[Monitor LCD] Jak uzyskać dostęp do informacji o naprawach i częściach zamiennych do monitorów ASUS jako profesjonalny serwis działający na terenie Unii Europejskiej?

Jak uzyskać dostęp do informacji o naprawach i częściach zamiennych do monitorów ASUS jako profesjonalny serwis działający na terenie Unii Europejskiej? 
Jeśli jesteś profesjonalnym serwisem i masz umiejętności techniczne w zakresie naprawy wyświetlaczy elektronicznych oraz przestrzegasz obowiązujących przepisów dotyczących napraw sprzętu elektrycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej i chcesz zostać partnerem ASUS w zakresie naprawy monitorów, wykonaj poniższe kroki i skontaktuj się z nami:
1. Przejdź na stronę: https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=pl-pl


2. Wybierz „Technical Support” (Wsparcie techniczne) w części *Inquiry (Rodzaj zapytania).

 

3. Pamiętaj, aby zawrzeć słowa kluczowe „Zapytanie profesjonalnego serwisu w sprawie instrukcji dotyczących napraw” w polu *Subject (Temat), aby określić swój temat.  W sekcji *Problem Description (Opis problemu) możesz bardziej szczegółowo omówić swoje potrzeby w zakresie napraw.


4. Po otrzymaniu zgłoszenia firma ASUS wyśle do ciebie formularz ankiety w celu sprawdzenia kwalifikacji.
5. Gdy ASUS zapozna się z informacjami z formularza ankiety, informacje o naprawach i częściach zamiennych do monitorów ASUS prześlemy za pośrednictwem poczty e-mail.