[NUC] Kolejność uruchamiania skonfigurowana w BIOS-ie nie zostaje zachowana po ponownym uruchomieniu NUC-a

Rozwiązanie

  1. Naciśnij F2 podczas POST, aby wejść do BIOS-u
  2. Przejdź do Boot -> Boot Priority
  3. Wyłącz opcję Boot Network Devices Last