Promoție! Fă-ți cont pe siteul ASUS și ai șansa de a câștiga un laptop ASUS Zenbook Duo 14 UX482

Creează-ți un cont pe site-ul asus.com/ro și intri automat într-o tombolă pentru câștigarea notebook-ului cu două ecrane ASUS Zenbook Duo 14 UX482. Consultă regulamentul concursului mai jos.


În plus, dacă te înregistrezi pe noul site vei primi pe adresa de email un cod cadou în valoare de 100 de lei. Acesta este valabil în cazul cumpărăturilor de peste 1.000 de lei plasate pe noul site, în perioada 20-31 octombrie 2021, în limita stocului. Voucherul nu se cumulează cu alte promoții în desfășurare.


Beneficiile contului ASUS:


     1. Treci mai repede prin procesul de checkout.


     2. Verifici statusul comenzilor și vizualizezi comenzile precedente.


     3. Stochezi adrese alternative (pentru livrare către multipli membri ai familiei și prieteni).


     4. Suport personal ASUS și extinderea garanției pentru produsele înregistrate.


     5. 5GB de spațiu de stocare cloud gratuit.

Sunt acceptate în campanie înscrierile făcute până la 26 Octombrie 2021, ora 23:59. În tombola pentru laptopul ASUS Zenbook Duo 14 intră atât clienții noi, cât și cei existenți.

Se aplică termeni și condiții adiționale.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
 

ART.1 ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1 Organizatorii campaniei “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14” (denumita in continuare “Campania”) sunt ASUS GLOBAL PTE. LTD., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Roata, nr. 9, et. 2, sector 4, autorizatie de functionare in Romania nr. 1732/2013, cod de inregistrare fiscala 32052946, functionand la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531, reprezentata de Ioana Oncică in calitate de Reprezentant si agentia CKBB MEDIA SERVICES SRL , cu sediul social in Bucuresti, str. Alexandru Vlahuta, nr. 3, Bl. M48, Sc.1, Ap. 22, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14417/2008, Cod Unic de Inregistrare RO24383205, reprezentata prin Claudia Nica in calitate de Reprezentant, denumiti in continuare “Organizatorii”.

1.2 Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3 Regulamentul Campaniei “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14” va fi facut public prin afisarea acestuia pe pagina de concurs a campaniei: https://www.asus.com/ro/events/infoM/activity_concursabonare/. Totodata, prezentul Regulament poate ficomandat gratuit, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe e-mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa georgiana@ckbb.ro. Regulamentul va fi transmis pe adresa de e-mail de la care s-a facut solicitarea.

1.4 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin postarea regulamentului modificat tot pe pe pagina de concurs a campaniei: https://www.asus.com/ro/events/infoM/activity_concursabonare/.

ART.2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in mediul on-line, prin accesarea paginii de concurs: https://www.asus.com/ro/events/infoM/activity_concursabonare/.

2.2. Perioada de desfasurare a campaniei este: 20.10.2021 – 26.10.2021, ora 11:59:59.

2.3. In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului, prin postarea actului / actelor aditionale Regulamentului, in acelasi loc unde se afla postat acesta.

2.4. Premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar, acesta nu va mai fi datorat de catre Organizatori.

ART.3 DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani, pana la data de 20.10.2021, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiilor organizatoare, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

3.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa sau anularea participarii la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

3.4. Participarea / Inscrierea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

ART.4 MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie:

    4.1.1. Sa-si faca cont în eShop-ul ASUS: https://account.asus.com/signup.aspx?skey=5bec880963f74415a0e96407c1ca9dbc, în perioada 20-26 Octombrie, să se aboneze pentru trimiterea de materiale promoționale tip newsletter. ***Participanții care au deja un cont în Shop-ul ASUS sunt eligibili pentru a participa în cadrul acestei Campanii.

    4.1.2. Sa accepte furnizarea si accesarea de date personale pentru inscrierea in pagina de concurs (nume/pseudonim, adresa de email, telefon). Acest lucru este necesar pentru tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor. Datele personale nu vor fi utilizate decat pentru castigatori, pentru contactarea si validarea acestora si atribuirea premiilor. Fara acceptul utilizarii drepturilor de mai sus, un utilizator nu poate participa in Campanie. Inscrierea in Campanie reprezinta acordul expres al Participantilor.

4.2. Organizatorii Campaniei nu isi asuma nicio responsabilitate privind inexactitatile referitoare la datele furnizate de Participanti, acestia avand obligatia de a verifica introducerea corecta a tuturor datelor, pentru ca Organizatorii sa poata contacta Castigatorii in vederea validarii acestuia si atribuirii Premiileui

ART.5 CONDITII DE VALIDITATE CASTIGATORI

5.1 Orice Participant care detine un cont valid in eShop-ul ASUS sau care isi creeaza unul in perioada 20 - 26 Octombrie, pe link-ul stipulat la art. 4.1.1., va fi valid pentru tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului.

ART.6 PREMII

6.1 In cadrul prezentei Campanii se va acorda Participantilor, prin tragere electronica la sorti, urmatorul premiu:

    ✓ 1 laptop ASUS Zenbook Duo 14 UX482EA-HY028R, care se va acorda conform conditiilor stipulate la Art. 7.1.

6.2 Valoarea totala comerciala a premiului este de 6839 RON (fără TVA).

6.3 Premiul acordat nu pot fi inlocuit cu alte Premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul castigatorului insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

ART.7 VALIDAREA CASTIGATORULUI

7.1 Castigatorul Campaniei se va desemna cu ajutorul random.org, dintre toți cei care au respectat condițiile stipulate în cadrul Art. 4.1. Organizatorii vor contacta Castigatorul pe adresa de email cu care si-a facut cont în eShop-ul ASUS, acesta avand obligatia sa raspunda in 10 zile calendaristice pentru furnizarea datelor pentru trimiterea premiului.

7.2 In cazul in care Castigatorul nu raspunde in termen de 10 zile calendaristice, Organizatorii vor efectua o nouă extragere.

7.3 Premiul acordat prin tragerea la sorti vor fi trimise prin curier, in maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii Castigatorului, incheindu-se un proces verbal de predare - primire in acest sens. Premiul Campaniei va fi predat castigatorului pe baza de BI / CI, dupa caz. Predarea premiului se va face pe baza de proces verbal de predare - primire care va fi semnat de castigator.

7.4 Castigatorul desemnat cu ajutorul random.org prin tragere la sorti este singurul beneficiar al Premiului atribuit si nu poate ceda drepturile asupra Premiului castigat unei alte persoane.

7.5 Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a Premiului, poate fi formulata in scris de catre participanti / castigator si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 2 zile calendaristice de la data anuntarii Castigatorului Campaniei, pe adresa: ASUS GLOBAL PTE.LTD., Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 2, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire

ART. 8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Prezenta sectiune expune modul in care Organizatorii prelucreaza datele personale ale participantilor la campania “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14”.

8.2 Organizatorii vor colecta datele personale ale Participantilor din cadrul campaniei “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14” in baza autorizatiei de operator de informatii cu caracter personal inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 29531.

8.3 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: nume, adresa de email, telefon folosite pentru desemnarea Castigatorului si acordarea Premiului.

8.4 Datele sunt furnizate in mod direct de Participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala.

8.5 Prin participarea la campania “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14” si prin furnizarea datelor personale ale acestora, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in vederea desfasurarii Campaniei.

8.6 Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizatori. Prelucrarea datelor in alt scop decat cel prevazut in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Organizatori si Participant.

8.7 Organizatorii se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora acestea le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorilor si partenerilor contractuali carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

8.8 Datele cu caracter personal colectate in vederea derularii Campaniei vor fi prelucrate pe perioada necesara desfasurarii acesteia si ulterior, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce le revin Organizatorilor, perioada de prelucrare neputand depasi 1 an de la data acordarii Premiilor.

8.9 Participantilor la campania promotionala “ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTERUL ASUS ESHOP ȘI POȚI CÂȘTIGA LAPTOPUL ASUS ZENBOOK DUO 14”, le sunt garantate drepturile privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in raport cu Organizatorii:

    a) Dreptul de acces: participantii pot cere informatii despre datele personale pe care Organizatorii le detine despre ei, inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le au in posesia sau controlul lor, scopul in care sunt prelucrate, sursa, in cazul in care nu le-au obtinut direct, categorii de destinatari, daca este cazul. Participantii pot obtine de la Organizatori o copie gratuita a datelor personale pe care le detin despre ei;

    b) Dreptul la rectificare: participantii pot obtine rectificarea datelor personale referitoare la ei, prin cerere adresata la datele de contact ale Organizatorilor, mentionate in cadrul art. 1.1;

    c) Dreptul de a fi uitat: participantii pot obtine stergerea datelor personale referitoare la ei, prin cerere adresata la datele de contact ale Organizatorilor, mentionate in cadrul art. 1.1;

    d) Dreptul la portabilitate: participantii pot primi datele personale referitoare la ei in format structurat si de a le transmite altui responsabil, atunci cand procesarea se bazeaza pe contract si se efectueaza prin mijloace autorizate, atunci cand acest lucru este fezabil;

    e) Dreptul de opozitie, in mod gratuit si facil, fara nicio justificare;

    f) Dreptul la informare;

    g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: participantii au dreptul sa nu faca obiectul unei decizii automate, inclusiv al elaborarii de profiluri, care produce efecte juridice asupra lor sau ii afecteaza in mod semnificativ in mod similar;

    h) Dreptul la limitarea prelucrarii: participantii au dreptul sa solicite limitarea prelucrarii datelor personale referitoare la ei;

    i) Dreptul de a depune o plangere: in cazul in care considera ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale, participantii pot depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8.10 Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Organizatorilor: Bucuresti, strada Ion Roata, nr. 9, et. 2, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.

8.11 Organizatorii, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un raspuns cu privire la exercitarea dreptului sau legal.

      ASUS GLOBAL PTE. LTD.                                                                                                                                                                CKBB MEDIA SERVICES SRL

          Reprezentat prin                                                                                                                                                                                            Reprezentat prin

            Ioana Oncică                                                                                                                                                                                                  Georgiana Popa

 

PERIODA PROMOȚIEI

20 Octombrie 2021 – 26 Octombrie 2021

VOUCHER VALABIL PÂNĂ LA

31 Octombrie 2021

INSTRUCȚIUNI

  1. Apasă butonul "Autentificare" din partea dreapta-sus a ecranului pentru a fi redirecționat către pagina de autentificare/înregistrare.

  2. Apasă butonul "Înscrie-te acum" pentru a fi redirecționat către pagina de înregistrare a noilor membri.

  3. Apasă butonul "Înregistrare prin email".

  4. Completează toate câmpurile cu datele tale reale și bifează căsuțele care exprimă acordul tău pentru Politicile de Confidențialitate și pentru notificări, respectiv căsuța de verificare, apoi apasă "Înscriere".