[Telefon] Jak włączyć VoLTE

Uwaga: 1. Potwierdź u o swojego operatora usług telefonicznych, czy twoja lokalizacja, twoje konto i twój telefon obsługują usługę VoLTE. Aby korzystać z usługi VoLTE numery, na które dzwonisz, również muszą spełniać te wymagania.

               Niektórzy operatorzy obsługują VoLTE tylko w określonych miastach lub obszarach. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby zapytać się o swój obszar i konto. 

           2. Ta funkcja dostępna jest tylko w niektórych modelach. 

 

Wykonaj poniższe kroki, aby potwierdzić, czy funkcja VoLTE jest włączona w twoim telefonie: 
1. Przejdź do Settings (ustawienia) > Network & internet (sieć i Internet) > Internet.

2. Stuknij ikonę ustawień obok SIM.

3. Włącz VoLTE, aby skorzystać z usługi  VoLTE i upewnij się, że Preferred network type (preferowany typ sieci) zawiera 4G.