[Telefon] Jak aktywować skróty, gdy ekran jest wyłączony?

Gdy ekran jest wyłączony, możesz dwukrotnie nacisnąć przycisk głośności, aby szybko użyć jednego z wybranych skrótów, takich jak Quick Shot (szybkie zdjęcie), aby szybko zrobić 3 zdjęcia, Record video (nagraj wideo), Open camera (otwórz aparat) lub Open front camera (otwórz aparat przedni).
 

Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby uzyskać dostęp do Quick Settings (szybkie ustawienia) > stuknij ikonę Settings (ustawienia) > Advanced (zaawansowane) > Ustaw przełącznik skrótu wyłączania ekranu w położenie włączone i dotknij go > Następnie wybierz opcję Quick Shot (szybkie zdjęcie).