[Chromebook] Podłączanie urządzeń Bluetooth do Chromebooka

W tym artykule przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu podłączania innych urządzeń Bluetooth do Chromebooka i zmiany nazw twoich urządzeń Bluetooth.

Uwaga: Chromebooki obsługujące technologię Bluetooth mogą łączyć się z różnymi akcesoriami. Upewnij się, że korzystasz z urządzenia Bluetooth obsługiwanego przez system operacyjny Chrome oraz, że bateria w urządzeniu Bluetooth jest dostatecznie naładowana i że urządzenie znajduje się w w trybie parowania.

 

Sprawdź, czy Chromebook pracuje z urządzeniami Bluetooth

Zanim spróbujesz ustanowić połączenie Bluetooth na swoim Chromebooku, upewnij się, że twoje urządzenie obsługuje funkcjonalność Bluetooth.

Kliknij [Status bar] (pasek stanu)znajdujący się w prawym dolnym narożniku ekranu. Jeśli widzisz ikonę Bluetooth  (lub), wskazuje to, że Chromebook obsługuje funkcjonalność Bluetooth. Jednak jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon, oznacza to, że twój Chromebook nie oferuje funkcjonalności Bluetooth.

Uwaga: Kliknij ikonę Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

 

Parowanie z nowymi urządzeniami Bluetooth

 1. Kliknij [Status bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Bluetooth]poniżej ikony Bluetooth
 2. Wybierz opcję [Pair new device] (sparuj nowe urządzenie)
 3. Twój Chromebook rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w pobliżu. Upewnij się, że twoje urządzenie Bluetooth znajduje się w pobliżu i pracuje w trybie parowania. 
 4. Wybierz urządzenie Bluetooth, do którego chcesz się podłączyći postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (niektóre urządzenia Bluetooth mogą wymagać wprowadzenia kodu PIN, aby zakończyć parowanie).  
  Uwaga: Telefony nie mogą parować się z Chromebookiem za pośrednictwem Bluetooth. 
 5. Aby potwierdzić połączenie urządzenia Bluetooth, powtórz krok 1, a następnie sprawdź, czy urządzenie znajduje się na liście pod “Currently connected” (aktualnie podłączone)

 

Zarządzanie podłączonymi urządzeniami Bluetooth

Możesz przeglądać i zarządzać sparowanymi i podłączonymi urządzeniami Bluetooth na swoim Chromebooku. Możesz również zmieniać nazwy urządzeń Bluetooth podłączonych do twojego Chromebooka dla uproszczenia identyfikacji.

Jeśli nie potrzebujesz już połączenia z urządzeniem, możesz usunąć je z listy.

 1. Kliknij [Status bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia).
 2. W ustawieniach kliknij [Bluetooth]na lewym pasku bocznym, a następnie wybierz [Bluetooth].
 3. W sekcji “Previously connected” (poprzednio podłączone) wybierz urządzenie Bluetooth, którym chcesz zarządzać.  
  Uwaga: Jeśli urządzenie Bluetooth jest aktualnie podłączone do twojego Chromebooka, pojawi się ono jako “Aktualnie podłączone”.
 4. Aby zmienić nazwę urządzenia Bluetooth, kliknij [Change device name] (zmień nazwę urządzenia).  
  Jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia, kliknij [Forget] (zapomnij), aby usunąć je z listy parowania Bluetooth Chromebooka.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz również zapoznać się z tematami pomocy dla Chromebooka na oficjalnej stronie internetowej Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/2587653