ASUS rekommenderar Windows 10 Pro.

Miljövänligt kontor

Det finns en tendens till att miljöansvaret och miljövänlig infrastruktur ses som kostnader och inte som en investering inför framtiden. Men det är faktiskt så att ökad energieffektivitet och mindre miljöpåverkan kan ge mervärde och påverka vinsten positivt.Användning av energieffektiv datorutrustning kan ge betydliga och omedelbara besparingar på elkostnader i det långa loppet. Digitalisering av dokument och användning av molnet för samarbete mellan avdelningar kan minska papperskostnader och samtidigt förbättra företagets miljöimage.

Kunders ökade miljömedvetenhet betyder att miljöproblem inte längre kan åsidosättas eller ignoreras av företag. Det är dessutom moraliskt nödvändigt att aktivt åtgärda problem som påverkar hela planeten. Många vassa företag inser dessutom att ett miljötänk som genomsyrar hela företaget inte bara ger lägre driftkostnader – utan även kan stärka företagets image i kundernas ögon.

Recommended Products

Solutions