[Notebook/Komputer stacjonarny/Komputer All-in-One] Jak podłączyć komputer do jednego lub kilku monitorów zewnętrznych z różnymi złączami?

Aby podłączyć komputer do monitora zewnętrznego, należy upewnić się, że użyto odpowiedniego typu kabla i że wszystkie akcesoria są prawidłowo podłączone. Poniżej przedstawiono typowe złącza, które będą używane:

 • Złącze HDMI
  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to cyfrowy typ połączenia służący do przesyłania nieskompresowanego sygnału audio/wideo, zgodny ze standardem HDCP, umożliwiający odtwarzanie płyt DVD, Blu-ray i innych zabezpieczonych treści.
 • Złącze USB typu C
  USB typu C (USB-C) ma wiele funkcji, ale nie wszystkie złącza USB typu C mają funkcję obsługi wyświetlaczy. Więcej szczegółów można znaleźć w temacie Jak określić funkcję USB typu C?, aby dowiedzieć się więcej o komputerze i zweryfikować, czy ma funkcję wyjścia wyświetlacza.
 • Złącze Mini DisplayPort
  DisplayPort (DP) może przesyłać sygnał audio/wideo. Mini DisplayPort jest mniejszym rozmiarem DisplayPort i jest powszechnie stosowany w laptopach.

 

Poniżej przedstawiono sposób dostosowania ustawień monitora zewnętrznego w systemie Windows. Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

Rearrange your displays (zmień układ wyświetlaczy)

Opcja ta jest widoczna, gdy system Windows wykryje więcej niż jeden wyświetlacz. Każdy wyświetlacz będzie ponumerowany, aby ułatwić ich identyfikację.

 1. Wybierz [Start] , następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [Display] (wyświetlacz) .
 3. Wyświetlą się odpowiednie ustawienia dla zewnętrznych wyświetlaczy.

 

Identify a display (identyfikuj wyświetlacz)

Aby sprawdzić, który numer odpowiada wyświetlaczowi, należy wybrać [Identify] (identyfikuj) w ustawieniach wyświetlacza, a następnie na ekranie wyświetlacza, do którego jest przypisany, pojawi się numer.

Poniższy numer 1 odpowiada wyświetlaczowi notebooka, a numer 2 odpowiada wyświetlaczowi zewnętrznemu.

 

Detect a display (wykryj wyświetlacz)

Jeśli po podłączeniu innego wyświetlacza nie jest on widoczny w ustawieniach, wybierz opcję [Multiple displays] (wiele wyświetlaczy) , a następnie wybierz opcję [Detect] (wykryj) .

 

Arrange your displays (rozmieść swoje wyświetlacze)

Jeśli chcesz, aby wyświetlacze pasowały do tego, jak są ustawione w domu lub biurze, przesuń kursor myszy między różnymi wyświetlaczami, aby zmienić układ wyświetlaczy.

W ustawieniach wyświetlacza wybierz i przeciągnij wyświetlacz do żądanego miejsca, a następnie wybierz [Apply] (zastosuj).

 

Change display options (zmień opcje wyświetlania)

Po podłączeniu zewnętrznych wyświetlaczy możesz zmienić rozmiar tekstu i okien na pulpicie lub rozdzielczość wyświetlacza, aby dostosować je do osobistych preferencji.

Adnotacja: Wybierz numer odpowiadający monitorowi, a następnie zmień ustawienia wyświetlania, aby nowe ustawienia zostały zastosowane do tego monitora.

W ustawieniach wyświetlacza przewiń w dół do Scale & layout (skala i układ):

 • Jeśli chcesz zmienić rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów, wybierz żądany rozmiar z pola [Scale] (skala).
 • Jeśli chcesz dostosować rozdzielczość, wybierz żądaną rozdzielczość w polu [Display resolution] (rozdzielczość wyświetlania).
 • Możesz także dostosować orientację ekranu; do wyboru w sekcji [Display orientation] (orientacja ekranu) są: Landscape (poziomo), Portrait (pionowo), Landscape (flipped) (poziomo (odwrócone)) lub Portrait (flipped) (pionowo (odwrócone)).

Po dostosowaniu ustawień ekranu może zostać wyświetlony poniższy komunikat; wybierz [Keep changes] (zachowaj zmiany), aby aktywować ustawienia.

 

Wybierz opcję wyświetlania

Oto opcje, spośród których możesz dokonać wyboru:

 • PC screen only (tylko ekran komputera): Wyświetlaj tylko na jednym wyświetlaczu. (Oznacza to wewnętrzny monitor w notebookach lub komputerach All-in-One).
 • Duplicate (duplikuj): Wyświetlaj to samo na wszystkich swoich wyświetlaczach.
 • Extend (rozszerz): Wyświetl swój pulpit na wielu ekranach. Po rozszerzeniu wyświetlaczy możesz przenosić elementy między dwoma ekranami.
 • Second screen only (tylko drugi ekran): Wyświetl wszystko tylko na drugim wyświetlaczu.

Aby zmienić to, co jest wyświetlane na ekranie, naciśnij na klawiaturze klawisz logo Windows + P . Opcje projektu pojawią się po prawej stronie ekranu.

Możesz też zmienić opcję wyświetlania w ustawieniach wyświetlacza:

 

 

System operacyjny Windows 10

Rearrange your displays (zmień układ wyświetlaczy)

Opcja ta jest widoczna, gdy system Windows wykryje więcej niż jeden wyświetlacz. Każdy wyświetlacz będzie ponumerowany, aby ułatwić ich identyfikację.

 1. Wybierz [Start] , następnie wybierz [Settings] (ustawienia) .
 2. Wybierz [System] (system) .
 3. Wybierz [Display] (wyświetlacz) — wyświetlą się odpowiednie ustawienia dla zewnętrznych wyświetlaczy.

 

Identify a display (identyfikuj wyświetlacz)

Aby sprawdzić, który numer odpowiada wyświetlaczowi, należy wybrać [Identify] (identyfikuj) w ustawieniach wyświetlacza, a następnie na ekranie wyświetlacza, do którego jest przypisany, pojawi się numer.

Poniższy numer 1 odpowiada wyświetlaczowi notebooka, a numer 2 odpowiada wyświetlaczowi zewnętrznemu.

 

Detect a display (wykryj wyświetlacz)

Jeśli podłączono inny wyświetlacz i nie jest on widoczny w ustawieniach, wybierz [Detect] (wykryj).

 

Arrange your displays (rozmieść swoje wyświetlacze)

Jeśli chcesz, aby wyświetlacze pasowały do tego, jak są ustawione w domu lub biurze, przesuń kursor myszy między różnymi wyświetlaczami, aby zmienić układ wyświetlaczy.

W ustawieniach wyświetlacza wybierz i przeciągnij wyświetlacz do żądanego miejsca, a następnie wybierz [Apply] (zastosuj).

 

Change display options (zmień opcje wyświetlania)

Po podłączeniu zewnętrznych wyświetlaczy możesz zmienić rozmiar tekstu i okien na pulpicie lub rozdzielczość wyświetlacza, aby dostosować je do osobistych preferencji.

Adnotacja: Wybierz numer odpowiadający monitorowi, a następnie zmień ustawienia wyświetlania, aby nowe ustawienia zostały zastosowane do tego monitora.

W ustawieniach wyświetlacza przewiń w dół do Scale & layout (skala i układ):

 • Jeśli chcesz zmienić rozmiar tekstu lub aplikacji, wybierz żądany rozmiar w polu [Change the size of text, apps, and other items] (zmień rozmiar tekstu, aplikacji i innych elementów).
 • Jeśli chcesz dostosować rozdzielczość, wybierz żądaną rozdzielczość w polu [Display resolution] (rozdzielczość wyświetlania).
 • Możesz także dostosować orientację ekranu; do wyboru w sekcji [Display orientation] (orientacja ekranu) są: Landscape (poziomo), Portrait (pionowo), Landscape (flipped) (poziomo (odwrócone)) lub Portrait (flipped) (pionowo (odwrócone)).

Po dostosowaniu ustawień ekranu może zostać wyświetlony poniższy komunikat; wybierz [Keep changes] (zachowaj zmiany), aby aktywować ustawienia.

 

Wybierz opcję wyświetlania

Oto opcje, spośród których możesz dokonać wyboru:

 • PC screen only (tylko ekran komputera): Wyświetlaj tylko na jednym wyświetlaczu. (Oznacza to wewnętrzny monitor w notebookach lub komputerach All-in-One).
 • Duplicate (duplikuj): Wyświetlaj to samo na wszystkich swoich wyświetlaczach.
 • Extend (rozszerz): Wyświetl swój pulpit na wielu ekranach. Po rozszerzeniu wyświetlaczy możesz przenosić elementy między dwoma ekranami.
 • Second screen only (tylko drugi ekran): Wyświetl wszystko tylko na drugim wyświetlaczu.

Aby zmienić to, co jest wyświetlane na ekranie, naciśnij na klawiaturze klawisz logo Windows + P. Opcje projektu pojawią się po prawej stronie ekranu.

Możesz też zmienić opcję wyświetlania w ustawieniach wyświetlacza: