[Telefon] Jak przenieść pasek wyszukiwania na górę ekranu?

Naciśnij i przytrzymaj długo launcher (interfejs graficzny) > Stuknij Preferences (preferencje) > Home screen (Ekran główny) > Przełącz opcję Search bar on the bottom (pasek wyszukiwania na dole) w położenie wyłączone. Pasek wyszukiwania zostanie ustawiony na górze ekranu aplikacji.