[Notebook] Instrukcja usuwania kurzu z wentylatora

Tunele przeciwkurzowe ASUS Anti-Dust drugiej generacji wprowadzają w życie Funkcję usuwania kurzu z wentylatora.

Usuwanie kurzu z wentylatorów nie tylko utrzymuje radiatory w czystości, ale także skutecznie usuwa kurz i inne cząsteczki, wydłużając żywotność systemu.

Wykorzystując zasady działania siły odśrodkowej i siły pędu, kurz i inne cząstki byłyby ostatecznie usuwane z obudowy przez tunele przeciwpyłowe.

Kurz i inne cząstki w module wentylatora są wydmuchiwane wzdłuż ścianek wentylatora, a następnie wydalane z obudowy przez tunele przeciwkurzowe.

Zapobiega to gromadzeniu się kurzu na żeberkach radiatora.

 

 

Uruchamianie Usuwania kurzu z wentylatorów w MyASUS

Otwórz aplikację MyASUS i wejdź w [Customer Support], znajdź [Fan Dust Removal] w [System Diagnosis]. Kliknij i rozpocznij proces.

Cały proces usuwania kurzu z wentylatora trwa około 30 sekund, a diagnostyka systemu będzie dostępna do czasu zakończenia całego procesu.

Uwaga:

1. Funkcja usuwania kurzu z wentylatora może być uruchomiona tylko wtedy, gdy temperatura procesora (lub układu GPU) jest stabilna i normalna,

2. Funkcja usuwania kurzu z wentylatora nie działa w trybie tabletu,

3. Podczas tego procesu nie należy wyłączać, uruchamiać ponownie urządzenia ani zamykać pokrywy.