[System operacyjny Windows] Zachowanie wyświetlania położenia wskaźnika myszy

Ponieważ ta sytuacja nie ma miejsca jedynie na pulpicie, otwarcie dowolnej aplikacji na ekranie również powinno wywołać to samo zachowanie systemu Windows.

W systemie operacyjnym Windows, gdy wskaźnik myszy przesuwa się do krawędzi ekranu, położenie wyświetlania będzie nieco inne. Rzeczywiste zachowanie można zobaczyć na poniższym rysunku.

 

1. Lewa strona (w rzeczywistości miejsce, na które wskazuje wskaźnik myszy to krawędź).

 

2. Prawa strona (w rzeczywistości miejsce, na które wskazuje wskaźnik myszy to krawędź).

 

3. Góra (w rzeczywistości miejsce, na które wskazuje wskaźnik myszy to krawędź).

 

4. Dół (w rzeczywistości miejsce, na które wskazuje wskaźnik myszy to krawędź).