ASUS layout test

Större företag

Hos stora globala företag leder uppdelningar i avdelningar (t.ex. produktion, marknadsföring, design, tjänster, teknik och affärsbeslut) till ett varierande behov som måste tas hänsyn till när inköp av hårdvara planeras. Produktspecifikationer, funktionalitet, service efter köp och hanterbarhet måste alla balanseras för att uppnå den lägsta totala ägandekostnaden – samtidigt som man även får optimala konfigurationer under utrustningens hela livscykel. Säkerhetshänsyn och enskilda användares behov är också viktiga faktorer som måste utvärderas av MIS-avdelningar.

 • Back-office

  Ett område som ofta innebär roller som kräver relativt blygsam prestanda – administration eller backoffice-funktioner inbegriper ordbehandling eller uppgifter som utförs i en webbläsare. Stor vikt måste läggas på arbetsplatsens ergonomi för optimal effektivitet.

  Läs mer
 • Marknadsavdelningen

  Marknadsavdelningen har många olika krav som kan vara svåra att uppfylla – de behöver allt från mobilitet till prestanda, och måste få tillgång till varierande kringutrustning. Att skapa balans mellan prestanda och mobilitet är lösningen.

  Läs mer
 • Konst och designer

  Kreativa medarbetare som stöds av en effektiv, säker och kraftfull infrastruktur, hjälper större företag inom många branscher att maximera konkurrensförmågan. Snabb lagring, arbetsstationer med hög prestanda, nätverk med hög hastighet och pålitliga server- och lagringslösningar utgör grunden till ett jämnt arbetsflöde.

  Läs mer
 • Försäljare

  En mobil skara försäljare behöver hållbara, pålitliga och snabba portabla datorlösningar – speciellt om de arbetar på distans under längre tidsperioder. ASUS har ett komplett utbud av mobila produkter och kan hjälpa till att bemyndiga självgående och mobila medarbetare.

  Läs mer
 • Datahantering och -lagring

  Oavsett om ett större företag använder publika eller privata molnapplikationer, måste de ta hänsyn till problem med att hantera massiva mängder data. Enligt IT-avdelningen är pålitlig, snabb och skalbar infrastruktur extremt viktig – från nätverk till servrar och lagringsutrymme.

  Läs mer
 • Ekonomi

  Ekonomiavdelningar kan ha flera olika krav på datorlösningar – från datorer med låg strömförbrukning som EeeBox för datainmatning; till högpresterande datorer som kan hantera stora och komplexa ekonomiska analys-, prognos- och modelleringsuppgifter.

  Läs mer
 • Distributions- och lagerpersonal

  Tunna klienter är vanliga i distributions- och lagermiljöer. Men mobila enheter som surfplattor börjar bli vanligare här också.

  Läs mer
 • Mötesrum

  Konferensrum är viktiga platser för brainstorming, projektsamarbete och planering. De kräver ofta flera olika tekniker – videokonferens, projicering, Wi-Fi, digital skyltning, storbildskärmar och mer.

  Läs mer

Framgångshistorier

Visa alla