[Desktop/AIO] Jednoczesne korzystanie z USB 3 i urządzenia bezprzewodowego USB 2,4 GHz może powodować zakłócenia częstotliwości radiowych.

W niektórych okolicznościach, podczas jednoczesnego korzystania z urządzeń USB 3 (dyski twarde lub pamięci flash) i urządzeń bezprzewodowych USB 2,4 GHz (na przykład myszy bezprzewodowej, klawiatury lub słuchawek), 

Zakłócenia częstotliwości radiowej urządzeń USB 3 mogą mieć wpływ na urządzenia bezprzewodowe USB 2,4 GHz i powodować spadek przepustowości transmisji bezprzewodowej.

Użytkownik może odczuwać opóźnienie reakcji na polecenia myszy lub klawiatury, brak reakcji na klawiaturę lub polecenia myszy, zmniejszenie efektywnej odległości między urządzeniem bezprzewodowym USB 2,4 GHz a odbiornikiem.

Należy zapoznać się z poniższymi sposobami, które pomagają ograniczyć zakłócenia częstotliwości radiowych.

  • Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż dwa porty USB, urządzenie bezprzewodowe USB 2,4 GHz należy podłączyć do portu USB 2.0 i starać się nie używać portu USB 2.0 obok portu USB 3.
      

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy. Informacje na temat położenia portu można znaleźć w instrukcji obsługi danego modelu.