[Telefon] Jak dodać kontakty w telefonie ASUS?

1. Otwórz aplikację Contacts (Kontakty) na telefonie.

2. Stuknij ikonę (w prawym dolnym rogu).

3. Wybierz konto, na którym chcesz zapisać kontakt: Obok swojego konta e-mail kliknij ikonę strzałki w dół. 

4. Wprowadź dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, firmę, numer telefonu, adres e-mail itp.).

5. Po zakończeniu dotknij ikony (w prawym górnym rogu).