Zasady korzystania ze strony/Polityka prywatności

  ASUS Privacy Policy  Spółka ASUSTeK COMPUTER INC. i powiązane z nią podmioty (zwane dalej jako „ASUS”, „my/nasze/nas”) są zaangażowane, by chronić i szanować prywatność Użytkownika. Podejmujemy wysiłki, aby przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Polityka Prywatności ASUS, wraz ze wszelkimi powiadomieniami w zakresie prywatności lub oświadczeniami, które zawierają dodatkowe informacje w odniesieniu do określonych produktów i usług ASUS, z których korzysta Użytkownik (zwane dalej jako „Polityka Prywatności”), opisuje nasze praktyki ochrony prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystania i zabezpieczenia osobowych danych użytkownika za pomocą produktów i usług ASUS – dostarczanych zarówno w sieci, jak i poza nią. Polityka Prywatności określa również osoby, którym możemy udostępnić lub ujawnić zgromadzone dane osobowe.

  Jeśli użytkownik jest dzieckiem, może mieć dostęp do produktów i usług ASUS i z nich korzystać tylko wtedy, gdy rodzice (lub opiekun) Użytkownika zapoznali/zapoznał się z Polityką Prywatności i się z nią zgadzają/zgadza, a także zgadzają/zgadza się na udostępnianie danych osobowych Użytkownika spółce ASUS.


  1. Dane gromadzone przez spółkę ASUS oraz sposób, w jaki ASUS wykorzystuje takie dane

  Niniejszy paragraf przedstawia, jakie dane Użytkownika mogą być gromadzone przez ASUS i jak ASUS może korzystać z takich danych za pomocą produktów i usług ASUS.

  Kiedy Użytkownik używa produktów i usług ASUS (na przykład komputerów, oprogramowania, oficjalnych stron internetowych i obsługi wsparcia klienta ASUS), może się okazać, że będziemy musieli gromadzić określone dane osobowe Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik korzysta lub wchodzi w interakcję z produktami i usługami ASUS.
  Następująca część stanowi opis danych osobowych, które mogą być gromadzone przez ASUS i jak ASUS może korzystać z tak zgromadzonych danych osobowych. Niniejszym informujemy, że będziemy gromadzić tylko określone elementy danych osobowych do określonych celów w oparciu o produkty i usługi ASUS, z których korzysta Użytkownik. Również informujemy, że gromadzone elementy danych osobowych są zależne od charakteru produktów i usług. Ponadto w niektórych państwach, aby uniknąć nieprawidłowego gromadzenia i korzystania z danych osobowych dzieci, może się okazać, że Użytkownik będzie musiał dodatkowo podać swój wiek lub dane kontaktowe swoich rodziców (lub opiekuna), dzięki czemu będziemy mogli uzyskać zgodę od rodziców (lub opiekuna) Użytkownika. Oprócz tego, gdy Użytkownik korzysta z produktów i usług ASUS, możemy gromadzić następujące anonimowe dane, za pomocą których nie jest możliwe zidentyfikowanie Użytkownika, w sposób bezpośredni lub pośredni.
  Kiedy Użytkownik korzysta z produktów i usług ASUS, nie musi udostępniać swoich danych osobowych zgodnie z naszą prośbą. Jeśli jednak Użytkownik nie zgodzi się na udostępnianie swoich danych osobowych spółce ASUS, może się okazać, że nie będziemy mogli zapewnić odpowiadających produktów i usług ASUS lub odpowiedzieć na pytania Użytkownika.

  1.1 Dane osobowe, które gromadzi spółka ASUS

  Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni,. Są to dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP Użytkownika. ASUS może gromadzić następujące dane osobowe w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę Użytkownika:

  1. Prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracyjne, w tym adres e-mail, państwo/region i wiek (wymagany tylko w niektórych państwach) Użytkownika podane podczas jego rejestracji do konta Członka ASUS. W przypadku skorzystania z konta do mediów społecznościowych (na przykład konta Facebook lub Google Użytkownika) do rejestracji konta Członka ASUS, taki dostawca mediów społecznościowych (na przykład Facebook Inc. lub Google Inc.) może udostępnić dane osobowe Użytkownika z konta mediów społecznościowych (na przykład adres e-mail, imię i nazwisko, pseudonim i datę urodzenia) w oparciu o zgodę Użytkownika. Ponadto gdy Użytkownik loguje się do swojego konta Członka ASUS (Ścieżka: Należy odwiedzić oficjalną stronę ASUS http://www.asus.com →odnaleźć „LOGIN” w prawej górnej części strony internetowej → wprowadzić adres e-mail i hasło, wykorzystane do rejestracji konta Członka ASUS odnaleźć swoje dane na „Koncie ASUS”), może udostępnić swoje dodatkowe dane osobowe, aby móc modyfikować swój profil konta Członka ASUS (na przykład swoje zdjęcie, płeć, adres i zawód), a także korzystać z produktów i usług ASUS powiązanych z kontem Członka ASUS (na przykład nr seryjny wykorzystany przy rejestracji produktu ASUS, artykuły i zdjęcia umieszczone i przesłane na forum ASUS, które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika).
  2. Imię i nazwisko, adres do korespondencji/wysyłki/rachunku (w tym kod pocztowy), dane kontaktowe, adres e-mail, numer karty kredytowej lub dane innej metody płatności Użytkownika wprowadzone w trakcie dokonywania zakupów naszych produktów (na przykład podczas zakupu produktów ASUS w Sklepie ASUS) i korzystania z płatnych usług. Oprócz danych osobowych podanych powyżej, dane produktowe (na przykład numer seryjny produktu, numer IMEI) mogą być także gromadzone w przypadku prośby Użytkownika skierowanej do obsługi klienta (na przykład usługi naprawy produktów).
  3. Imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, płeć, data urodzenia, dane produktowe (na przykład numer seryjny produktu, numer IMEI) Użytkownika, a także kopia faktury (w niektórych państwach imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe mogą być uwzględnione na fakturze) w przypadku uczestniczenia w naszych wydarzeniach lub kampaniach. Rzeczywiście gromadzone elementy danych osobowych Użytkownika będą zróżnicowane w zależności od wydarzenia lub kampanii. Ponadto jeśli Użytkownik okaże się być zwycięzcą naszego wydarzenia lub kampanii, lub jeśli otrzyma prezenty od spółki ASUS, może się okazać, że Użytkownik będzie musiał dodatkowo udostępnić swój adres do korespondencji/wysyłki (w tym kod pocztowy) oraz dane osobowe do zeznania podatkowego (na przykład adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu i jego kopia).
   Oprócz podanych wyżej danych osobowych może się okazać, że Użytkownik będzie musiał podać dane swojego konta bankowego w przypadku udziału w naszym wydarzeniu dot. zwrotu pieniędzy.
  4. Wiek, płeć, wzrost, waga, temperatura ciała, tętno, ciśnienie Użytkownika, jak również jego ewentualne zaburzenia perystaltyki jelit oraz określone dane dotyczące codziennych czynności Użytkownika, na przykład liczba wykonywanych kroków, ilość spalonych kalorii, rytm snu i dziennik z zapiskami na temat tego, kiedy Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług z zakresu opieki zdrowotnej.
  5. Dane produktowe Użytkownika, takie jak numer seryjny produktu, adres IP, adres MAC, numer IMEI, numer identyfikacyjny Android i inne unikalne identyfikatory produktów mogą być gromadzone, gdy Użytkownik korzysta z produktów ASUS.
  6. Dane lokalizacyjne Użytkownika powiązane z produktami i usługami ASUS, takie jak sygnał GPS, dane identyfikujące w pobliżu punktów dostępowych Wi-Fi i masztów przekaźnikowych, państwo, miasto, strefa czasowa, długość i szerokość geograficzna, wysokość i dokładność położenia produktu Użytkownika, prędkość ruchu produktu, ustawienia produktu dot. państwa i języka.
  7. Zapisy głosu, wideo i komunikacji Użytkownika, kiedy Użytkownik kontaktuje się ze spółką ASUS (na przykład dzwoniąc do infolinii spółki ASUS, wykorzystując czat obsługi klienta spółki ASUS, wypełniając wniosek na oficjalnej stronie internetowej ASUS i wysyłając e-maile do spółki ASUS). Oprócz tego możemy zapisać zdjęcie Użytkownika za pomocą kamer przemysłowych w czasie wizyty Użytkownika w oddziałach serwisowych ASUS Royal Club i biurach ASUS. Co więcej możemy gromadzić polecenia głosowe Użytkownika, a także zapis wideo, który może zawierać zdjęcie otoczenia domu Użytkownika w trakcie użytkowania naszych produktów i usług związanych z robotami. Powyższe zapisy głosu, wideo i komunikacji mogą zawierać dane osobowe.

  1.2 Jak ASUS wykorzystuje dane osobowe Użytkownika

  Możemy korzystać z danych osobowych Użytkownika do następujących celów:

  1. Aby ocenić i ulepszyć produkty i usługi ASUS.
  2. Aby otrzymać opinię klienta i analizować doświadczenia Użytkownika w celu rozwoju i oceny nowych produktów i usług.
  3. Aby zakończyć proces rejestracji konta Członka ASUS i aby Użytkownik mógł korzystać z produktów i usług ASUS powiązanych z kontem Członka ASUS (na przykład rejestracja produktu i usług w odniesieniu do forum ASUS).
  4. Aby prowadzić usługi wysyłkowe (na przykład dowód dostawy zakupionego produktu lub faktura), aktualizować oprogramowanie i wysyłać powiadomienia techniczne na temat produktów i usług ASUS, które nabył Użytkownik.
  5. Aby przetwarzać i realizować jakiekolwiek subskrypcje, do których przystąpił Użytkownik, w tym elektroniczne wiadomości bezpośrednie (eDM) od spółki ASUS lub newslettery, aby Użytkownik był na bieżąco z aktualnościami ASUS, promocje i nadchodzące wydarzenia. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w każdym czasie bez dodatkowej opłaty.
  6. Aby wysyłać Użytkownikowi ważne powiadomienia, takie jak komunikacja odnośnie do zmian naszych zasad, warunków i polityki. Ze względu na istotność takiej komunikacji, Użytkownik nie może z niej zrezygnować.
  7. Aby zweryfikować tożsamość Użytkownika, udzielić pozwolenia na udział w wydarzeniu i kampanii oraz dostarczyć nagrody, kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie wydarzenia lub kampanii, zapewnić dodatki w postaci zwrotu pieniędzy, udzielić zeznania podatkowego i zapewnić usługi przewozowe, a także pokryć koszt ubezpieczenia Użytkownika, jeśli wystąpi taka potrzeba w przypadku uczestniczenia w naszych wydarzeniach i konkursach.
  8. Aby wspomagać Użytkownika przy zapisywaniu, analizowaniu, modyfikowaniu, a także gromadzeniu danych, w tym danych dot. ciała, codziennych czynności i rezultatów z aktywności wyliczonych z danych opisanych powyżej. Ponadto będziemy wspierać Użytkownika w modyfikowaniu i uzyskiwaniu dostępu do danych i rezultatów z aktywności, kiedy Użytkownik udostępni te dane swojej rodzinie, opiekunom i specjalistom od opieki medycznej.
  9. Aby zapewnić Użytkownikowi wsparcie obsługi klienta (na przykład w celu sprostania prośbom o naprawę produktu Użytkownika oraz w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika), przeprowadzić ankietę dot. opieki i satysfakcji klienta (do analizy doświadczeń Użytkownika), a także by chronić prawa i interesy Użytkownika oraz dostosować narzędzia dostępowe, możemy gromadzić zapisy głosu, wideo i komunikacji Użytkownika w czasie kontaktu ze spółką ASUS lub w czasie wizyty w oddziałach serwisowych ASUS Royal Club i biurach ASUS. Co więcej możemy gromadzić zapisy głosu i wideo Użytkownika, aby wspierać produkty i usługi ASUS związane z robotami, dostarczonymi do określonego miejsca po wysłanej prośbie Użytkownika.
  10. Aby zapewnić Użytkownikowi spersonalizowane usługi marketingowe, na przykład wykorzystując reklamowe pliki cookies strony trzeciej w celu oferowania komunikacji marketingowej i reklam, które mogą być interesujące dla Użytkownika, lub polecać usługi, którymi Użytkownik może się interesować na podstawie historii korzystania Użytkownika z produktów i usług ASUS.
  11. Wszystkie pozostałe cele za uprzednią zgodą Użytkownika.

  1.3 Anonimowe dane gromadzone przez spółę ASUS i sposób, w jaki spółka ASUS wykorzystuje omawiane anonimowe dane

  Anonimowe dane oznaczają jakiekolwiek dane, za pomocą których zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio nie można zidentyfikować Użytkownika, na przykład za pomocą modelu produktu Użytkownika, wersji oprogramowania i daty wystawienia faktury. Kiedy Użytkownik używa produktów i usług ASUS, możemy gromadzić następujące anonimowe dane Użytkownika i wykorzystać takie anonimowe dane do dowolnych celów. Ponadto w przypadku połączenia anonimowych danych z danymi osobowymi Użytkownika, które są podane powyżej, będziemy również traktować wspomniane anonimowe dane jak dane osobowe i będziemy chronić takie anonimowe dane w taki sam sposób, w jaki chronimy dane osobowe.

  1. Dane logowania Użytkownika, które są powiązane z produktami i usługami ASUS, takie jak nazwa modelu produktu, nazwa produktu, nazwa marki, nazwa producenta, numer części, typ i wersja sprzętu komputerowego (na przykład procesora i płyty głównej) oraz system operacyjny, ustawienia fabryczne, czas aktywacji, dane aktualizacji oprogramowania sprzętowego (na przykład metoda wykonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dane aktualizacji i efekt aktualizacji), ilość pamięci i przestrzeni dyskowej, dane Pamięci tylko do odczytu (ROM; na przykład typ, wersja, dane identyfikacyjne systemu i opis wersji ROM), rozdzielczość kamery, kolor produktu, operator sieci oraz sieć, z których Użytkownik korzysta w celu połączenia się z naszymi produktami i usługami, status sieci, dane do logowania telefonicznego, tryb gotowości, historia zdarzeń (zawieszenia systemu), preferowany interfejs, ustawienia typu, wersji i języka dla przeglądarki, diagnoza i użytkowanie danych, zachowanie Użytkownika, wersja GPS i Wi-Fi, status systemu (na przykład status zużycia baterii, mocy obliczeniowej procesora i RAM) oraz czas lokalny.
  2. Dane aplikacji Użytkownika, które są powiązane z użytkowaniem i interakcją z aplikacjami i oprogramowaniem ASUS, takie jak nazwa i wersja aplikacji oraz oprogramowania, czas instalacji i deinstalacji, czas logowania i wylogowania, częstotliwość i czas użytkowania, czas otwarcia i zamknięcia aplikacji oraz oprogramowania, kategoria preferowanych aplikacji i oprogramowania Użytkownika, ustawienia zachowania Użytkownika, wersja aktualizacji i efekt aktualizacji.
  3. Dane dotyczące zakupu przez Użytkownika produktów i usług ASUS (na przykład data zakupu oraz imię i nazwisko odsprzedającego) w przypadku prośby o określone usługi działu wsparcia klienta (na przykład usługi serwisowe produktów) lub w przypadku uczestnictwa w naszych wydarzeniach.


  2. Przetrzymywanie danych osobowych Użytkownika

  Niniejszy paragraf określa, jak długo ASUS przetrzymuje dane osobowe Użytkownika.

  Będziemy przetrzymywać dane osobowe Użytkownika przez okres konieczny do zrealizowania wszystkich celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przetrzymywania jest dozwolony przez prawo lub jest konieczny, aby zrealizować inne wymagane cele. Na przykład w celu zarządzania relacjami z naszymi klientami możemy przetrzymywać dane osobowe Użytkownika przez odpowiedni i rozsądny czas; aby przestrzegać prawa podatkowego i innych przepisów oraz regulacji możemy przetrzymywać dane osobowe Użytkownika przez czas, który jest wymagany przez takie przepisy i regulacje; aby postępować zgodnie z żądaniami wysyłanymi przez rządy lub sądy dotyczącymi celów takich jak dochodzenie lub pozew sądowy, możemy przetrzymywać dane osobowe Użytkownika przed dłuższy okres. Ponadto w przypadku wycofania poprzedniej zgody Użytkownika na gromadzenie danych osobowych udzielonej spółce ASUS, przestaniemy gromadzić takie dane osobowe ze względu na taką prośbę i będziemy przechowywać tylko te dane osobowe, które zostały zgromadzone przed prośbą o wycofanie zgody.


  3. Komu spółka ASUS ujawnia dane osobowe Użytkownika

  Niniejszy paragraf określa, w jaki sposób ASUS może udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim w wyjątkowych przypadkach i celach.

  Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane jakimkolwiek stronom trzecim, chyba że dojdzie do jednego z następujących wyjątków:

  3.1 Zgoda Użytkownika

  • Będziemy ujawniać lub udostępniać dane osobowe Użytkownika innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy uprzednio otrzymamy zgodę Użytkownika.

  3.2 Partnerzy biznesowi

  • Możemy ujawniać zaszyfrowane i anonimowe dane naszym partnerom biznesowym, na przykład takim partnerom, którzy dostarczają usługi analizy danych lub reklamy i komunikację marketingową w oparciu o zaszyfrowane i anonimowe dane poprzez reklamowe pliki cookies strony trzeciej.

  3.3 Dostawcy usług

  • Możemy ujawniać i udostępniać wymagane elementy danych osobowych Użytkownika naszym dostawcom usług, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, na przykład agencjom marketingowym pomagającym nam w rozsyłaniu komunikacji marketingowej i organizowaniu wydarzeń/kampanii marketingowych, firmom spedycyjnym dostarczającym naprawione i zakupione produkty Użytkownikowi, dostawcom usług płatniczych przetwarzającym rozliczenia Użytkownika, oraz dostawcom zajmującym się obsługą klienta i oferującym usługi wsparcia dla Użytkownika (na przykład usługi serwisu produktów, usługi świadczone przez infolinię spółki ASUS i portal obsługi klienta spółki ASUS). Niniejsi dostawcy usług będą wykorzystywać dane osobowe Użytkownika tylko zgodnie z naszym poleceniem i tylko w zakresie celów wymienionych w tym dokumencie; ASUS zapewnia, że wszyscy nasi dostawcy usług postępują zgodnie z Polityką Prywatności i z należytą dokładnością.

  3.4 Do celów prawnych, ochronnych i bezpieczeństwa

  Możemy ujawniać i udostępniać wymagane elementy danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w jednym z podanych poniżej celów prawnych lub celów bezpieczeństwa:

  • W zakresie, jaki jest wymagany przez obowiązujące prawo lub regulacje lub kompetentne władze rządowe lub sądowe, wymagany do ustalenia lub chronienia roszczenia o charakterze prawnym lub obrony, lub wymagany, aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym czynnościom.
  • Aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo spółki ASUS, naszych dostawców usług, klientów lub społeczeństwa, tak jak jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.


  4. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

  Niniejszy paragraf określa, jak spółka ASUS może przesyłać dane osobowe Użytkownika do różnych państw przy założeniu, że spółka ASUS będzie przestrzegała prawa związanego z ochroną prywatności i związanych z tym regulacji w tych państwach.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i, w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie swoich danych osobowych spółce ASUS, zgadza się na to, że dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane do spółki ASUS, a także do wszystkich powiązanych z tą spółką podmiotów, dostawców usług, którzy mogą znajdować się w innym państwie niż Użytkownik. Wymienione powyżej przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, może podlegać Polityce Prywatności i obowiązującemu prawu w odniesieniu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.


  5. Pliki cookies i podobne technologie

  Niniejszy paragraf opisuje, w jaki sposób spółka ASUS i strony trzecie wykorzystują pliki cookies i podobne technologie w produktach i usługach ASUSa także w jaki sposób Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies.

  Spółka ASUS i nasi partnerzy (strony trzecie) używają plików cookies (pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które znajdują się w produktach Użytkownika, aby spersonalizować doświadczenia Użytkownika w odniesieniu do produktów i usług ASUS) i podobnych technologii, takich jak sygnalizatory web, aby dostarczyć nasze produkty i usługi Użytkownikowi. Kiedy Użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron internetowych w domenie spółki ASUS (w tym mikrowitryny i wersje dla odpowiednich państw/regionów), omawiana strona spółki ASUS może korzystać z kilku lub ze wszystkich wymienionych niżej plików cookies i podobnych technologii.
  Prawie wszystkie dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies będą przechowywane w produktach Użytkownika, raczej niż wysyłane do spółki ASUS. Tylko w nielicznych przypadkach dane Użytkownika gromadzone za pomocą plików cookies mogą być udostępniane spółce ASUS. Na przykład w sytuacji, gdy Użytkownik dokona zakupu naszych produktów poprzez Sklep ASUS możemy wykorzystać pliki cookies, aby gromadzić adresy IP Użytkownika zarówno w przypadku logowania Użytkownika, jak i w przypadku złożenia zamówienia poprzez Sklep ASUS – w celu zweryfikowania czy składający zamówienie użytkownik jest tym samym użytkownikiem, który loguje się do Sklepu ASUS, dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas dokonywania zakupu drogą internetową.


  5.1 Jak wykorzystujemy Pliki cookies

  1. Aby wzbogacić i udoskonalić doświadczenia Użytkownika w sieci wykorzystujemy następujące pliki cookies, które są istotne dla produktów i usług ASUS:

  Funkcja Przykład
  Rejestracja i uwierzytelnianie Wykorzystujemy pliki cookies, aby przechowywać unikalny numer do rejestracji Użytkownika i dane uwierzytelniające w produktach Użytkownika. Pliki cookies pozwalają Użytkownikowi na odwiedzanie i przechodzenie od strony do strony dot. produktów i usług ASUS bez potrzeby ponownego logowania przy kolejnych wizytach. Korzystamy z takich plików cookies jak Pliki cookies typu aticket, które są dostarczane przez spółkę ASUS.
  Przechowywanie preferencji i ustawień Użytkownika Wykorzystujemy pliki cookies, aby zachować ustawienia i preferencje Użytkownika w produktach, takie jak preferowany język, lokalizacja lub czcionki Użytkownika; przechowując ustawienia w plikach cookies, Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać swoich preferencji i ustawień za każdym razem, gdy odwiedza stronę z naszymi produktami i usługami. Korzystamy z takich plików cookies jak pliki cookies strony current_site i pliki cookies strony EntryPage dostarczanych przez spółkę ASUS.
  Funkcja wprowadzania danych Użytkownika Wykorzystujemy pliki cookies, aby tymczasowo przechowywać dane, które wprowadził Użytkownik w produktach i usługach ASUS, takie jak obliczeniowe pliki cookies dostarczane przez spółkę ASUS. Na przykład, jeśli Użytkownik jest zadowolony z dokonywania zakupów za pomocą Sklepu ASUS, takie pliki cookies pomogą Użytkownikowi zapamiętać produkt i ilość, które kliknął, a także pomogą zapamiętać wprowadzone dane.
  Bezpieczeństwo Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić bezpieczne zakupy Użytkownika w sieci, takie jak pliki cookies ip_address dostarczone przez spółkę ASUS. Ze względu na powyższy cel, gdy Użytkownik dokonuje zakupu naszych produktów poprzez Sklep ASUS, możemy przechowywać adresy IP Użytkownika w spółce ASUS, aby móc zweryfikować użytkownika: czy użytkownik, który składa zamówienie w Sklepie ASUS jest tym samym użytkownikiem, który loguje się do Sklepu ASUS.
  Funkcja równoważenia obciążenia Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić funkcję równoważenia obciążenia, dzięki czemu możemy zagwarantować Użytkownikowi stabilne przeglądanie naszych stron internetowych. Do takich plików cookies możemy zaliczyć BIGipServerNew, które są dostarczane przez spółkę ASUS.

  2. Do celów analitycznych i do zapewnienia Użytkownikowi spersonalizowanych usług reklamowych i innych funkcji używamy następujących plików cookies, aby zoptymalizować doświadczenia Użytkownika w korzystaniu z produktów i usług ASUS:

  Funkcja Przykład
  Analityka Wykorzystujemy pliki cookies, aby sprawdzić liczbę i długość wizyt Użytkownika na stronach produktów i usług ASUS, a także po to, by dowiedzieć się, którą część lub które funkcje Użytkownik odwiedza najczęściej. Niniejsze dane pomagają nam w analizie wydajności i działania produktów i usług ASUS, co pozwala nam podnieść wydajność i opracować nowe możliwości, funkcje i usługi. Do takich plików cookies możemy zaliczyć pliki cookies MIGO, które są dostarczane przez MIGO Corp., pliki cookies Google Analytics, które są dostarczane przez Google Inc. Dla realizacji wszystkich ww. celów, kiedy Użytkownik przegląda nasze strony internetowe, możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika, takie jak adres IP i numer identyfikacyjny Członka ASUS w spółce ASUS poprzez wspomniane wcześniej pliki cookies MIGO.
  Targetowanie i reklamowanie Wykorzystujemy pliki cookies, aby gromadzić dane o korzystaniu przez Użytkownika z produktów i usług ASUS oraz identyfikować zainteresowania Użytkownika. Do takich plików cookies możemy zaliczyć reklamy, które Użytkownik już przeglądał.
  Takie pliki cookies są także wykorzystywane po to, by ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy, a także po to, by wspomóc pomiar efektywności kampanii reklamowych. ASUS umieszcza pliki cookies za pośrednictwem usług kampanii reklamowych, takie jak Hubrus DSP dostarczany przez firmę Hubrus, pliki cookies Google AdWords oraz Google Double Click dostarczane przez Google Inc. Dane gromadzone przez pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie pomiędzy spółką ASUS i dostawcami usług kampanii reklamowych.
  Oglądanie filmów YouTube zakotwiczonych na naszych stronach internetowych Wykorzystujemy pliki cookies, aby móc umieszczać filmy YouTube na naszych stronach internetowych. Filmy YouTube można oglądać poprzez strony internetowe z omawianymi plikami cookies, które są dostarczane przez Google Inc.  5.2 Jak zarządzać ustawieniami plików cookies

  1. Należy zauważyć, że można konfigurować ustawienia plików cookies poprzez uruchomienie zainstalowanej przeglądarki, a następnie można zaakceptować, zablokować lub usunąć niektóre lub wszystkie pliki cookies (na przykład pliki cookies stron trzecich).
  2. W niektórych państwach, jeśli Użytkownik przegląda strony internetowe spółki ASUS po raz pierwszy, możemy umieścić krótkie wprowadzenie na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookies w banerach umieszczonych w górnej części takich stron spółki ASUS. Użytkownik może dobrowolnie zaakceptować lub zablokować powyższe pliki cookies osób trzecich za pomocą wspomnianego banera.
  3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się blokować pliki cookies, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich możliwości produktów i usług ASUS.
  4. Funkcje ustawień plików cookies mogą się od siebie różnić w zależności od typu i wersji zainstalowanej przeglądarki. Podajemy następujące popularne i powszechnie stosowane typy przeglądarek. Można sprawdzić następujący odnośnik, aby zrozumieć, jak kontrolować swoje ustawienia plików cookies za pomocą takich przeglądarek (Zawartość w podanym odnośniku jest dostępna w języku angielskim. Dla wygodniejszego czytania, należy odnaleźć opcję językową w podanym odnośniku i wybrać swój preferowany język). Jeśli Użytkownik nie używa żadnej z podanych przeglądarek, lub jeśli zawartość odnośnika została usunięta lub nie jest dostępna, należy odwiedzić strony z oświadczeniami o ochronie prywatności lub wsparcia dla nieujętych przeglądarek, by uzyskać więcej informacji. Można także zapoznać się ze stronąhttps://www.aboutcookies.org/ (zawartość odnośnika dostępna jest w języku angielskim), która opisuje, w jaki sposób zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą różnych przeglądarek.  5.3 Sygnalizatory web

  Sygnalizator web jest często transparentnym plikiem graficznym 1 x 1 (pikseli) w formacie GIF lub PNG, który umieszcza się na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail, aby dokonywać pomiaru efektywności kampanii. Spółka ASUS lub nasi dostawcy usług mogą wykorzystywać sygnalizatory web, aby dowiedzieć się, czy Użytkownik odwiedza określone strony, czy klika odnośniki na stronach produktów i usług ASUS. Możemy wprowadzić sygnalizatory web do naszej komunikacji marketingowej, takie jak elektroniczne wiadomości bezpośrednie (eDM) lub newslettery ASUS, aby dowiedzieć się, którą część przesyłanej zawartości kliknął lub z którą częścią przesyłanej zawartości zapoznał się Użytkownik. Będziemy wykorzystywać dane pochodzące z sygnalizatorów web, aby ulepszać nasze strony internetowe oraz produkty i usługi ASUS.  6. Odnośniki osób trzecich w produktach i usługach ASUS

  Niniejszy paragraf określa, kiedy Użytkownik odwiedza jakiekolwiek odnośniki lub używa jakichkolwiek usług dostarczanych przez strony trzecie. Należy zawsze odnosić się do oświadczeń o ochronie prywatności opublikowanych przez strony trzecie.

  Produkty i usługi ASUS mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich. Należy przyjąć do wiadomości, że spółka ASUS nie jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, praktyki ochrony prywatności i materiały wspomnianych stron internetowych stron trzecich. Doradzamy Użytkownikowi zachowanie czujności w czasie opuszczania takich stron i doradzamy uważnie zapoznać się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron internetowych stron trzecich. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się tylko do produktów i usług ASUS.


  7. Bezpieczeństwo

  Niniejszy paragraf opisuje, w jaki sposób spółka ASUS chroni dane osobowe Użytkownika i w jaki sposób sugeruje je chronić.

  Stosujemy środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją. Przeprowadzamy wewnętrzny przegląd zgormadzonych przez nas danych, praktyk przechowywania i przetwarzania, technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa, a także fizycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić systemy, w których przechowujemy dane osobowe Użytkownika, przed nieautoryzowanym dostępem. Wysyłanie danych osobowych pomiędzy różnymi lokalizacjami ASUS a podmiotami powiązanymi dokonywane jest przez naszą zabezpieczoną sieć rozległą. Gdy Użytkownik wysyła swoje dane osobowe do nas, takie dane są chronione zarówno w sieci, jak i poza nią. Jednakże spółka ASUS nie może zagwarantować doskonałego bezpieczeństwa w Internecie. Aby chronić swoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, doradzamy Użytkownikowi:


  7.1 Odpowiednio chronić swoje konto Członka ASUS, na przykład:

  1. Użycia haseł alfanumerycznych przy rejestracji konta Członka ASUS.
  2. Korzystać z własnej nazwy i hasła dla konta do logowania na konto Członka ASUS. Użytkownik jest również wyłącznie i w całości odpowiedzialny za zachowanie nazwy konta i hasła w tajemnicy, a także za wszelkie czynności wykonywane w ramach konta Członka ASUS.
  3. Regularną zmianę swoich haseł dla konta Członka ASUS.
  4. Bezzwłoczny kontakt z nami, kiedy Użytkownik odkryje, że nazwa/hasło konta Członka ASUS została sprzeniewierzona. Spółka ASUS może zawiesić lub zabronić dostępu do zalogowana się na konto Członka ASUS z taką nazwą konta lub z takim hasłem (lub z jakąkolwiek tego częścią) i usunąć dane osobowe powiązane z kontem Członka ASUS.

  7.2 Aktualizować swoje produkty na bieżąco za pomocą najnowszych i dostępnych aktualizacji bezpieczeństwa dla swojego oprogramowania, oraz używać takich narzędzi jak skanery antywirusowe.

  7.3 Jeśli Użytkownik posiada wiedzę na temat ukrytej wady technicznej wpływającej na produkty i usługi ASUS, należy bezzwłocznie skontaktować się z nami poprzez adres privacy@asus.com  8. Jak zarządzać swoimi danymi osobowymi

  Niniejszy paragraf objaśnia sytuację, w której Użytkownik może mieć pytania lub prośby w sprawie danych osobowych gromadzonych przez spółkę ASUS. W takiej sytuacji Użytkownik może zalogować się na swoje „Konto ASUS” lub zarządzać ustawieniami ochrony prywatności w odniesieniu do określonych produktów i usług ASUS, z których korzysta Użytkownik. Można się również z nami skontaktować za pomocą interfejsu „Prośba klienta w sprawie danych osobowych” na oficjalnej stronie internetowej spółki ASUS lub wysłać e-mail na adresprivacy@asus.com.

  8.1 Konto Członka ASUS

  1. Należy dostarczyć swoje prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane osobowe do spółki ASUS, korzystając ze swojego konta Członka ASUS, dzięki czemu spółka ASUS będzie mogła dostarczyć Użytkownikowi odpowiednich produktów i usług ASUS.
  2. Użytkownik może przeglądać i zmieniać dane swojego konta, logując się do swojego konta Członka ASUS i modyfikując dane swojego konta.
  3. Jeśli Użytkownik decyduje się na subskrypcję lub rezygnację z subskrypcji elektronicznych wiadomości bezpośrednich (eDM) i powiadomień dot. aktualności ASUS, najnowszych produktów i usług, Użytkownik może zmienić ustawienie, logując się do swojego konta Członka ASUS należy odnaleźć „Subskrybuj” w lewej kolumnie wybrać „TAK” lub „NIE”. Jeśli Użytkownik wybierze „NIE”, aby zrezygnować z subskrypcji, proces rezygnacji z subskrypcji może trwać ok. 2 dni roboczych.

  8.2 Produkty i usługi ASUS

  Użytkownik może włączyć lub wyłączyć udostępnianie swoich danych osobowych spółce ASUS za pomocą ustawień ochrony prywatności w odniesieniu do określonych produktów i usług ASUS za każdym razem, gdy Użytkownik korzysta z takich produktów i usług ASUS.


  8.3 Ustawienia plików cookies (Należy sprawdzić, „Jak zarządzać ustawieniami plików cookies” „Pliki cookies i podobne technologie” w niniejszej Polityce Prywatności).

  1. Można zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą zainstalowanej przeglądarki, aby móc akceptować, blokować lub usuwać niektóre lub wszystkie pliki cookies (na przykład pliki cookies stron trzecich) lub w dowolnym momencie zastosować inne ustawienia.
  2. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby spółka ASUS dostarczała Użytkownikowi spersonalizowane usługi marketingowe i reklamy poprzez pliki cookies osób trzecich, można w dowolnym momencie zablokować lub usunąć takie pliki cookies za pomocą swojej przeglądarki.

  8.4 Kontakt ze spółką ASUS, aby zarządzać danymi osobowymi Użytkownika

  Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą interfejsu „Prośba klienta w sprawie danych osobowych” na oficjalnej stronie internetowej spółki ASUS lub wysłać e-mail na adres privacy@asus.com , jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek prośby lub pytania dot. swoich danych osobowych na koncie Członka ASUS lub innych danych osobowych gromadzonych przez spółkę ASUS, takich jak prośba o dostęp, korektę, ściągnięcie pliku(-ów), zablokowanie, brak zgody na wykorzystywanie niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych przez spółkę ASUS (na przykład Użytkownik może się z nami skontaktować, jeśli stwierdzi, że spółka ASUS może w sposób nieprawidłowy gromadzić i korzystać z danych osobowych Użytkownika) i ograniczenie spółki ASUS w odniesieniu do wykorzystania przez nią danych osobowych Użytkownika w określonych przypadkach (na przykład Użytkownik może się z nami skontaktować, jeśli nie wyraża zgody na analizę swoich danych osobowych) w każdym momencie.

  Jeśli Użytkownik również wyraził zgodę spółce ASUS na gromadzenie swoich danych osobowych za pośrednictwem produktów i usług ASUS, można wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia ochrony prywatności w przypadku określonych produktów i usług ASUS (należy sprawdzić punkt 8.2 w niniejszej Polityce Prywatności) lub wysyłając swoją prośbę do nas w sprawie wycofania zgody. Przestaniemy gromadzić dane osobowe Użytkownika i będziemy przetrzymywać tylko te dane osobowe, które zostały zgromadzone przed wysłaniem omawianej prośby o wycofanie zgody.


  8.5 Kiedykolwiek Użytkownik korzysta z produktów i usług ASUS, staramy się zachować dokładność danych osobowych Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Sprostamy prośbom Użytkownika w zakresie jego danych osobowych; jednakże możemy nie być w stanie spełnić powyższych próśb Użytkownika w jednym z poniższych przypadków:

  1. Gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo;
  2. W celach biznesowych, które są dozwolone przez prawo;
  3. Nieuzasadnione, powtarzane prośby, które wymagają niewspółmiernych wysiłków i zasobów technicznych, na przykład opracowanie nowego systemu lub wprowadzenie fundamentalnych zmian w zakresie aktualnie stosowanych praktyk;
  4. Potencjalne ryzyko narażenia prywatności innych osób;


  9. Prywatność dzieci

  Niniejszy paragraf wyjaśnia, że w celu ochrony prywatności dzieci, o ile Użytkownik jest dzieckiem, należy uzyskać zgodę rodziców (lub opiekuna), zanim Użytkownik dostarczy swoje dane osobowe do spółki ASUS. Ponadto jeśli rodzice (lub opiekun) zamierzają zarządzać danymi osobowymi Użytkownika, on/ona może się z nami skontaktować za pomocą interfejsu „Prośba klienta w sprawie danych osobowych” na oficjalnej stronie internetowej spółki ASUS lub wysłać e-mail na adresprivacy@asus.com

  Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dziecka poniżej szesnastego (16) roku życia lub poniżej odpowiedniego cenzusu wiekowego w stosownej jurysdykcji, bez zgody rodziców. Zachęcamy rodziców (lub opiekuna), aby odgrywać aktywną rolę w działaniach i zainteresowaniach dziecka w sieci, w czasie używania produktów i usług ASUS.
  Jeśli Użytkownik jest dzieckiem, należy uzyskać zgodę rodziców przed korzystaniem z produktów i usług ASUS. Można wysłać swoje dane osobowe wyłącznie za zgodą rodziców (opiekuna). Rodzice (lub opiekun) Użytkownika mogą/może się z nami skontaktować poprzez interfejs „Prośba klienta w sprawie danych osobowych” na oficjalnej stronie internetowej spółki ASUS lub wysyłając e-maila na adres privacy@asus.com , aby odwołać lub wycofać jakąkolwiek wcześniej udzieloną zgodę, prośbę o dostęp, korektę, ściągnięty plik(i), blokadę, skasowanie pliku(-ów), sprzeciw dot. wykorzystania niektórych lub wszystkich danych osobowych Użytkownika (na przykład rodzice, lub opiekun, Użytkownika mogą/może się z nami skontaktować, jeśli on/ona uważa, że ASUS może nieprawidłowo gromadzić i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika), oraz ograniczenie dot. wykorzystywania przez spółkę ASUS danych osobowych Użytkownika w określonych przypadkach (na przykład rodzice, lub opiekun, mogą/może się z nami skontaktować, jeśli on/ona nie wyraża zgody na analizę danych osobowych Użytkownika) w każdym momencie.


  10. Wrażliwe dane osobowe

  Spółka ASUS nigdy nie będzie prosić Użytkownika o podanie wrażliwych danych osobowych takich jak dane medyczne lub dot. zdrowia Użytkownika, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, przestępstwa (domniemane lub popełnione), wykaz wyroków skazujących, pochodzenie rasowe lub etniczne, członkostwo w związkach zawodowych, orientacja seksualna, życiorys seksualny, zachowanie lub dane genetyczne. Należy wystrzegać się podawania nam wrażliwych danych osobowych.


  11. Zmiany w Polityce Prywatności spółki ASUS

  Możemy od czasu do czasu zmieniać Politykę Prywatności, stanowczo doradzamy, aby regularnie sprawdzać Politykę Prywatności, która znajduje się na naszych stronach internetowych. Uzyskując dostęp do naszych produktów i usług lub z nich korzystając po tym, jak Polityka Prywatności została zaktualizowana, spółka ASUS przyjmie do wiadomości, że Użytkownik wyraża zgodę na Politykę Prywatności, w tym jakichkolwiek aktualizacji. Najbardziej aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na wymienionej stronie internetowej; ważne powiadomienie takie jak powiadomienie e-mail zostanie dostarczone do Użytkownika i dotyczyć będzie istotnych zmian. Zawsze można sprawdzić „czas od ostatniej aktualizacji” na dole strony, aby móc sprawdzić najbardziej aktualną wersję Polityki Prywatności.


  12. Kontakt z nami

  Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi na temat Polityki Prywatności, lub jeśli uważa, że spółka ASUS nie przestrzega postanowień Polityki Prywatności, należy się z nami skontaktować. Jeśli Użytkownik uważa, że nie postępujemy odpowiednio z jakimikolwiek problemami związanymi z danymi osobowymi Użytkownika gromadzonymi przez spółkę ASUS, niniejszym informujemy, że Użytkownik ma prawo wnieść skargę do instytucji rządowych, które zajmują się ochroną danych osobowych w państwie Użytkownika.
  ASUSTeK COMPUTER INC.

  Do wiadomości: Komitet Ochrony Danych Osobowych
  Adres: 15, Li-Te Rd., Tajpej 112, Tajwan
  Adres e-mail: privacy@asus.com
  Zaktualizowano dnia 23.05.2018 r. przez Komitet Ochrony Danych Osobowych ASUS