[NUC] Narzędzia integracyjne AptioV dla produktów NUC.

Narzędzia integratora AptioV są przeznaczone dla integratorów (którzy zazwyczaj pracują w środowiskach produkcyjnych lub przedsiębiorstwach) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwania klucza produktu Windows* OEM (OEM Activation 3.0, OA3), zmiany logo itp. dla produktów opartych na NUC AptioV.

Nie wiesz, którego narzędzia użyć? Zobacz opisy poniżej:

iFlashV - Aplikacja iFlashV działa w trybie wiersza poleceń do aktywacji/edycji klucza OEM, aktualizacji BIOS itp.

iDMIEdit - iDMIEdit oznacza Desktop Management Interface Edit. Pozwala na modyfikację ciągów powiązanych z tabelami SMBIOS. To narzędzie działa z firmware Aptio z obsługą SMBIOS.

iCHLogo - Aplikacja iCHLogo pozwala na zastąpienie logo w pliku firmware Aptio lub nowego pliku kapsuły.

iSetupCfg - iSetupCfg to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia łatwe aktualizowanie zmiennych NVRAM z poziomu środowiska EFI, Linux* lub Windows*.

Podczas korzystania z iSetupCfg na docelowym systemie tworzy się plik skryptu, który wymienia wszystkie pytania dotyczące konfiguracji i który można zmodyfikować i użyć jako wejście do zmiany bieżących zmiennych konfiguracji NVRAM.

Niektóre funkcje narzędzi:

  • Zmienne mogą być bezpośrednio wyodrębnione z BIOS-u
  • Ustawienia mogą być zmieniane za pomocą edytora tekstu lub programu konfiguracyjnego
  • Można użyć systemu docelowego lub innego systemu do wprowadzenia zmian.

Jak używać tych narzędzi: Zobacz Podręczniki użytkownika w każdym folderze.

UwagaNarzędzia Integratora AptioV są obsługiwane tylko przez produkty oparte na AptioV. Jeśli Twój NUC nie jest wymieniony na liście produktów poniżej, użyj zamiast tego Narzędzia Integratora lub VCUST.