[Monitor LCD] Instrukcja instalacji sterowników dla ZenScreen USB 3.0

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższe łącze do filmu ASUS Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=G_rWFW9QRBg

 

Przed podłączeniem MB165B/MB168B/MB169B+ do portu USB, należy zainstalować sterownik wyświetlacza, w przeciwnym razie monitor USB nie będzie wyświetlał żadnych informacji. Po zainstalowaniu sterownika może być konieczne ponowne uruchomienie systemu Windows w celu prawidłowej aktywacji MB165B.

 

Instrukcja instalacji sterownika

1. Przejdź do strony produktu na oficjalnej stronie ASUS, znajdź zakładkę Support (Pomoc techniczna) na stronie produktu, a następnie wybierz Driver &Tools (Sterowniki i narzędzia).

2. Wybierz odpowiednio system operacyjny podłączonego komputera PC/laptopa.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

3. Zostanie wyświetlony sterownik odpowiedni dla danego systemu operacyjnego. Po zakończeniu pobierania należy pobrać i uruchomić plik instalacyjny sterownika.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik. Poczekaj kilka minut na uaktywnienie się ekranu.

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Co jest potrzebne, aby wyregulować jasność i kontrast ekranu MB165B?

Odpowiedź 1: Należy pobrać i zainstalować DisplayWidget. Ekran ustawień wygląda następująco:

 

Uwaga: Najnowsze oprogramowanie można uzyskać w Centrum pobierania ASUS, wpisując nazwę modelu -> kliknij na sterowniki i narzędzia.

     (np.: MB165B)