a urządzeniem mobilnym
    7.4 Udostępnianie adresu URL urządzeniem mobilnym a komputerem

8. Komunikacja

    8.1 Parowanie komputera i urządzenia mobilnego
    8.2 Połączenia głośnomówiące 
    8.3 Historia połączeń
    8.4 Kontakty
    8.5 Powiadomienia

9. Dostęp zdalny
    9.1 Parowanie komputera i urządzenia mobilnego
    9.2 Zdalny dostęp do plików
    9.3 Zdalny pulpit

10. Udostępnianie aparatu

11. Ustawienia

    11.1 General (ogólne)
    11.2 Często zadawane pytania (FAQ)

12. Opinie

 

 

1. Wymagania dla komputerów i urządzeń mobilnych:

Na komputerze:

 • Wsparcie dla komputerów z systemem operacyjnym Windows, LAN, Wi-Fi i USB
 • System operacyjny Windows: Windows 10/11 64 bit (wersja 1909 i późniejsze). (Pamiętaj, że GlideX NIE jest dostępne w systemie Windows S)
 • Sterownik graficzny obsługujący kodowanie H.264.

Na urządzeniu mobilnym:

 • Urządzenia z systemem iOS wersji 14.0 lub nowszej
 • Urządzenie z systemem Android wersji 9.0 lub nowszej
 • Sterownik graficzny obsługujący kodowanie H.264.

Wymagania sieciowe: dane komórkowe, Wi-Fi, osobisty hotspot i Bluetooth

Obsługiwane urządzenia mobilne: iPhone, iPad, telefon z systemem Android, Android Pad

Powrót do spisu treści

 

2. Pierwsze uruchomienie aplikacji GlideX

2.1 Jeśli otwierasz GlideX na urządzeniu mobilnym po raz pierwszy, może pojawić się poniższy ekran. Postępuj zgodnie z zalecanymi krokami.

Stuknij ①[Agree] (Zgadzam się) przy umowie licencyjnej użytkownika końcowego i warunkach GlideX, a następnie stuknij ②[OK]. Stuknij ③[I am above the age of 14 years] (mam co najmniej 14 lat), a następnie stuknij ④[OK]. Pobierz aplikację GlideX jeśli na twoim urządzeniu nie zainstalowano GlideX. Jeśli już zainstalowałeś GlideX, stuknij ⑤[Got it] (potwierdzone). Stuknij ⑥[OK], aby udzielić pozwoleń dla urządzeń w pobliżu. Stuknij ⑦[Allow all the time] (pozwalaj za każdym razem), aby pozwalać na wykrywanie i łączenie z urządzeniami w pobliżu. Stuknij ⑧[Allow all the time] (pozwalaj za każdym razem), aby zezwolnić na wysyłanie powiadomień. GlideX przejdzie na stronę główną.

Powrót do spisu treści

 

2.2 Jeśli otwierasz GlideX na komputerze po raz pierwszy, może pojawić się poniższy ekran. Postępuj zgodnie z zalecanymi krokami.

(1) Wyszukaj ①[GlideX] na pasku wyszukiwania, a następnie kliknij ②[GlideX] — aplikacja GlideX zostanie uruchomiona.

(2) Na stronie Umowy licencyjnej użytkownika końcowego i Warunków korzystania z usługi GlideX wybierz ③[I acknowledge and agree to the above] (potwierdzam i zgadzam się z powyższym), a następnie kliknij ④[Confirm] (potwierdź).

(3) Na stronie Informacje o ochronie prywatności wybierz ⑤[I am above the age of 14 years & I agree] (mam co najmniej 14 lat i zgadzam się) i kliknij ⑥[Confirm] (potwierdź).

 

(4) Na stronie pobierania aplikacji mobilnej GlideX pobierz aplikację GlideX, jeśli jeszcze jej nie zainstalowałeś. Po pobraniu kliknij ⑦[Next] (dalej).

(5) Wyświetlona zostanie strona główna GlideX.

Powrót do spisu treści

 

3. Zarządzanie uprawnieniami

Aby aplikacja GlideX na urządzeniu mobilnym działała prawidłowo, konieczne jest włączenie uprawnień.

3.1 Urządzenia z systemem Android 

Stuknij①[More] (więcej) w prawym górnym rogu, kliknij ②[Permission Management] (zarządzanie uprawnieniami), aby otworzyć stronę zarządzania uprawnieniami.

(1) Niezbędne uprawnienia - Urządzenia w pobliżu

Uprawnienia dla urządzeń w pobliżu to niezbędne uprawnienia, które zostały włączone podczas pierwszego uruchomienia aplikacji GlideX.

※ Włączenie uprawnienia dla urządzeń w pobliżu umożliwia urządzeniu łączenie się bezprzewodowo z urządzeniami w pobliżu.

(2) Screen Mirror - Odzwierciedlanie ekranu, wyświetlanie nad innymi aplikacjami i rejestrowanie ekranu

Stuknij ①[Display over other apps] (wyświetlaj nad innymi aplikacjami), znajdź i stuknij②[GlideX], a następnie stuknij, aby włączyć ③[Allow display over other apps] (pozwalaj na wyświetlanie nad innymi aplikacjami). Wróć na stronę zarządzania pozwoleniami, stuknij ④[Screen Recording] (rejestrowanie ekranu) i stuknij ⑤[Start Now] (rozpocznij teraz).

※ Włącz uprawnienie do wyświetlania nad innymi aplikacjami, aby pozwolić na projekcję ekranu urządzenia mobilnego na komputerze PC. 

※ Włącz uprawnienie do rejestrowania ekranu, aby pozwolić na projekcję ekranu urządzenia mobilnego na komputerze PC.

 

(3) Skaner kodów QR - Dostęp do aparatu

Stuknij ①[Access the Camera] (dostęp do aparatu), stuknij ②[Allow only while using the app] (pozwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji).

※ Włącz zezwolenie na dostęp do aparatu, aby pozwolić na zeskanowanie kodu QR z aplikacji GlideX dla systemu Windows.

(4) Unify Control - Wyświetlanie nad innymi aplikacjami.

Uprawnienie do wyświetlania nad innymi aplikacjami zostało włączone w poprzednim kroku.

※ Włącz uprawnienie do wyświetlania nad innymi aplikacjami, aby umożliwić urządzeniu mobilnemu wykrywanie, gdy mysz znajduje się w pobliżu granicy ekranu.

(5) Transfer pliku - Dostęp do lokalizacji urządzenia

Stuknij ①[Access this device's location] (uzyskaj dostęp do lokalizacji urządzenia), stuknij ②[Allow only while using the app] (pozwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji). Pozwolenie na korzystanie z informacji o lokalizacji zostało włączone w poprzednim kroku.

※ Włącz dostęp do lokalizacji urządzenia, aby umożliwić urządzeniu wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniami w pobliżu za pośrednictwem Bluetooth.

※ Włącz dostęp do informacji o lokalizacji, aby umożliwić urządzeniu wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniami w pobliżu za pośrednictwem Wi-Fi.

(6) Udostępnianie aparatu - Dostęp do mikrofonu. Udzielaj dostępu do aparatu i pozwalaj na zmianę ustawień systemowych.

Stuknij ①[Access the microphone] (dostęp do mikrofonu), stuknij ②[Allowed only while using the app] (pozwalaj tylko podczas korzystania z mikrofonu). Pozwolenie na dostęp do aparatu zostało włączone w poprzednim kroku. Kliknij ③[Allow to modify system settings] (pozwól na zmianę ustawień systemowych), a następnie kliknij, aby otworzyć④[Allowed only while using the app] (pozwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji).

※ Włącz uprawnienie na dostęp do mikrofonu, aby umożliwić dostęp do mikrofonu, aby zarejestrować dźwięk podczas nagrywania wideo za pomocą udostępnionego aparatu i przenieś to nagranie do swojego komputera.

※ Włącz uprawnienie na dostęp do aparatu, aby umożliwić GlideX wykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów i zmienić urządzenie mobilne w kamerę internetową.

※ Włącz uprawnienie na zmianę ustawień systemowych, aby umożliwić urządzeniu zmniejszanie jasności ekranu podczas korzystania z urządzenia jako kamery internetowej, aby oszczędzać baterię urządzenia mobilnego.

(7) Komunikacja - Dostęp do powiadomień

Stuknij ①[Notification Access] (dostęp do powiadomień), stuknij ②[OK], stuknij ③[Grant Notification Access] (udziel dostępu do powiadomień), stuknij ④[I am aware of the possible risks] (jestem świadomy potencjalnego ryzyka), stuknij ⑤[OK].

※ Włącz uprawnienie na dostęp do powiadomień, aby pozwolić GlideX na synchronizowanie powiadomień urządzenia mobilnego ze sparowanym komputerem PC.

Powrót do spisu treści

 

3.2 Urządzenia z systemem iOS

(1) Stuknij ①[Allow] (pozwalaj), aby pozwolić na dostęp GlideX do sieci lokalnej, a następnie stuknij ②[OK], aby uzyskać pozwolenia Bluetooth i stuknij ③[Allow] (pozwalaj), aby uzyskać pozwolenia na powiadomienia. 

(2) Aby zeskanować kod QR z aplikacji GlideX na swoim komputerze, otwórz boczne menu > [Permission management] (zarządzanie uprawnieniami). Następnie stuknij [Access the camera] (dostęp do aparatu) i stuknij [OK], aby zezwolić na dostęp.

 

Powrót do spisu treści

 

4. Edycja urządzenia

Wersja aplikacji GlideX została podzielona na wersję ekskluzywną ASUS i wersję ogólną.

W wersji ekskluzywnej możesz korzystać z najlepszych i pełnych funkcji programowych.

W pierwszej kolejności zainstaluj GlideX, kliknij [User Center] (centrum użytkownika), a następnie kliknij [Device Edition] (edycja urządzenia), aby sprawdzić bieżącą edycję twojego urządzenia GlideX.

Ekskluzywną wersję ASUS mozesz uzyskać zakupując produkty ASUS, na których można zainstalować GlideX.

Ekskluzywna wersja ASUS oferuje więcej funkcji niż wersja ogólna:

   (1) Licznik połączeń urządzeń: Ekskluzywna wersja ASUS pozwala na łączenie dwóch urządzeń, podczas gdy w wersji ogólnej podłączyć można tylko jedno urządzenie.

   (2) Jakość przesyłania obrazów: Ekskluzywna wersja ASUS pozwalana na wyświetlanie obrazów w jakości do 2K 60 Hz, a wersja ogólna jedynie na 1080p 60 Hz.

   (3) Ekskluzywna wersja ASUS oferuje funkcje Komunikacji, Dostępu zdalnego i Udostępniania aparatu, które nie są dostępne w wersji ogólnej.

※ W przypadku natywnej jakości rozdzielczość i częstotliwość odświeżania mogą być w rzeczywistości wyższe niż 2K / 60 Hz w zależności od możliwości sieci i sprzętu.

※ Plan ASUS Exclusive jest powiązany z twoim urządzeniem. Możesz uzyskać plan ASUS Exclusive kupując produkt ASUS, na którym można zainstalować GlideX. Masz na przykład telefon ASUS Zenfone-9 i Microsoft Surface. W przypadku korzystania z tabletu Microsoft Surface bieżącym planem jest wersja ogólna General. Po podłączeniu ASUS Zenfone-9 do Microsoft Surface, działanie Microsoft Surface dla wielu urządzeń: Funkcja wysokiej jakości strumieniowania, zostanie tymczasowo zaktualizowana do jakości natywnej (2K60), a po rozłączeniu powróci do jakości FHD (1080p60 Hz). Jeśli chcesz korzystać z pełnej funkcjonalności (edycja ekskluzywna ASUS), zaleca się korzystanie z niej z połączeniem z komputerem ASUS.

Powrót do spisu treści

 

5. Strona główna

(1) Na stronie głównej wyświetlane są ①[Funkcje] włączone w GlideX. Włączone funkcje można szybko i łatwo obsługiwać.. Kliknij②[Add] (dodaj), aby szybko włączyć nową funkcję.

(2) Wybierz żądaną funkcję i włącz ją.

Powrót do spisu treści

 

6. Operacje między urządzeniami

6.1 Mirror (odzwierciedlanie)

(1) Na stronie głównej GlideX kliknij ①[Cross-device operation] (operacje między urządzeniami), a następnie kliknij ②[Connect] (połącz).

Jeśli logujesz się do tego samego konta społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym, powiadomienia z urządzenia odbiorczego zostaną pominięte. Zapoznaj się z tematem: [GlideX] Logowanie GlideX do tego samego konta społeczności ASUS

Jeśli łączysz się z pasmem Wi-Fi 2,4 GHz, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak przełączyć Wi-Fi na 5 GHz: [GlideX] Jak przełączyć się z sieci 2,4 GHz na 5 GHz, aby uzyskać lepsze wrażenia podczas udostępniania ekranu?

Jeśli używasz urządzenia z systemem Android do łączenia się z komputerem za pomocą kabla USB, musisz najpierw włączyć debugowanie USB. Zapoznaj się z tematem: [GlideX] Jak włączyć debugowanie USB dla urządzeń z systemem Android?

(2) Kliknij ③[Device] (urządzenie) na komputerze, a powiadomienia funkcji odzwierciedlania pojawią się na urządzeniu mobilnym. Kliknij ③[Accept] (pozwalaj). Możesz również kliknąć ④[QR Code] (kod QR), aby zeskanować kod QR połączenia za pomocą aparatu na urządzeniu mobilnym. Jeśli logujesz się do tego samego konta społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym, powiadomienia z urządzenia odbiorczego zostaną pominięte, a komputer i urządzenie mobilne zostaną bezpośrednio połączone.

※Jeśli logujesz się do tego samego konta społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym, powiadomienia z urządzenia odbiorczego zostaną pominięte, a komputer i urządzenie mobilne zostaną bezpośrednio połączone.

※ Metoda połączenia funkcji rozszerzania, Unify Control i innych funkcji jest podobna do kroków dla funkcji odzwierciedlania i nie będzie powtarzana w przyszłości.

 

Jeśli logujesz się do tego samego konta społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym, powiadomienia z urządzenia odbiorczego zostaną pominięte. Zapoznaj się z tematem: [GlideX] Logowanie GlideX do tego samego konta społeczności ASUS

Jeśli łączysz się z pasmem Wi-Fi 2,4 GHz, skorzystaj z poniższego łącza, aby dowiedzieć się, jak przełączyć Wi-Fi na 5 GHz: [GlideX] Jak przełączyć się z sieci 2,4 GHz na 5 GHz, aby uzyskać lepsze wrażenia podczas udostępniania ekranu?

Jeśli używasz urządzenia z systemem Android do łączenia się z komputerem za pomocą kabla USB, musisz najpierw włączyć debugowanie USB. Zapoznaj się z tematem: [GlideX] Jak włączyć debugowanie USB dla urządzeń z systemem Android?

(3) Kliknij ⑤[Scan] (skanuj) na urządzeniu mobilnym i zeskanuj ⑤[kod QR] wyświetlany na komputerze, aby szybko się połączyć.

(4) Jeśli chcesz sterować urządzeniem mobilnym za pomocą myszy lub klawiatury po stronie komputera albo użyć głośnika komputera do odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego, kliknij przycisk ⑥[[Computer control] (sterowanie komputerem), a następnie kliknij ⑦[Start Bluetooth Pairing] (rozpocznij parowanie Bluetooth).

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z parowaniem Bluetooth, zapoznaj się z tematem: [GlideX] Problemy z parowaniem Bluetooth.

 

(5) Po stronie urządzenia mobilnego pojawi się okno dialogowe. Potwierdź, czy [kod parowania] na komputerze i urządzeniu mobilnym są takie same, a następnie stuknij ⑧[Pair] (paruj) na komputerze i urządzeniu mobilnym. Jeśli parowanie się nie powiedzie, usuń parowanie po obu stronach na stronie parowania Bluetooth na komputerze i urządzeniu mobilnym, a następnie sparuj urządzenia ręcznie na stronie parowania Bluetooth. 

(6) Po pomyślnym sparowaniu komputera wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe. Po włączeniu funkcji sterowania komputerem przejdź na pasek boczny po lewej stronie urządzenia mobilnego, gdzie znajdują się funkcje [PC Control] (sterowanie komputerem), w tym przycisk przełącznika [Keyboard & Mouse] (klawiatura i mysz), przycisk przełącznika [Audio] (dźwięk), przycisk [Settings] (ustawienia), przycisk [Mobile device control] (sterowanie urządzeniem mobilnym) i przycisk [Control] (sterowanie).

Aby móc korzystać z klawiatury komputera do pisania na podłączonym urządzeniu mobilnym*, przełącz na tryb odzwierciedlania myszy klikając odzwierciedlony ekran. Aby wyjść z tego trybu, naciśnij klawisz Esc. Ponadto możesz również dostosować prędkość wskaźnika w zależności od systemu urządzenia mobilnego:

 • Urządzenia z systemem Android: Kliknij przycisk [Settings] (ustawienia), aby dostosować prędkość.
 • Urządzenia z systemem iOS: Przejdź na urządzeniu mobilnym do [Settings] (ustawienia) > [General] (ogólne) > [Trackpad & Mouse] (gładzik i mysz). Zalecamy przeciągnięcie suwaka „Tracking Speed” (prędkość przewijania) do najniższego poziomu. Jednocześnie dezaktywuj ustawienie [Natural Scrolling] (przewijanie naturalne), aby zachować ustawienia przewijania na komputerze.

* Na urządzeniu mobilnym przejdź do [Settings] (ustawienia) > [Accessibility] (ułatwienia dostępu) > [Touch] (dotyk) > włącz [AssistiveTouch] lub poproś Siri: [Turn on AssistiveTouch] (włącz AssistiveTouch).

 

Audio (dźwięk) — ta funkcja wymaga komputera z systemem w wersji 20H1 lub nowszym. W przypadku użytkowania niższej wersji, zaleca się uaktualnienie systemu operacyjnego, aby korzystanie z tej funkcjonalności było możliwe. Na chwilę obecną GlideX obsługuje strumieniowanie muzyki stereo.

(7) Gdy urządzenie mobilne jest wyświetlane w orientacji poziomej (na przykład podczas oglądania filmu), odzwierciedlany obraz komputera będzie również wyświetlany w poziomie. Teraz możesz odtwarzać dźwięk na urządzeniu mobilnym na komputerze i oglądać film na komputerze.

(8) Jak zmienić jakość przesyłania strumieniowego ekranu przy odzwierciedlaniu lub rozszerzaniu obrazu? Jeśli twoja sieć jest niestabilna, zalecamy przełączenie się na Wi-Fi 5 GHz lub stuknięcie ①[Settings] (ustawienia), aby użyć dynamicznego trybu regulacji w ②[Image Quality] (jakość obrazu) lub połączyć się za pomocą kabla USB, aby zwiększyć swoje doświadczenia.

Powrót do spisu treści

 

6.2 Extend (rozszerzanie)

※ GlideX obsługuje połączenie z ASUS Control Panel: zapoznaj się z tematem pomocy Wprowadzenie do ASUS Control Panel.

 

(1) Na ekranie głównym GlideX, stuknij ①[Cross-device operation] (operacje między urządzeniami), a następnie stuknij ②[Connect] (połącz).

※ Funkcja rozszerzania umożliwia użytkownikom wersji ekskluzywnej ASUS na łączenie dwóch urządzeń jednocześnie. Urządzeniem może być inny komputer lub urządzenie mobilne.

(2) Połączenie jest zakończone. Teraz GlideX może równocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami. Kliknij ③[Connect] (podłącz), aby podłączyć drugie urządzenie. Kliknij ③[Preference] (preferencje). 

(3) W ④[Display/Device Rearrangement] (układ wyświetlacza/urządzenia) po lewej możesz ustawić położenie względne ekranu. W ⑤[Image Quality] (jakość obrazu) po prawej możesz ustawić jakość dwóch rozszerzonych ekranów. W tym miejscu pokazywane jest położenie ⑥[rozszerzonego ekranu] względem ekranu głównego, jak pokazano na poniższym rysunku.

Powrót do spisu treści

 

6.3 Unify Control

(1) Na ekranie głównym GlideX kliknij① [Cross-device operation] (operacje między urządzeniami), a następnie kliknij ②[Connect] (połącz).

※ Unify Control umożliwia użytkownikom ekskluzywnej wersji ASUS na łączenie dwóch urządzeń jednocześnie. Urządzeniem może być inny komputer lub urządzenie mobilne.

(2) Po podłączeniu urządzenia przeciągnij plik na pulpit jak pokazano poniżej, Pojawi się ③[ikona urządzenia]. Możesz przeciągnąć ikonę, aby zapewnić szybkie przeniesienie pliku między urządzeniami, a odebrany pik znajdzie się w folderze [File Management-> Download] na urządzeniu odbierającym. Kliknij ④[Preference] (preferencje), aby włączyć edytowanie online. 

(3) Dostosuj położenie względne urządzeń w ⑤[Display/Device Rearrangement] (Układ wyświetlacza/urządzenia). 

(4) W przypadku korzystania z funkcji wspólnego sterowania, możesz natrafić na problemy, takie jak brak możliwości znalezienia myszy. Kliknij ⑥[[Settings] (ustawienia), kliknij ⑦[General] (ogólne), a następnie dostosuj wskaźnik myszy lub opcje przełączania klawiatury w ⑧[Unify Control keyboard and curorr options]. (opcje klawiatury i kursora Unify Control). 

Powrót do spisu treści

 

7. Transfer plików i udostępnianie adresów URL

Funkcja transferu plików i udostępniania adresów URL wymaga podłączenia dwóch urządzeń do sieci lub połączenia za pośrednictwem Bluetooth oraz włączenia funkcji [Searchable] (wyszukiwalne) i funkcji [File Transfer] (transfer plików).

Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z tej funkcji, zapoznaj się z tematem: [GlideX] Urządzenia do podłączenia nie można znaleźć na liście urządzeń?

 

7.1 Transfer plików między komputerem a urządzeniem mobilnym
※ Dostępne są dwa typy transferu plików:

 • Przenoszenie plików z komputera do innych urządzeń (urządzeniem odbiorczym jest komputer lub urządzenie mobilne)
 • Przenoszenie plików z urządzenia mobilnego do innego urządzenia (urządzeniem odbiorczym jest komputer lub urządzenie mobilne)

(1) Kliknij ①[File Transfer] (transfer plików) i przeciągnij ②[plik] do okna dialogowego lub ręcznie wybierz ②[plik] i kliknij ③[Send] (wyślij). 

(2) W nowym oknie dialogowym wybierz ④[Select nearby devices] (wybierz urządzenia w pobliżu). Kroki są podobne do etapów wprowadzonych w funkcji odzwierciedlania ekranu i nie zostaną tu ponownie opisane.

Możesz także kliknąć ④[Please enter the pairing code displayed on the receiving device] (wprowadź kod parowania wyświetlany na urządzeniu odbiorczym), a następnie na urządzeniu odbiorczym stuknij ⑤[File Transfer] (transfer plikków), ⑥[Receive] (odbieraj) i wpisz wyświetlany na urządzeniu ⑦[Pairing Code] (kod parowania)  do aplikacji na urządzeniu wysyłającym pliki. 

(3) Po zakończeniu transferu plików stuknij ⑧[History] (historia) na urządzeniu odbiorczym, aby otworzyć otrzymany plik. 

Powrót do spisu treści

 

7.2 Transfer plików między urządzeniem mobilnym a komputerem

 

(1) Kliknij ①[File transfer] (transfer plików), kliknij ②[Send] (wyślij), kliknij ③[File] (plik) do przeniesienia, kliknij ④[Send] (wyślij). 

(2) W nowym oknie dialogowym wybierz ⑤[Select nearby devices] (wybierz urządzenia w pobliżu). Kroki są podobne do etapów wprowadzonych w funkcji odzwierciedlania ekranu i nie zostaną tu ponownie opisane.

Możesz także kliknąć ⑤[Please enter the pairing code displayed on the receiving device] (wprowadź kod parowania wyświetlany na urządzeniu odbiorczym), a następnie na urządzeniu odbiorczym stuknij ⑦[[File Transfer] (transfer plikków), ⑧[Receive] (odbieraj) i wpisz wyświetlany na urządzeniu ⑨[Pairing Code] (kod parowania) lub zeskanuj ⑨[kod QR] za pomocą ⑥[aparatu]. 

 

(3) Po zakończeniu transferu pliku kliknij [Open Received Files] (otwórz otrzymane pliki) na urządzeniu odbiorczym, aby otworzyć otrzymane pliki.

Powrót do spisu treści

 

7.3 Udostępnianie adresu URL między komputerem a urządzeniem mobilnym

※ Dostępne są dwa typy udostępniania adresów URL:

 • Udostępnianie adresów URL z komputera do innych urządzeń (urządzeniem odbiorczym jest komputer lub urządzenie mobilne)
 • Udostępnianie adresów URL z urządzenia mobilnego do innych urządzeń (urządzeniem odbiorczym jest komputer lub urządzenie mobilne)

Udostępnianie adresów URL na komputerze jest ograniczone do przeglądarki Microsoft Edge.

(1) Kliknij prawym przyciskiem stronę internetową, a następnie kliknij ①[Share] (udostępnij).

(2) Pojawi się nowe okno udostępniania. Następnie kliknij ②[Windows Share Options] (opcje udostępniania Windows).

(3) Pojawi się nowe okno dialogowe. Następnie kliknij ③[GlideX].

(4) Otwarta zostanie aplikacja GlideX. Kliknij ④[Device] (urządzenie), aby włączyć udostępnianie. Kliknij ⑤[Accept] (pozwól) na urządzeniu mobilnym, a przeglądarka na urządzeniu mobilnym otworzy udostępniony adres URL.

Powrót do spisu treści

 

7.4 Udostępnianie adresu URL urządzeniem mobilnym a komputerem

(1) W przeglądarce na urządzeniu mobilnym stuknij ①[Share] (udostępnij), stuknij ②[More] (więcej), stuknij ③[GlideX], stuknij ④[Device] (urządzenie), aby udostępnić.

(2) Na komputerze pojawi się okno dialogowe. Kliknij ⑤[Accept] (pozwól). Komputer użyje domyślnej przeglądarki systemu, aby otworzyć udostępnioną stronę internetową.

Powrót do spisu treści

 

8. Komunikacja

W razie problemów podczas korzystania z tej funkcji zapoznaj się z tematem [GlideX] Nie można podłączyć urządzeń za pomocą Bluetooth, aby korzystać z komunikacji?

 

8.1 Parowanie komputera i urządzeń mobilnych

(1) Kliknij ①[Communication] (komunikacja), kliknij ②[Pair new device] (sparuj nowe urządzenie). 

(2) Wybierz swój ③[typ urządzenia] i kliknij ④[Next] (dalej). 

(3) Kliknij swoje ⑤[urządzenie mobilne]. 

(4) Na urządzeniu mobilnym pojawi się okno dialogowe parowania, stuknij ⑥[Allow access to your contacts and call history] (pozwól na dostęp do kontaktów i historii połączeń). Kliknij ⑦[Pair] (sparuj), a parowanie powiedzie się. 

Powrót do spisu treści

 

8.2 Połączenia głośnomówiące

(1) Kliknij ikonę ①[Hands-free] (głośnomówiące), aby włączyć historię, kontakty i inne funkcje. 

(2) Jeśli nadal nie możesz korzystać z tej funkcji po stuknięciu opcji [Hands-free] (głośnomówiące), przejdź do ekranu ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym, stuknij ①[Connected Computer Devices] (podłączone komputery), a następnie włącz ②[mobilne połączenia telefoniczne i inne funkcje]. 

 

(3) Po powrocie na stronę komunikacji możesz użyć aplikacji GlideX na komputerze, aby nawiązać połączenie.

※ Ponieważ podczas połączenia system będzie domyślnie korzystać z Bluetooth do przesyłania dźwięku, użyj mikrofonu i głośnika na komputerze do wykonywania połączeń. Jeśli chcesz wykonać połączenie na swoim urządzeniu mobilnym, przejdź do [Bluetooth] -> [Select Answering Method] (wybierz metodę odbierania połączeń) -> [Handset] (zestaw słuchawkowy) na stronie połączeń urządzenia mobilnego. 

Powrót do spisu treści

 

8.3. Historia połączeń

Możesz wywołać historię połączeń i dwukrotnie kliknij dowolne z nich, aby zadzwonić. 

Powrót do spisu treści

 

8.4 Kontakty

Na tej karcie możesz przeglądać informacje o kontaktach zapisane na urządzeniu mobilnym; kliknij przycisk [Phone] (telefon) po prawej stronie, aby wykonać połączenie telefoniczne lub szybko wyszukaj kontakt na pasku wyszukiwania powyżej

Powrót do spisu treści

 

8.5 Powiadomienia

(1) Jeśli włączasz funkcję powiadomień po raz pierwszy, możesz nie móc korzystać z funkcji i pojawi się ekran [No data] (brak danych). 

(2) Kliknij [Settings] (ustawienia) w aplikacji GlideX na komputerze, kliknij [General] (ogólne), a następnie kliknij [Receive mobile device notifications on PC] (odbieraj na komputerze powiadomienia z urządzenia mobilnego), aby włączyć funkcję

(3) Funkcja powiadomień jest włączona. W tym miejscu zostanie wyświetlony komunikat na urządzeniu mobilnym, a w prawym dolnym rogu pulpitu wyświetlone zostanie również nowe powiadomienie w aplikacji. Za pomocą funkcji odzwierciedlania możesz szybko przetwarzać komunikaty powiadomień na urządzeniu mobilnym.

Powrót do spisu treści

 

9. Dostęp zdalny

Dostęp zdalny wymaga zalogowania do tego samego konta członka społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym oraz uprzedniego włączenia funkcji dostępu zdalnego na komputerze.

Jeżeli korzystasz z funkcji dostępu zdalnego po raz pierwszy, system wyśle wiadomość e-mail do twojej skrzynki odbiorczej; musisz ręcznie kliknąć w skrzynce poczty elektronicznej, aby uruchomić funkcję dostępu zdalnego (ponieważ funkcja ta obejmuje dostęp do danych zapisanych na komputerze, konieczne jest potwierdzenie tego, że uruchomienie tej funkcji to twoje działanie, aby zapobiec ryzyku narażenia prywatności).

Przy każdym użyciu funkcji dostępu zdalnego na tym samym urządzeniu, system będzie wysyłał wiadomość e-mail z powiadomieniem do twojej skrzynki, aby zagwarantować ochronę prywatności.

W razie problemów podczas korzystania z tej funkcji zapoznaj się z tematem [GlideX] Nie można korzystać z pulpitu zdalnego?.

 

9.1 Parowanie komputera i urządzenia mobilnego

(1) Kliknij ①[User Center] (centrum użytkownika) w aplikacji GlideX na komputerze, ①[zaloguj się] na urządzeniu mobilnym, wprowadź swój ②[identyfikator członka społeczności ASUS i hasło], a następnie kliknij ③[Login] (zaloguj). 

(2) Kliknij funkcję ④[Remote Access] (dostęp zdalny). KLiknij ⑤[Bind a mobile device via pairing code] (powiąż komputer z kodem parowania).

Korzystanie z funkcji zdalnego pulpitu wymaga ustawienia hasła do zasilania komputera. Jeśli twój komputer nie otworzy ustawień hasła do konta, kliknij [Tutorial], aby otworzyć ustawienia hasła do konta. 

(3) Komputer wygeneruje ⑥[kod QR]. Na urządzeniu mobilnym stuknij ⑦[Camera] (aparat), aby zeskanować kod QR wyświetlany na komputerze. Parowanie zostanie zakończone.

Powrót do spisu treści

 

9.2 Zdalny dostęp do plików

Kliknij ①[Remote File Access] (zdalny dostęp do plików), kliknij ②[Folder]. Możesz pobrać ⑤[plik] z komputera na urządzenie mobilne lub stuknąć ④[New] (nowy) w tym folderze. Kliknij ⑤[Upload File] (prześlij plik), aby przesłać pliki ze swojego urządzenia mobilnego do komputera.

Powrót do spisu treści

 

9.3 Zdalny pulpit

(1) Kliknij [Remote Desktop] (zdalny pulpit), wprowadź [Login i hasło] do komputera i kliknij [Login] (zaloguj).

Jeżeli korzystasz z funkcji dostępu zdalnego po raz pierwszy, system wyśle wiadomość e-mail do twojej skrzynki odbiorczej; musisz ręcznie kliknąć w skrzynce poczty elektronicznej, aby uruchomić funkcję dostępu zdalnego (ponieważ funkcja ta obejmuje dostęp do danych zapisanych na komputerze, konieczne jest potwierdzenie tego, że uruchomienie tej funkcji to twoje działanie, aby zapobiec ryzyku narażenia prywatności).

Przy każdym użyciu funkcji dostępu zdalnego na tym samym urządzeniu, system będzie wysyłał wiadomość e-mail z powiadomieniem do twojej skrzynki, aby zagwarantować ochronę prywatności.

(2) Ekran zostanie zablokowany na komputerze, a ekran komputera zostanie wyświetlony na urządzeniu mobilnym. Na pasku menu od lewej do prawej: Rozłącz, Włącz mysz, Włącz klawiaturę oraz Zarządzaj rozruchem.

Dostęp zdalny wymaga zalogowania do tego samego konta członka społeczności ASUS na komputerze i urządzeniu mobilnym oraz uprzedniego włączenia funkcji dostępu zdalnego na komputerze.

Powrót do spisu treści

 

10. Udostępnianie aparatu

Funkcja udostępniania aparatu uruchamia aparat urządzenia mobilnego i udostępnia go jako kamerę sieciową komputera poprzez połączenie urządzenia, pozwalając na korzystanie z tej funkcji jako źródła obrazu w usługach wideo stron trzecich.

Funkcja udostępnionej aparatu wymaga urządzeń połączonych z tą samą siecią. W razie problemów z korzystaniem z tej funkcji, zapoznaj się z tematem [GlideX] Nie możesz korzystać z kamery przez opcję Link to MyASUS Shared Cam (kamera współdzielona) w usłudze wideo aplikacji innej firmy?.

 

(1) Kliknij ①[Share Camera] (udostępnij aparat), kliknij ②[Connect Device] (podłącz urządzenie). 

(2) Połączenie powiodło się. Na stronie udostępniania aparatu na urządzeniu mobilnym kliknij ③[End Camera Sharing] (zakończ udostępnianie aparatu), ④[Taken Photos or Videos] (wykonane zdjęcia lub filmy), ⑤[Select to take Photos or Videos] (Wybierz, aby wykonać zdjęcia lub filmy), ⑥[Flip Camera] (obróć aparat).

※ Gdy korzystasz z urządzenia mobilnego do udostępniania aparatu, aby oszczędzać baterię urządzenia mobilnego, gdy ekran urządzenia jest nieużywany przez ponad 1 minutę, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Aby powrócić do funkcji udostępniania aparatu, wystarczy kliknąć ekran urządzenia mobilnego.

※ [Select to take a photo or video] (wybierz, aby wykonać zdjęcie lub film): ta funkcja umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmy w trakcie korzystania z usługi wideo oraz przenoszenia notatek lub prac z komputera w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji transferu plików i udostępniania ich innym osobom.

(3) W przykładzie użyto kamery systemowej. Na stronie podglądu kamery wybierz źródło przechwytywania wideo jako [GlideX SharedCam] i dodaj film z aparatu urządzenia mobilnego, jeśli korzystasz z programu innej firmy do transmisji lub rejestrowania wideo.

(4) Po stuknięciu ①[End Camera Sharing] (zakończ udostępnianie aparatu), jeśli wykonasz zdjęcie lub film, zostaniesz zapytany, czy przenieść plik do komputera. Jeśli chcesz przesłać wykonany plik, kliknij ②[Transfer], ③[Photo or video to send] (zdjęcie lub film do wysłania) i ④[Send] (wyślij).

Powrót do spisu treści


11. Ustawienia

11.1 General (ogólne)

Upewnij się, że włączona jest opcja [Discoverability] (wykrywalność). Jeśli nie jest włączona, funkcje takie jak Screen Extend (rozszerzanie ekranu) nie będą dostępne. 

Powrót do spisu treści

 

11.2 FAQ

Podczas korzystania za aplikacji GlideX możesz sprawdzić często występujące problemy i odpowiadające im rozwiazania. 

Powrót do spisu treści

 

12. Często zadawane pytania (FAQ) i opinie

Jeśli natrafisz na problemy lub jeśli chcesz przekazać opinię na temat GlideX, przekaż opinię za pomocą aplikacji dla komputera lub aplikacji mobilnej. Zapoznaj się z tematem: [GlideX] Dowiedz się, jak wysyłać opinie do GlideX.

Powrót do spisu treści