[Telefon] Jakie funkcje można aktywować przez przesuwanie w dół inteligentnego klawisza Smart Key?

 

Przesuwaj inteligentny klawisz w dół, aby sprawdzać powiadomienia. Z klawisza można również korzystać do szybkiego wykonywania innych zadań. Na przykład: odświeżanie stron internetowych, przechodzenie na poprzednią lub kolejną stronę, przewijanie bezpośrednio na stronę główną lub na koniec stron internetowych, jako przycisk przewijania do przodu lub tyłu w odtwarzanych filmach, jako przycisk do przechodzenia do poprzedniego lub następnego elementu podczas odtwarzania multimediów lub jako przycisk odtwarzania i wstrzymywania odtwarzanych multimediów.

 

Przesuń w dół z góry ekranu, aby przejść do szybkich ustawień > stuknij ikonę Settings (ustawienia) > Advanced (zaawansowane) > Ustaw przełącznik Smart key w położenie "On" (włączone) i stuknij go > Ustaw przełącznik Swipe (przesuń) w położenie "On" (włączone) i stuknij go. Następnie zaznacz opcję Check or pin notification (sprawdź lub przypnij powiadomienia) lub inne funkcje.