Rozwiązywanie problemów - Stałe powiadomienia AI ClearVoice podczas połączeń za pomocą oprogramowania komunikacyjnego

Dotyczy następujących produktów: Notebook, komputer stacjonarny, komputer All-in-One

 

Podczas korzystania z oprogramowania komunikacyjnego, takiego jak Microsoft Teams, jeśli komputer jest wyposażony w sterownik audio IntelliGo, możesz napotkać sytuację, w której za każdym razem, gdy zostanie odebrana wiadomość, na pulpicie pojawi się powiadomienie wskazujące, że „Oprogramowanie komunikacyjne korzysta obecnie z AI ClearVoice”. Ten artykuł ma na celu przedstawienie dwóch metod, które pomogą ci rozwiązać ten problem.

 

Przed wykonaniem kolejnych czynności sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy komputer obsługuje sterownik audio IntelliGo. (Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start na pasku zadań> wybierz Menedżer urządzeń > Obiekty przetwarzania dźwięku).

Jeśli urządzenie jest dostępne, oznacza to, że komputer obsługuje dźwięk IntelliGo.

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami w zależności od wersji twojego systemu operacyjnego Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Metoda 1: Wyłącz funkcję głośnika AI ClearVoice w MyASUS
 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz).
 2. W aplikacji MyASUS kliknij [Device Settings] (Ustawienia urządzenia).   
 3. W kategorii [Audio & Visual] (dźwięk i obraz) znajdź [AI ClearVoice Speaker] (głośnik AI ClearVoice).
 4. Wyłącz funkcję głośnika AI ClearVoice.   

 

Metoda 2: Wyłącz powiadomienia głośnika AI ClearVoice w systemie Windows
 1. Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań, a następnie kliknij [Settings] (Ustawienia).      
 2. W Ustawieniach kliknij [System], a następnie kliknij [Notifications] (Powiadomienia).
 3. Na liście powiadomień od aplikacji i innych nadawców znajdź pozycję [AI ClearVoice Speaker] (Głośnik AI ClearVoice).  
 4. Wyłącz powiadomienie głośnika AI ClearVoice.  

 

 

System operacyjny Windows 10

Metoda 1: Wyłącz funkcję głośnika AI ClearVoice w MyASUS
 1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij przycisk [Open] (otwórz).  
 2. W aplikacji MyASUS kliknij [Device Settings] (Ustawienia urządzenia).  
 3. W kategorii [Audio & Visual] (dźwięk i obraz) znajdź [AI ClearVoice Speaker] (głośnik AI ClearVoice).   
 4. Wyłącz funkcję głośnika AI ClearVoice.   

 

Metoda 2: Wyłącz powiadomienia głośnika AI ClearVoice w systemie Windows
 1. Kliknij ikonę [Start] na pasku zadań, a następnie kliknij [Settings] (Ustawienia).  
 2. W Ustawieniach kliknij [System]
 3. W Ustawieniach systemowych kliknij [Notifications & actions] (Powiadomienia i działania), a następnie na liście Get notifications from these senders (Otrzymuj powiadomienia od tych nadawców) znajdź [AI ClearVoice Speaker] (Głośnik AI ClearVoice)
 4. Wyłącz powiadomienie głośnika AI ClearVoice

 

 

Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc.