ASUS layout test

Mobil lösning

BYOD (Bring Your Own Device) börjar bli en vanlig företeelse på arbetsplatser och vissa företag har dessutom börjat använda en CYOD-policy (Choose Your Own Device). Driftsättning av smarta mobilenheter måste uppfylla procedurer och praxis för informationshantering, samtidigt som anställda får en öppen och samarbetande arbetsmiljö, samt möjlighet att ansluta till nätverk utan att befinna sig på kontoret.

  • Mobil lösning

    BYOD (Bring Your Own Device) börjar bli en vanlig företeelse på arbetsplatser och vissa företag har dessutom börjat använda en CYOD-policy (Choose Your Own Device). Driftsättning av smarta mobilenheter måste uppfylla procedurer och praxis för informationshantering, samtidigt som anställda får en öppen och samarbetande arbetsmiljö, samt möjlighet att ansluta till nätverk utan att befinna sig på kontoret.

    Läs mer

Framgångshistorier

Visa alla