[Windows 11/10] Aplikacja "Łącze z telefonem"

Aplikacja Microsoft "Phone Link" (Łącze z telefonem) umożliwia synchronizację komputera Windows za pomocą smartfona z systemem Android lub iOS. Zmniejsza ona potrzebę przełączania między smarfonem a komputerem poprzez włączenie funkcji takich jak wykonywanie i odbieranie połączeń, odpowiadanie na wiadomości tekstowe i przeglądanie oraz odrzucanie powiadomień bezpośrednio z komputera z systemem Windows. W niniejszym artykule opisano wymagania i konfigurację aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem). Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z oficjalną dokumentacją Microsoft na stronie https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/sync-across-your-devices?r=1.

Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z aplikacji, zapoznaj się z tematem pomocy Rozwiązywanie problemów z Łącze z telefonem.

 

Przejdź do odpowiednich instrukcji w zależności od systemu operacyjnego twojego smartfona:

 

System operacyjny Android

Wymagania systemowe

Doświadczenia z Łączem z telefonem zaczynają się na komputerze z systemem Windows i w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem). Na komputerze możesz wybrać połączenie z systemem Android, urządzeniem Samsung i wybrać urządzenia HONOR z aplikacją Link to Windows (Łącze do Windows) albo wstępnie zainstalowaną na twoim urządzeniu lub możesz pobrać ją ze sklepu Google Play lub sklepu Samsung Galaxy Store.

To łącze między twoim urządzeniem z Android i komputerem umożliwia szybki dostęp do wszystkiego, co kochasz. Z łatwością czytaj i odpowiadaj na wiadomości tekstowe, przeglądaj ostatnie zdjęcia ze swojego urządzenia Android, korzystaj z ulubionych aplikacji mobilnych, wykonuj i odbieraj połączenia i zarządzaj powiadomieniami ze swojego urządzenia Android prosto ze swojego komputera.

 

Aplikacja Phone Link (Łącze z telefonem) wymaga do działania:

 • Komputera PC z systemem Windows 10 (z aktualizacją z maja 2019 r. lub w późniejszej wersji) lub systemem Windows 11.
 • Urządzenia Android pracującego na systemie Android 7.0 (Nougat) lub późniejszym. 
 • Telefonu i komputera połączonych do tej samej sieci Wi-Fi.

Zalecamy zawsze instalować najnowszą wersję systemu Windows, aby zapewnić najlepsze doświadczenia z korzystania z aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem).

Uwaga: Aplikacja Phone Link (Łącze z telefonem) aktualnie nie obsługuje wielu profili Android lub kont zakładowych/szkolnych.

 

Jak połączyć urządzenia zaczynając od Łącza z telefonem

Upewnij się, że komputer i urządzenie Android znajdują się blisko siebie i są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

 

Jeśli zaczynasz od komputera:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Phone Link (Łącze z telefonem), a następnie wybierz aplikację spośród wyników.
 2. Wybierz urządzenie z systemem Android.
 3. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się na swoim koncie Microsoft jeśli jeszcze nie zalogowałeś się do systemu Windows.
 4. Zainstaluj lub otwórz aplikację mobilną Link to Windows (Łącze do Windows) na urządzeniu z systemem Android. W tym celu otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu z system Android, a następnie wprowadź adres łącza wyświetlany na komputerze PC (www.aka.ms/yourpc).
 5. Kliknij Continue (kontynuuj), a następnie zainstaluj aplikację Link to Windows (Łącze do Windows).
 6. Zaloguj się do aplikacji mobilnej za pomocą tego samego konta Microsoft, którego użyłeś do logowania na komputerze.
 7. Po zalogowaniu wróć do komputera, wybierz pole wyboru I have the Link to Windows app ready (aplikacja Łącze do Windows jest gotowa), a następnie Pair with QR code (sparuj za pomocą kodu QR).
  Uwaga: Jeśli chcesz sparować swoje urządzenie bez korzystania z kodu QR, wybierz Pair manually (paruj ręcznie) na komputerze PC. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu na urządzeniu Android.
 8. Na ekranie komputera pojawi się wyskakujące okno z kodem QR.
 9. W aplikacji mobilnej na urządzeniu Android wybierz Link your mobile phone and PC (Połącz telefon komórkowy z komputerem). Na pytanie Is the QR code on your PC ready? (czy kod QR na twoim komputerze jest gotowy), wybierz Continue (kontynuuj).
 10. Zostaniesz poproszony o udzielenie aplikacji zgody na dostęp do aparatu. Po udzieleniu zgody otworzy się okno aparatu w aplikacji. Użyj aparatu do zeskanowania kodu QR wyświetlanego na komputerze.
 11. Po zeskanowaniu kodu QR możesz zostać poproszony o udzielenie dodatkowych pozwoleń dla systemu Android. Te pozwolenia umożliwiają dostęp do zawartości z twojego telefonu na komputerze.
 12. Postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na twoim urządzeniu Android, a następnie wybierz Done (koniec). Następnie wróć do komputera i poznaj aplikację Phone Link (Łącze z telefonem). 

 

Jeśli dodajesz kolejne urządzenie z systemem Android:

 1. Jeśli konieczne otwórz sklep Google Play, wyszukaj Link to Windows (Łącze do Windows), a następnie pobierz aplikację.
 2. Zostaniesz poproszony o zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na twoim komputerze PC. Aby wyświetlić ten kod QR, otwórz przeglądarkę na komputerze i odwiedź stronę www.aka.ms/yourphoneqrc
 3. Na urządzeniu z systemem Android użyj aparatu w aplikacji, aby zeskanować kod QR wyświetlany na komputerze.
 4. Po zeskanowaniu kodu QR możesz zostać poproszony o udzielenie dodatkowych pozwoleń. Te pozwolenia umożliwiają dostęp do zawartości z twojego telefonu na komputerze.

 

Łączenie telefonu podczas konfiguracji komputera lub parowanie w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) zaczynając od konta Microsoft

Podczas konfiguracji komputera:

W przypadku łączenia telefonu w trakcie konfiguracji komputera, konto Microsoft używane do konfiguracji komputera będzie wykorzystywane do logowania do połączonego telefonu podczas procesu parowania.

Konto Microsoft używane podczas konfiguracji komputera PC zostanie przeniesione na połączony telefon w procesie parowania.

 

W trakcie parowania w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem):

Podczas łączenia w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) wybrane konto Microsoft będzie używane do logowania do połączonego telefonu podczas procesu parowania 

Wybrane konto Microsoft zostanie przeniesione na połączony telefon podczas procesu parowania.

 

W obu przypadkach:

Po zakończeniu parowania telefonu z kontem Microsoft będziesz mógł uzyskać dostęp do telefonu gdy korzystasz z produktów i usług Microsoft.

Dane uwierzytelniające twojego konta Microsoft zostaną przeniesione na twój telefon dla zapewnienia płynnego dostępu do twoich treści, jeśli udzielisz pozwolenia na łączenie telefonu z komputerem.

Korzystaj z ulubionych aplikacji mobilnych, odpowiadaj na wiadomości tekstowe, wykonuj połączenia, przeglądaj zdjęcia i więcej w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem). Po zatwierdzeniu zgód na dostęp do twojego telefonu możesz korzystać z ulubionych aplikacji, odpowiadać na wiadomości, wykonywać połączenia, przeglądać zdjęcia i więcej na komputerze PC. Jeśli zgodzisz się na synchronizację kontaktów z telefonu z kontem Microsoft, możesz cieszyć się dostępem do danych kontaktów z telefonu w aplikacjach i usługach firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej na temat ustawień prywatności w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

Uwaga: Możesz odłączyć swoje urządzenia w dowolnym momencie wykonując kroki opisane w temacie Odłączanie urządzenia w Łącze z telefonem.

 

Jak skonfigurować funkcję Instant Hotspot (Błyskawiczny hotspot)?

Teraz możesz połączyć się z mobilnym hotspotem telefonu dodając go do menu Wi-Fi na komputerze. Błyskawiczny Hotspot zapewnia wygodny sposób ciągłego łączenia z hotspotem w telefonie bez konieczności podawania za każdym razem hasła.

Uwaga: Zastosowanie mogą mieć opłaty za korzystanie z danych komórkowych.

 

Jakie są wymagania dla korzystania z tej funkcji?

Wymagania dla komputera:

 • Komputer z systemem operacyjnym Windows 11, wersja 22H2, kompilacja 22621 lub późniejsza
 • Komputer z obsługą technologii Bluetooth i kartą sieciową Wi-Fi
 • Aplikacja "Łącze z telefonem" w wersji 1.22092.211.0 lub późniejszej

 

Wymagania dla telefonu:

 • Urządzenie mobilne Samsung z interfejsem OneUI w wersji 4.1.1 lub późniejszej
 • Karta SIM z planem umożliwiającym ustanowienie hotspotu
 • Aplikacja "Link to Windows ("Łącze do Windows") w wersji 1.22093.2.0 lub późniejszej

 

Jak włączyć tę funkcję?

Na komputerze:

 1. Otwórz aplikację Phone Link (Łącze z telefonem).
 2. Przejdź do Settings (ustawienia) > Features (funkcje) > Instant Hotspot (Błyskawiczny hotspot).
 3. Wybierz Setup Instant Hotspot (Konfigurowanie Błyskawicznego hotspotu).
 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w wyskakujących oknach > wybierz Send Notification (Wyślij powiadomienie) > przejdź do swojego urządzenia Android.
 5. Wybierz powiadomienie.
 6. Wybierz Allow (zezwalaj).

 

Na urządzeniu z systemem Android:

 1. Otwórz aplikację Link to Windows (Łącze do Windows) na swoim urządzeniu Android.
 2. Włącz Instant Hotspot (Błyskawiczny hotspot).
 3. Przejdź do menu Wi-Fi swojego komputera i podłącz się z hotspotem urządzenia mobilnego.

 

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Dlaczego muszę przyznawać uprawnienia podczas łączenia urządzeń?

Odp. 1: System Android w wersji 13 wprowadził pozwolenia na powiadomienia w czasie rzeczywistym. Pozwolenie jest wymagane do przesyłania danych i wysyłania powiadomień między urządzeniami.

 

Pyt. 2: Dlaczego nie mogę zatwierdzić powiadomień w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem)?

Odp. 2: Android 13 wymaga zatwierdzenia powiadomień na urządzeniu z systemem Android. Możesz to zrobić podczas parowania lub przejdź do System Settings (ustawienia systemowe) > Apps (aplikacje) > Link to Windows (Łącze do Windows) > Notifications (powiadomienia) na swoim urządzeniu z systemem Android i włącz pozwolenia.

 

Pyt. 3: Dlaczego muszę udzielać pozwolenia na powiadomienia?

Odp. 4: Pozwolenie na powiadomienia umożliwia przesyłanie danych i powiadomień między urządzeniami, co stanowi podstawę funkcji współdzielonych przez urządzenia. Poprzez udzielenie zgody możesz użyć urządzenia z systemem Android na swoim komputerze PC z zarządzaniem zdjęciami z telefonu, zarządzaniem powiadomieniami i możliwością korzystania z aplikacji (jeśli jest obsługiwana).

 

Pyt. 4: Dlaczego nie widzę funkcji Błyskawicznego Hotspotu w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem)?

Odp. 4: Upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) i Link to Windows (Łącze do Windows). Upewnij się, że twój komputer jest zaktualizowany do systemu Windows 11, kompilacja 22621 lub późniejsza.

 

 

System operacyjny iOS

Wymagania systemowe

Aplikacja Microsoft Phone Link (Łącze z telefonem) znacznie upraszcza synchronizację komputera z systemem Windows z telefonem iPhone®. Aby rozpocząć, otwórz aplikację Phone Link (Łącze z telefonem) na komputerze z systemem Windows 11. Wykonuj polecenia dotyczące parowania i udzielania zgód.

Możesz również pobrać aplikację Link to Windows (Łącze do Windows) ze sklepu App Store na swoim telefonie iPhone®, ale nie jest to wymagane. 

To łącze między telefonem iPhone® a komputerem umożliwia błyskawiczny dostęp do wielu ulubionych rzeczy. W prosty sposób odczytuj i odpowiadaj na wiadomości tekstowe, wykonuj i odbieraj połączenia i zarządzaj powiadomieniami ze swojego telefonu iPhone® prosto z komputera.

 

Wymagania

Aplikacja Phone Link (Łącze z telefonem) wymaga do działania: 

 • Komputera z systemem Windows 11 
 • Urządzenia z systemem iOS w wersji 14 lub późniejszej 

Jeśli zdecydujesz się pobrać aplikację Link to Windows (Łącze do Windows), upewnij się, że pobierasz i instalujesz najnowszą wersję aplikacji 1.23031.2 lub późniejszą, aby zapewnić optymalne parowanie.

Aby zapewnić najlepsze możliwe doświadczenia z aplikacją Phone Link (Łącze z telefonem), zalecamy korzystanie z najnowszej wersji systemu Windows 11. Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje. 

 

Uwagi:

 • Aplikacja Phone Link (Łącze z telefonem) nie obsługuje kot zakładowych/szkolnych.
 • Po udzieleniu zgody na wysyłanie wiadomości, w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) widoczne mogą być dane wrażliwe takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe przez SMS.

 

Jak połączyć urządzenia

Najpierw upewnij się, że komputer i urządzenie iPhone® znajdują się blisko siebie i mają włączoną funkcję Bluetooth. 

 

Jeśli zaczynasz od komputera: 

 1. Znajdź aplikację Phone Link (Łącze z telefonem) w menu Start (możesz ją również wyszukać).
 2. Otwórz aplikację. W polu Pick your phone (wybierz telefon), wybierz iPhone®. Jeśli to pole jest wyszarzone, funkcja Bluetooth w twoim komputerze może być wyłączona lub nie jest jeszcze dostępna. 
 3. Wykonuj instrukcje krok po kroku dotyczące parowania. 
 4. Przeskanuj kod QR przedstawiony na twoim komputerze PC za pomocą domyślnego aparatu w telefonie iPhone®. Rozpocznie to parowanie Bluetooth. 
 5. Upewnij się, że udzielasz pozwoleń na swoim urządzeniu iPhone, aby zsynchronizować wiadomości, powiadomienia i kontakty z komputerem PC. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

 

Po pomyślnym sparowaniu urządzenia przez Bluetooth konieczne będzie włączenie trzech ustawień na telefonie iPhone® w celu uzyskania dostępu do wszystkich dostępnych funkcji. Niektóre funkcje wymagają wielu pozwoleń, aby mogły prawidłowo działać. 

 • Ustawienie Share System notifications (udostępnij powiadomienia systemowe) udziela dostęp do twoich powiadomień i wiadomości. 
 • Ustawienie Show Notification (pokaż powiadomienie) udziela dostęp do twoich wiadomości.

Ustawienie Sync Contacts (synchronizuj kontakty) udziela dostępu do wiadomości, kontaktów i historii połączeń.

 

Jak odłączyć urządzenia

Wykonaj poniższe kroki, aby odłączyć telefon iPhone® od komputera:

 

Na telefonie

W Bluetooth wybierz ikonę informacji obok nazwy twojego komputera na liście "My Devices" (moje urządzenia), a następnie wybierz Forget this Device (zapomnij to urządzenie).

 

Na komputerze

Otwórz aplikację Phone Link (Łącze z telefonem) i otwórz Settings (Ustawienia). Na karcie My Devices (moje urządzenia) wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć za pomocą opcji Remove (usuń)

Twoje urządzenia powinny być teraz rozłączone.

 

Jak włączyć funkcje w aplikacji

Możesz wybrać, które funkcje chesz włączyć w aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) 

W tym celu przejdź do Settings (ustawienia) i wybierz kartę Features (funkcje). W tym miejscu znajdziesz przełączniki dla udzielania pozwoleń do poszczególnych funkcji.

Usuwanie pozwoleń wyłączy również funkcję w aplikacji.

 

Jak korzystać i skanować kod QR

Upewnij się, że komputer i urządzenie iPhone® znajdują się blisko siebie i mają włączoną funkcję Bluetooth.

Gdy chcesz sparować nowe urządzenie iPhone® ze swoim komputerem, generowany jest unikalny kod QR. Aby go przeskanować, włącz aparat na swoim telefonie iPhone®. 

Aby sparować dodatkowe urządzenia, możesz skorzystać z opcji Link new device (połącz nowe urządzenie) w Settings (ustawienia) > My Devices (moje urządzenia) > Link new device (połącz nowe urządzenie).

 

Zeskanowałem kod QR, ale parowanie nie powiodło się. Co mogę zrobić? 

Po pierwsze upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona zarówno na komputerze, jak i telefonie iPhone®. Upewnij się również, że komputer i telefon iPhone® są dla siebie "wykrywalne". 

Jeśli parowanie nadal jest niekompletne, konieczne może być zresetowanie aplikacji Phone Link (Łącze z telefonem) na komputerze i Link to Windows (Łącze do Windows), aby je odświeżyć. 

 1. Usuń telefon iPhone® z ustawień Bluetooth komputera przechodząc do Settings (ustawienia) > Bluetooth & Devices (Bluetooth i urządzenia) > Remove Device (usuń urządzenie)
 2. Usuń komputer from z ustawień Bluetooth telefonu iPhone® przechodząc do ustawień. W Bluetooth wybierz ikonę informacji obok nazwy twojego komputera na liście "My Devices" (moje urządzenia), a następnie wybierz Forget this Device (zapomnij to urządzenie)
 3. Zarówno na komputerze i telefonie iPhone® wyłącz Bluetooth. Odczekaj 10 sekund, a następnie wyłącz funkcje Bluetooth z powrotem (na obu urządzeniach.) 
 4. Wybierz Try pairing again (spróbuj ponownie sparować).

 

Jeśli problem się utrzymuje: 

Otwórz aplikację Phone Link (Łącze z telefonem) i otwórz Settings (ustawienia). W opcji Feedback & Community (Opinie i społeczność) znajduje się formularz, w którym można opisać swoje problemy. Podaj tak wiele szczegółów, jak to możliwe.

Tę opcję możesz również wyszukać wpisując "Feedback Hub" (Centrum opinii) w polu wyszukiwania paska zadań.

 

 

Treść opracowana na podstawie artykułu Microsoft Łącze z telefonem wymagania i konfiguracja