MyASUS - Aktualizacja systemu

[Aktualizacja systemu]
Na tej stronie możesz zaktualizować swój system do najnowszej wersji, aby uzyskać lepsze ogólne wrażenia z korzystania z urządzenia.
Aktualizacje krytyczne, aktualizacje zalecane i aktualizacje opcjonalne będą wyświetlane, jeśli dostępna będzie jakakolwiek aktualizacja dla twojego systemu. Należy pamiętać, że w tej sekcji zostaną wymienione tylko pakiety, które są nowsze niż twój system, więc jeśli na tej stronie nie widzisz żadnych elementów, oznacza to, że twój system jest aktualny.

Wskazówki dotyczące aktualizacji:
1. Wybierz pakiet, który chcesz zaktualizować
2. Kliknij [Update selected items] (aktualizuj wybrane elementy)

3. Po zakończeniu aktualizacji rekord zostanie wyświetlony w [Update History] (historia aktualizacji)

Pytania i odpowiedzi
1. Co zrobić, jeśli aktualizacja się nie powiedzie?
Odp.: Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zobaczysz 2 opcje: [Report issue] (zgłoś problem) ① oraz [Update] (zaktualizuj) ②. Jeśli jak ponowna próba nadal nie powiedzie się, możesz zgłosić problem zespołowi MyASUS, aby sprawdzić problem. Poprawka zostanie opublikowana tak szybko, jak to możliwe.

Alternatywnie możesz spróbować odinstalować poprzedni pakiet i powrócić do aplikacji MyASUS > System Update (aktualizacja systemu), aby wykonać ponowną aktualizację. Poniżej znajduje się przykład rozwiązywania problemów z niepowodzeniem aktualizacji oprogramowania BIOS.

  •  Przejdź do Device manager (menedżer urządzeń) > Firmware (oprogramowanie układowe), a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby odinstalować urządzenie
  • Po wyświetleniu okna dialogowego Uninstall Device (odinstaluj urządzenie) zaznacz „Delete the driver software for this device” (usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia) i kliknij „Uninstall” (odinstaluj).

      

  •    W Menedżerze urządzeń kliknij „Scan for hardware changes” (skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu), a następnie sprawdź, czy pozycje Menedżera urządzeń > Firmware (oprogramowanie układowe) > System Firmware (oprogramowanie systemu) zostały przywrócone.

     

 

B-4: Przejdź do aplikacji MyASUS, aby ponownie zaktualizować BIOS i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.